Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1738/B

Business name: 
KNÍHTLAČIAREŇ SVORNOSŤ, spol. s r.o.
  (from: 03/29/1993 until: 08/26/2009)
KNÍHLAČIAREŇ SVORNOSŤ, spol. s r.o.
  (from: 09/08/1992 until: 03/28/1993)
DIDOT spol. s r. o.
  (from: 11/20/1991 until: 09/07/1992)
Registered seat: 
Račianska 20
Bratislava 831 04
  (from: 09/08/1992 until: 08/26/2009)
nám. Hraničiarov 9
Bratislava
  (from: 11/20/1991 until: 09/07/1992)
Identification number (IČO): 
17 325 951
  (from: 11/20/1991)
Date of entry: 
11/20/1991
  (from: 11/20/1991)
Date of deletion: 
08/27/2009
  (from: 08/27/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 14.10.2004 č. k. 2K 189/99-210, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.11.2004 bol konkurz na majetok úpadcu KNÍHTLAČIAREŇ SVORNOSŤ, spol. s r.o. zrušený po splnení rozvrhového uznesenia
  (from: 08/27/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/20/1991)
Objects of the company: 
výroba periodických a neperiodických publikácií
  (from: 11/20/1991 until: 08/26/2009)
výroba hospodárskych a adjustačných tlačív
  (from: 11/20/1991 until: 08/26/2009)
výroba špeciálnych polygrafických výrobkov
  (from: 11/20/1991 until: 08/26/2009)
výroba medziproduktov polygrafickej výroby
  (from: 11/20/1991 until: 08/26/2009)
servisná činnosť na fotosadzacie zariadenia
  (from: 11/20/1991 until: 08/26/2009)
obchodná, poradenská, obchodno-technická a sprostredkovateľská činnosť v oblasti polygrafie
  (from: 11/20/1991 until: 08/26/2009)
redakcia, vydávanie, inzercia a distribúcia periodických a neperiodických publikáci
  (from: 11/20/1991 until: 08/26/2009)
Partners: 
IMPRO, spol. s r.o. IČO: 31 425 119
Meštianska 8/5
Komárno
Slovak Republic
  (from: 02/26/1997 until: 05/13/1997)
IMPRO, spol. s r.o. IČO: 31 425 119
Meštianska 8/5
Komárno
Slovak Republic
  (from: 11/19/1996 until: 02/25/1997)
Jozef Danác
nám. Hraničiarov 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/29/1993 until: 11/06/1995)
Jozef Danác
nám. Hraničiarov 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/20/1991 until: 03/28/1993)
Robert Flassik
Ostredská 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/28/1996 until: 11/18/1996)
Robert Flassik
Ostredská 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/07/1995 until: 10/27/1996)
Robert Flassik
Ostredská 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/29/1993 until: 11/06/1995)
Robert Flassik
Ostredská 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/20/1991 until: 03/28/1993)
Ivan Klein
Súhvezdná 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/20/1991 until: 03/28/1993)
Ján Mazúr
Račianska 20
Bratislava 831 04
Slovak Republic
  (from: 11/19/1996 until: 02/25/1997)
Ján Mazúr
Račianska 20
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/28/1996 until: 11/18/1996)
Ján Mazúr
Račianska 20
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/07/1995 until: 10/27/1996)
Ján Mazúr
Račianska 20
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/29/1993 until: 11/06/1995)
Ján Mazúr
Račianska 20
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/20/1991 until: 03/28/1993)
Martin Petrenko
Trenčianska 27
Bratislava 821 09
Slovak Republic
  (from: 02/26/1997 until: 05/13/1997)
Martin Petrenko
Trenčianska 27
Bratislava 821 09
Slovak Republic
  (from: 11/19/1996 until: 02/25/1997)
Martin Petrenko
Trenčianska
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/28/1996 until: 11/18/1996)
Martin Petrenko
Trenčianska
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/07/1995 until: 10/27/1996)
Martin Petrenko
Trenčianska
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/29/1993 until: 11/06/1995)
Martin Petrenko
Trenčianska
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/20/1991 until: 03/28/1993)
Peter Rexa
Bebelova 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/28/1996 until: 11/18/1996)
Peter Rexa
Bebelova 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/07/1995 until: 10/27/1996)
Peter Rexa
Bebelova 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/29/1993 until: 11/06/1995)
Peter Rexa
Bebelova 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/20/1991 until: 03/28/1993)
Rudolf Rosenberger
Ľublanská 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/29/1993 until: 11/06/1995)
Rudolf Rosenberger
