Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  36248/R

Business name: 
MM - montáže, s.r.o.
  (from: 08/08/2020)
Registered seat: 
Bratislavská 21/63
Trenčín 911 05
  (from: 03/29/2018)
Identification number (IČO): 
51 640 562
  (from: 03/29/2018)
Date of entry: 
03/29/2018
  (from: 03/29/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/29/2018)
Objects of the company: 
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 03/29/2018)
Výroba pocˇítacˇových, elektronických a optických výrobkov
  (from: 03/29/2018)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súcˇiastok
  (from: 03/29/2018)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné úcˇely
  (from: 03/29/2018)
Uskutocˇnˇovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/29/2018)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 03/29/2018)
Sprostredkovatelˇská cˇinnostˇ v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 03/29/2018)
Kúpa tovaru na úcˇely jeho predaja konecˇnému spotrebitelˇovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovatelˇom živnosti (velˇkoobchod)
  (from: 03/29/2018)
Skladovanie a pomocné cˇinnosti v doprave
  (from: 03/29/2018)
Inžinierska cˇinnostˇ, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 03/29/2018)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 03/29/2018)
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnostˇ
  (from: 03/29/2018)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 09/30/2022)
prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel: s hmotnosťou 3,5 t :1
  (from: 09/30/2022)
prevádzkovanie medzinárodnej prepravy tovaru po ceste v prenájme alebo sa úhradu
  (from: 09/30/2022)
Partners: 
Nina Majerov
M. Galandu 1874/17
Slovenský Grob 900 26
Slovak Republic
  (from: 07/04/2024)
Contribution of each member: 
Nina Majerov
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 07/04/2024)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/30/2022)
Marcel Majerov
M. Galandu 1874/17
Slovenský Grob 900 26
From: 02/25/2020
  (from: 08/08/2020)
Acting in the name of the company: 
Konatelia spoločnosti konajú v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí konateľ k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/29/2018)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 03/29/2018)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person