Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2732/N

Business name: 
AUTOPRIMA SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 12/20/1996 until: 12/12/2022)
Registered seat: 
Pražská 592/35
Nitra 949 01
  (from: 04/12/2012 until: 12/12/2022)
Kmeťkova 1
Nitra 949 01
  (from: 04/06/1999 until: 04/11/2012)
Kmeťkova 1
Nitra
  (from: 12/20/1996 until: 04/05/1999)
Identification number (IČO): 
34 152 750
  (from: 12/20/1996)
Date of entry: 
12/20/1996
  (from: 12/20/1996)
Date of deletion: 
12/13/2022
  (from: 12/13/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/13/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/20/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 12/20/1996 until: 12/12/2022)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 12/20/1996 until: 12/12/2022)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/20/1996 until: 12/12/2022)
organizovanie školení a kurzov
  (from: 12/20/1996 until: 12/12/2022)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 12/20/1996 until: 12/12/2022)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/11/2011 until: 12/12/2022)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/11/2011 until: 12/12/2022)
Partners: 
AUTOPRIMA spol. s r.o. IČO: 15 272 915
Seifertova 31
Praha 3
Czech Republic
  (from: 04/06/1999 until: 01/15/2001)
AUTOPRIMA spol. s r.o. IČO: 15 272 915
Seifertova 31
Praha 3
Czech Republic
  (from: 12/20/1996 until: 04/05/1999)
AUTOPRIMA spol. s r.o. IČO: 15 272 915
Obchodní 126
Čestlice 251 70
Czech Republic
  (from: 05/22/2009 until: 02/27/2012)
AUTOPRIMA spol. s r.o. IČO: 15 272 915
Seifertova 31
Praha 3 130 00
Czech Republic
  (from: 04/23/2009 until: 05/21/2009)
AUTOPRIMA spol. s r.o. IČO: 15 272 915
Seifertova 31
Praha 3
Czech Republic
  (from: 01/16/2001 until: 04/22/2009)
FOTA SPÓŁKA AKCYJNA
Stryjska 24
Gdynia 815 06
Republic of Poland
  (from: 02/28/2012 until: 12/12/2022)
Contribution of each member: 
AUTOPRIMA spol. s r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/20/1996 until: 04/05/1999)
AUTOPRIMA spol. s r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/06/1999 until: 01/15/2001)
AUTOPRIMA spol. s r.o.
Amount of investment: 800 000 Sk Paid up: 800 000 Sk
  (from: 01/16/2001 until: 04/22/2009)
AUTOPRIMA spol. s r.o.
  (from: 04/23/2009 until: 05/21/2009)
AUTOPRIMA spol. s r.o.
Amount of investment: 26 556 EUR Paid up: 26 556 EUR
  (from: 05/22/2009 until: 06/18/2010)
AUTOPRIMA spol. s r.o.
Amount of investment: 26 556 EUR Paid up: 26 556 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka AUTOPRIMA spol. s r.o. vo výške 100% bolo zriadené Záložnou zmluvou k obchodnému podielu zo dňa 29.01.2010 v prospech FOTA Spólka akcyjna, so sídlom Gdynia, ul. Stryjska 24, Poľská republika. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 06/19/2010 until: 12/12/2011)
AUTOPRIMA spol. s r.o.