Ľublanská 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/20/1991 until: 03/28/1993)
Stanislav Straka
Lotyšská 18
Bratislava 821 06
Slovak Republic
  (from: 02/26/1997 until: 05/13/1997)
Stanislav Straka
Lotyšská 18
Bratislava 821 06
Slovak Republic
  (from: 11/19/1996 until: 02/25/1997)
Stanislav Straka
Lotyšská 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/28/1996 until: 11/18/1996)
Stanislav Straka
Lotyšská 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/07/1995 until: 10/27/1996)
Stanislav Straka
Lotyšská 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/29/1993 until: 11/06/1995)
Stanislav Straka
Lotyšská 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/20/1991 until: 03/28/1993)
IMPRO, spol. s r.o. IČO: 31 425 119
Meštianska 8/5
Komárno
Slovak Republic
  (from: 05/14/1997 until: 08/26/2009)
Fortuna Print, s r.o. IČO: 00 679 542
Viktorínova 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/14/1997 until: 08/26/2009)
Contribution of each member: 
Jozef Danác
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/20/1991 until: 03/28/1993)
Stanislav Straka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/20/1991 until: 03/28/1993)
Peter Rexa
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/20/1991 until: 03/28/1993)
Martin Petrenko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/20/1991 until: 03/28/1993)
Ján Mazúr
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/20/1991 until: 03/28/1993)
Robert Flassik
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/20/1991 until: 03/28/1993)
Ivan Klein
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/20/1991 until: 03/28/1993)
Rudolf Rosenberger
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/20/1991 until: 03/28/1993)
Jozef Danác
Amount of investment: 23 000 Sk Paid up: 23 000 Sk
  (from: 03/29/1993 until: 11/06/1995)
Stanislav Straka
Amount of investment: 23 000 Sk Paid up: 23 000 Sk
  (from: 03/29/1993 until: 11/06/1995)
Peter Rexa
Amount of investment: 23 000 Sk Paid up: 23 000 Sk
  (from: 03/29/1993 until: 11/06/1995)
Martin Petrenko
Amount of investment: 23 000 Sk Paid up: 23 000 Sk
  (from: 03/29/1993 until: 11/06/1995)
Ján Mazúr
Amount of investment: 23 000 Sk Paid up: 23 000 Sk
  (from: 03/29/1993 until: 11/06/1995)
Robert Flassik
Amount of investment: 23 000 Sk Paid up: 23 000 Sk
  (from: 03/29/1993 until: 11/06/1995)
Rudolf Rosenberger
Amount of investment: 23 000 Sk Paid up: 23 000 Sk
  (from: 03/29/1993 until: 11/06/1995)
Stanislav Straka
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 23 000 Sk
  (from: 11/07/1995 until: 10/27/1996)
Peter Rexa
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 23 000 Sk
  (from: 11/07/1995 until: 10/27/1996)
Martin Petrenko
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 23 000 Sk
  (from: 11/07/1995 until: 10/27/1996)
Ján Mazúr
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 23 000 Sk
  (from: 11/07/1995 until: 10/27/1996)
Robert Flassik
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 23 000 Sk
  (from: 11/07/1995 until: 10/27/1996)
Stanislav Straka
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/28/1996 until: 11/18/1996)
Peter Rexa
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/28/1996 until: 11/18/1996)
Martin Petrenko
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/28/1996 until: 11/18/1996)
Ján Mazúr
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/28/1996 until: 11/18/1996)
Robert Flassik
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/28/1996 until: 11/18/1996)
Stanislav Straka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/19/1996 until: 02/25/1997)
Martin Petrenko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/19/1996 until: 02/25/1997)
Ján Mazúr
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 11/19/1996 until: 02/25/1997)
IMPRO, spol. s r.o.
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 11/19/1996 until: 02/25/1997)
Stanislav Straka
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/26/1997 until: 05/13/1997)
Martin Petrenko
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/26/1997 until: 05/13/1997)
IMPRO, spol. s r.o.
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 02/26/1997 until: 05/13/1997)
IMPRO, spol. s r.o.
Amount of investment: 98 000 Sk Paid up: 98 000 Sk
  (from: 05/14/1997 until: 08/26/2009)
Fortuna Print, s r.o.
