Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2542/P

Business name: 
VZT, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov v likvidácii
  (from: 11/18/1998 until: 08/26/2016)
VZT, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov
  (from: 09/27/1995 until: 11/17/1998)
Registered seat: 
Slovenská 69
Prešov 080 32
  (from: 09/27/1995 until: 08/26/2016)
Identification number (IČO): 
31 714 064
  (from: 09/27/1995)
Date of entry: 
09/27/1995
  (from: 09/27/1995)
Person dissolved from: 
3.8.2016
  (from: 08/27/2016)
Legal ground(s) for dissolution: 
Uznesenie Okresného súdu Prešov č.k. 2CbR/41/2015-10 zo dňa 12.05.2016 o zrušení spoločnosti bez likvidácie
  (from: 08/27/2016)
Date of deletion: 
08/27/2016
  (from: 08/27/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/27/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/27/1995)
Objects of the company: 
činnosť realitnej kancelárie
  (from: 09/27/1995 until: 08/26/2016)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/27/1995 until: 08/26/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 09/27/1995 until: 08/26/2016)
reklamná a marketingová činnosť
  (from: 09/27/1995 until: 08/26/2016)
obchodná činnosť - klimatizačné jednotky pre priemyselnú a komfortnú klimatizáciu (vrátane príslušenstva), zariadenia pre spätné získavanie tepla, výmenníky tepla, ventilátory, klimatizačné a udiarenské zariadenia na výrobu trvanlivých salámov a údenín, vzduchtechnické potrubia a príslušenstvo, sušiarne pre potravinárstvo a poľnohospodárstvo, drevársky a nábytkársky priemysel, priemysel chemický, farmaceutický, plastikársky, zlievarstvo, hutníctvo, jadrové elektrárne, povrchové úpravy, čistotu ovzdušia, odsírovacie reaktory spalín, filtre, nádrže, nádoby, zásobníky z bežných a nehrdzavejúcich ocelí, oceľové konštrukcie, stroje a zariadenia všeobecného použitia, hutnícke výrobky železných a neželezných kovov, stroje a kovoobrábacie zariadenia, gastronábytok, technologické zariadenia pre pekárne, veľkokuchyne, mäsiarne a cukrárne, elektrotechnika, spotrebná elektronika, kancelárska a výpočtová technika, prístroje meracej a automatizačnej techniky, zabezpečovacie zariadenia, meradlá a nástroje, optické prístroje, foto - kino, motorové vozidlá, lietadlá, plavidlá a dopravné zariadenia, zdvíhacie, transportné a manipulačné zariadenia, roboty, kotle, kovoobrábacie stroje, potravinárske stroje, audiovizuálne prístroje, poľnohospodárske stroje, stavebné stroje, stroje na ťažbu nerastných surovín, energetické stroje, domáce potreby, papier, celulóza, drevo a výrobky z dreva, nábytok, stavebný materiál, nerastné suroviny, drahé kovy a drahokamy, sklo, keramika, porcelán, kaučuk, plasty a výrobky z plastov, textil, knihy a hudobniny, poľnohospodárske produkty, potraviny, ovocie, zelenina, tabakové výrobky
  (from: 03/01/1996 until: 08/26/2016)
Partners: 
Ing. František Matika
Poľovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 09/27/1995 until: 08/26/2016)
Ing. Milan Cagala
Izbická 29
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 09/27/1995 until: 08/26/2016)
Ing. Ivan Kuko
M. R. Štefánika 28
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 09/27/1995 until: 08/26/2016)
Contribution of each member: 
Ing. František Matika
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 09/27/1995 until: 02/18/2011)
Ing. Milan Cagala
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 09/27/1995 until: 02/18/2011)
Ing. Ivan Kuko
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 09/27/1995 until: 02/18/2011)
Ing. František Matika
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 02/19/2011 until: 08/26/2016)
Ing. Milan Cagala
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 02/19/2011 until: 08/26/2016)
Ing. Ivan Kuko
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 02/19/2011 until: 08/26/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/18/1998 until: 08/26/2016)
konatelia
  (from: 09/27/1995 until: 11/17/1998)
Ing. Milan Cagala
Izbická 9
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 09/27/1995 until: 11/17/1998)
Ing. Ivan Kuko
M. R. Štefánika 28
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 09/27/1995 until: 11/17/1998)
Ing. František Matika
Poľovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 09/27/1995 until: 11/17/1998)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii, pripojí likvidátor svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/18/1998 until: 08/26/2016)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/27/1995 until: 11/17/1998)
Capital: 
3 984 EUR Paid up: 3 984 EUR
  (from: 02/19/2011 until: 08/26/2016)
120 000 Sk
  (from: 09/27/1995 until: 02/18/2011)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. František Matika
Poľovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom
Until: 08/27/2016
  (from: 11/18/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2. 8. 1995 podľa § 105 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6743
  (from: 09/27/1995 until: 08/26/2016)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.12.1995. Stary spis: S.r.o. 6743
  (from: 03/01/1996 until: 08/26/2016)
Rozhodnutie valného zromaždenia zo dňa 16.9.1998 o zrušení spoločnosti s likvidácou. Vstup spoločnosti do likvidácie: 16.9.1998. Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie do obchodného registra: 18.11.1998.
  (from: 11/18/1998 until: 08/26/2016)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person