Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3377/B

Business name: 
GLOBTOUR GROUP a.s.
  (from: 07/23/2004)
Registered seat: 
Panská 12
Bratislava 811 01
  (from: 07/23/2004)
Identification number (IČO): 
35 894 172
  (from: 07/23/2004)
Date of entry: 
07/23/2004
  (from: 07/23/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/23/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (from: 07/23/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/23/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/23/2004)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 07/23/2004)
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/23/2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/23/2004)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 07/23/2004)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 07/23/2004)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 07/23/2004)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a výstav
  (from: 07/23/2004)
nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
  (from: 07/23/2004)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
  (from: 07/23/2004)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 12/16/2004)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/22/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/23/2004)
Mgr. Tomáš Gašparík - predseda predstavenstva
Bárdošova 26
Bratislava 831 01
From: 07/23/2004
  (from: 05/21/2008)
Ing. Pavel Gašparík - podpredseda predstavenstva
Bárdošova 26
Bratislava 831 01
From: 11/04/2004
  (from: 12/16/2004)
Ing. Alexandra Mikulec - člen predstavenstva
Furdekova 7
Bratislava 851 04
From: 05/14/2008
  (from: 02/02/2012)
Acting in the name of the company: 
Konať a podpisovať v mene spoločnosti vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva vždy samostatne, alebo predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva vždy spoločne s členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva resp. člen predstavenstva svoj podpis spolu s uvedením funkcie.
  (from: 12/16/2004)
Capital: 
199 200 EUR Paid up: 199 200 EUR
  (from: 01/31/2009)
Shares: 
Number of shares: 60
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 01/31/2009)
Supervisory board: 
Róbert Kolenčiak
Dunajská 23
Šamorín 931 01
From: 07/23/2004
  (from: 05/24/2022)
JUDr. Katarína Bystrická Kubovčáková
Grösslingova 58
Bratislava 811 09
From: 06/11/2009
  (from: 06/19/2009)
JUDr. Juraj Bystrický
Schiffelova 21
Holíč 908 51
From: 06/11/2009
  (from: 06/19/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 25/2004, Nz 55191/2004 spísanej dňa 29.6.2004 notárom JUDr. Bauerom v zmysle ust. §§ 154-220a Obchodného zákonníka.
  (from: 07/23/2004)
Notárska zápisnica N 350/2004, Nz 79836/2004 zo dňa 4.11.2004. Ing. Pavel Gašparík je od 4.11.2004 podpredsedom predstavenstva.
  (from: 12/16/2004)
Notárska zápisnica N 92/2006, NZ 57661/2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2006.
  (from: 12/22/2006)
Notárska zápisnica N23/2007, NZ18888/2007 spísaná dňa 16.05.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti - zmena stanov.
  (from: 05/24/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.05.2008.
  (from: 05/21/2008)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.01.2009 o zlúčení so spoločnosťou G + G Travel spol. s r. o., so sídlom Panská 12, 811 01 Bratislava, IČO: 35 689 978, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 10959/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť GLOBTOUR GROUP a. s., so sídlom Panská 12, 811 01 Bratislava, IČO: 35 894 172, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3377/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 8/2009, Nz 1556/2009 zo dňa 21.01.2009 stáva právnym nástupcom spoločnosti G + G Travel spol. s r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 01/31/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.06.2009.
  (from: 06/19/2009)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.12.2011, sp. zn. 34 Exre/817/2011-20, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.1.2012.
  (from: 02/02/2012)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/31/2009)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
G + G Travel spol. s r. o.
Panská 12
Bratislava 811 01
  (from: 01/31/2009)
Date of updating data in databases:  11/24/2022
Date of extract :  11/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person