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 05/14/1997 until: 08/26/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/08/1992 until: 08/26/2009)
konatelia
  (from: 11/20/1991 until: 09/07/1992)
Ing. Eduard Bednárik
Sládkovičova 26
Leopoldov 920 41
  (from: 11/07/1995 until: 05/13/1997)
Ing. Eduard Bednárik
Sládkovičova 26
Leopoldov 920 41
  (from: 05/14/1997 until: 07/22/1997)
Ing. Jozef D a n á c
  (from: 09/08/1992 until: 03/28/1993)
Ing. Jozef Danác
Nám. Hraničiarov 9
Bratislava
  (from: 03/29/1993 until: 11/06/1995)
Ing. Róbert F l a s s i k
  (from: 09/08/1992 until: 03/28/1993)
Ing. Róbert Flassik
Ostredská 13
Bratislava
  (from: 03/29/1993 until: 07/20/1995)
Ing. Imrich Gyurcsis
Lumumbova 22
Bratislava 851 05
  (from: 11/19/1996 until: 05/13/1997)
Ing. Imrich Gyurcsis
Lumumbova 22
Bratislava 851 05
  (from: 05/14/1997 until: 09/09/1997)
Martin Petrenko
Trenčianska 27
Bratislava
  (from: 07/21/1995 until: 11/18/1996)
Martin Petrenko
Trenčianska 27
Bratislava 821 09
  (from: 11/19/1996 until: 02/25/1997)
Ing. Rudolf R o s e n b e r g e r
  (from: 09/08/1992 until: 03/28/1993)
Ing. Rudolf Rosenberger
Ľubľanská 1
Bratislava
  (from: 03/29/1993 until: 11/06/1995)
Stanislav Straka
Lotyšská 18
Bratislava 821 06
  (from: 02/26/1997 until: 05/13/1997)
Ing. Karol Biermann
Líščie Nivy 12
Bratislava
  (from: 05/14/1997 until: 08/26/2009)
Martin Petrenko
Trenčianska 27
Bratislava
  (from: 07/23/1997 until: 08/26/2009)
Ing. František Hanus
Záhradnícka 36
Bratislava
  (from: 09/10/1997 until: 08/26/2009)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnený konať všetci konatelia spoločnosti, pri prijímaní záväzkov v mene spoločnostisa vyžaduje podpis minimálne dvoch konateľov.
  (from: 09/08/1992 until: 08/26/2009)
Jozef Danác, predseda valného zhromaždenia, jednateľ spoločnosti Rudolf Rosenberger, jednateľ spoločnosti Ivan Klein, jednateľ spoločnosti V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci jednatelia spoločnosti,pri prijímaní záväzkov v mene spoločnosti sa vyžaduje podpis minimálne dvoch jednateľov.
  (from: 11/20/1991 until: 09/07/1992)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 10/28/1996 until: 08/26/2009)
165 000 Sk
  (from: 11/07/1995 until: 10/27/1996)
161 000 Sk
  (from: 03/29/1993 until: 11/06/1995)
160 000 Sk
  (from: 11/20/1991 until: 03/28/1993)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 7.7.2009 č.k. 34Exre/304/2009 - 100, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.8.2009.
  (from: 08/27/2009)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.11.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3253
  (from: 11/20/1991 until: 08/26/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.1.1995 a 24.1.1995, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 22.2.1995. Stary spis: S.r.o. 3253
  (from: 07/21/1995 until: 08/26/2009)
Notárska zápisnica zo dňa 28.9.1995, N 216/95, Nz 193/95. Stary spis: S.r.o. 3253
  (from: 11/07/1995 until: 08/26/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.2.1996, na ktorom bolo odsúhlasené zvýšenie základného imania. Stary spis: S.r.o. 3253
  (from: 10/28/1996 until: 08/26/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.3.1996 na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.3.1996. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.3.1996. Stary spis: S.r.o. 3253
  (from: 11/19/1996 until: 08/26/2009)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.1.1997. Stary spis: S.r.o. 3253
  (from: 02/26/1997 until: 08/26/2009)
Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 12.2.1997, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Stary spis: S.r.o. 3253
  (from: 05/14/1997 until: 08/26/2009)
Uznesenie valného zhromaždenia zo 16.5.1997. Zmena spoločenskej zmluvy zo 16.5.1997. Stary spis: S.r.o. 3253
  (from: 07/23/1997 until: 08/26/2009)
Notárska zápisnica číslo N 431/97, Nz 430/97 zo dňa 26.8.1997, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 26.8.1997. Stary spis: S.r.o. 3253
  (from: 09/10/1997 until: 08/26/2009)
Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave č.k. 2K 189/99-88 zo dňa 20.10.1999 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Kníhtlačiareň Svornosť, spol. s r.o. IČO: 17 325 951, so sídlom Račianska 20. Bratislava. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Peter Lenský, komerčný právnik, Kvetná 13, Bratislava.
  (from: 11/25/1999 until: 08/26/2009)
Date of updating data in databases:  10/26/2021
Date of extract :  10/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person