Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  44/B

Business name: 
Slovfrukt, š.p. v likvidácii
  (from: 12/12/1991 until: 05/04/1997)
Slovfrukt, š.p.
  (from: 12/30/1988 until: 12/11/1991)
Registered seat: 
Metodova 7
Bratislava
  (from: 12/30/1988 until: 05/04/1997)
Identification number (IČO): 
00 157 066
  (from: 12/30/1988)
Date of entry: 
12/30/1988
  (from: 12/30/1988)
Date of deletion: 
05/05/1997
  (from: 05/05/1997)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/05/1997)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 12/30/1988)
Objects of the company: 
priamy nákup a predaj sterilizovanej a konzervovanej zeleniny, džúsov, kompótov, džemov, sirupov, všetkých druhov mrazenej zeleniny a ovocia a mliečnych mrazených krémov
  (from: 10/17/1989 until: 12/11/1991)
federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 7a zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, v znení neskorších zmien a doplnkov povolilo zahraničnoobchodnú činnosť dňa 18.7.1990 pod č.j. 13/1865/133/90 podľa § 6 ods. 1 písm.a) citovaného zákona v tomto rozsahu:
  (from: 10/29/1990 until: 12/11/1991)
vývoz a dovoz uvedených v prílohe č. 1
  (from: 10/29/1990 until: 12/11/1991)
Základným predmetom činnosti štátneho podniku je obchodná činnosť v sortimente ovocia, zeleniny a zemiakov vrátane doplnkového sortimentu...
  (from: 12/30/1988 until: 05/04/1997)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 12/12/1991 until: 05/04/1997)
riaditeľ
  (from: 07/13/1989 until: 12/11/1991)
riaditeľ
  (from: 04/27/1989 until: 07/12/1989)
riaditeľ
  (from: 12/30/1988 until: 04/26/1989)
Ing. Alojz Jajcay - podľa § 70 zák.č. 88/1980 Zb. vykonávaním funkcie riaditeľa je poverený
Komenského 17
Pezinok
  (from: 12/30/1988 until: 04/26/1989)
Ing. Štefan Soták
Nábrežie ar. generála L- Svobodu 28
Bratislava
  (from: 04/27/1989 until: 07/12/1989)
Ing. Štefan Soták - riaditeľ
Nábrežie ar. generála L- Svobodu 28
Bratislava
  (from: 07/13/1989 until: 12/11/1991)
Ing. juraj Štaffa - zástupca riaditeľa
Kuklovská 5
Bratislava
  (from: 07/13/1989 until: 12/11/1991)
Representation: 
Za štátny podnik v likvidácií podpisuje u štátneho podniku v likvidácii likvidátor.
  (from: 12/12/1991 until: 05/04/1997)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ, alebo jeho zástupca.
  (from: 07/13/1989 until: 12/11/1991)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (from: 04/27/1989 until: 07/12/1989)
Ordinary capital: 
7 139 000 Sk
  (from: 04/26/1989 until: 05/04/1997)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/01/1991
Rozhodnutím ministra obchodu a cestovného ruchu SR č. 1492/91-1 vstupuje štátny podnik do likvidácie dňom 1.12.1991
  (from: 12/12/1991 until: 11/11/1993)
 Liquidators:
Mgr. Tatiana Jakubcová
Lazaretská 5
Bratislava
  (from: 11/12/1993 until: 05/04/1997)
 Liquidators:
Mária Kalinayová
J. Osohu 16
Bratislava
  (from: 12/12/1991 until: 11/11/1993)
Other legal facts: 
Listom Ministerstva hospodárstva SR č. 438/1997 - 940 zo dňa 15.4.1997 bola ukončená likvidácia č.p. Na základe tejto skutočnosti sa Slovfrukt š.p. v likvidácii vymazuje z obchodného registra. v y m a z u j e s a: Slovgrukt, š.p. v likvidácii so sídlom v Bratislave, Metodova ul.č.7, zapísaný v obchodnom registri v odd Pš vo vložke č. 115/B sa z obchodného registra vymazuje v celom rozsahu
  (from: 05/05/1997)
Tento štátny podnik bol založený rozhodnutím ministra obchodu a cestovného ruchu SSR č. 1898/1988/1 zo dňa 23.12.1988 podľa § 18 zák.č.88/1988 Zb. o štátnom podniku.
  (from: 12/30/1988 until: 05/04/1997)
Zmena bola zapísaná na základe rozhodnutia ministra hospodárstva SR č.j. 100/4640/93-170/2234 zo dňa 14.7.1993.
  (from: 11/12/1993 until: 05/04/1997)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person