Amount of investment: 26 556 EUR Paid up: 26 556 EUR
  (from: 12/13/2011 until: 02/27/2012)
FOTA SPÓŁKA AKCYJNA
Amount of investment: 26 556 EUR Paid up: 26 556 EUR
  (from: 02/28/2012 until: 12/12/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/16/2001 until: 12/12/2022)
Individual managing director
  (from: 12/20/1996 until: 01/15/2001)
Tomasz Kucharczyk
Požárnická 353/9
Karviná, Staré Město 733 01
Česká republika
From: 06/13/2008
  (from: 06/25/2008 until: 06/18/2010)
Tomasz Kucharczyk
Požárnická 353/9
Karviná, Staré Město 733 01
Česká republika
From: 06/13/2008 Until: 05/14/2010
  (from: 06/19/2010 until: 06/18/2010)
Stanislaw Lau
Zawoja 34-222
Zawoja 2313
Poľská republika
From: 01/07/2013
  (from: 04/06/2013 until: 04/06/2017)
Stanislav Maček
Kodályova 1420/25
N i t r a 949 01
From: 06/13/2008
  (from: 06/25/2008 until: 10/10/2012)
Stanislav Maček
Kodályova 1420/25
N i t r a 949 01
From: 06/13/2008 Until: 08/31/2012
  (from: 10/11/2012 until: 10/10/2012)
Radoslaw Wojtkiewicz
Sucha 14D
Gdynia 81 577
Poľská republika
From: 05/14/2010
  (from: 06/19/2010 until: 04/06/2017)
Jaroslav Sixta
Pod Průsekem 16/1308
Praha 10 - Hostivař
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Levická cesta 293/87
Nitra
  (from: 12/20/1996 until: 05/29/2004)
Jaroslav Sixta
Pod Průsekem 16/1308
Praha 10 - Hostivař
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Kodályová 1420/25
Nitra 949 01
  (from: 05/30/2004 until: 06/24/2008)
Jaroslav Sixta
Pod Průsekem 16/1308
Praha 10 - Hostivař
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Kodályová 1420/25
Nitra 949 01
Until: 06/13/2008
  (from: 06/25/2008 until: 06/24/2008)
Jiří Veleba
Celsiová 146
Praha 10 - Petrovice
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Kodályová 1420/25
Nitra 949 01
Until: 06/13/2008
  (from: 06/25/2008 until: 06/24/2008)
Jiří Veleba
Celsiová 146
Praha 10 - Petrovice
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Kodályová 1420/25
Nitra 949 01
  (from: 05/30/2004 until: 06/24/2008)
Jiří Veleba
Celsiová 146
Praha 10 - Petrovice
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Levická cesta 293/87
Nitra
  (from: 12/20/1996 until: 05/29/2004)
Radoslaw Wojtkiewicz
Sucha 14D
Gdynia 81 577
Poľská republika
From: 05/14/2010
  (from: 04/07/2017 until: 12/12/2022)
Stanislaw Lau
Zawoja 34-222
Zawoja 2313
Poľská republika
From: 01/07/2013
  (from: 04/07/2017 until: 12/12/2022)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 01/16/2001 until: 12/12/2022)
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 12/20/1996 until: 01/15/2001)
Procuration: 
Stanislav Maček
Kodályová 1420/25
Nitra 949 01
From: 05/30/2004
  (from: 05/30/2004 until: 06/24/2008)
Stanislav Maček
Kodályová 1420/25
Nitra 949 01
From: 05/30/2004 Until: 06/13/2008
  (from: 06/25/2008 until: 06/24/2008)
Prokurista koná samostatne, k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok prokurista a svoj podpis.
  (from: 05/30/2004 until: 06/24/2008)
Capital: 
26 556 EUR Paid up: 26 556 EUR
  (from: 04/23/2009 until: 12/12/2022)
800 000 Sk
  (from: 01/16/2001 until: 04/22/2009)
200 000 Sk
  (from: 04/06/1999 until: 01/15/2001)
100 000 Sk
  (from: 12/20/1996 until: 04/05/1999)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 06/10/2014
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 03.06.2014, č.k. 32K/13/2014-122, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 10.06.2014, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka - spoločnosť AUTOPRIMA SLOVAKIA, s.r.o., podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Súd ustanovil správcu JUDr. Miroslava Belicu, sídlo kancelárie Štefánikova trieda 9 (predtým Janka Kráľa 104), 949 01 Nitra, ktorý je zapísaný v zozname správcov vedených Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208.
  (from: 02/25/2016)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Miroslav Belica
Štefánikova trieda 9
Nitra 949 01
From: 06/10/2014
  (from: 02/25/2016)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 32K/13/2014-764 zo dňa 27.09.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.10.2022, bol zrušený konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 2732/N sa v y m a z u j e dňom 13.12.2022 obchodná spoločnosť AUTOPRIMA SLOVAKIA, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom: Pražská 592/35, 949 01 Nitra, IČO: 34 152 750.
  (from: 12/13/2022)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice dňa 18.9.1996 pod č. N 361/96, Nz 363/96 podľa § 24 a §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 7684
  (from: 12/20/1996 until: 12/12/2022)
Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 22.07.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
  (from: 04/06/1999 until: 12/12/2022)
Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č.2 zo dňa 16.08.2000.
  (from: 01/16/2001 until: 12/12/2022)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person