Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3375/B

Business name: 
Paneláreň, akciová spoločnosť
  (from: 02/28/1997)
Registered seat: 
Vansovej 2
Bratislava 811 03
  (from: 05/28/2004)
Identification number (IČO): 
36 170 739
  (from: 02/28/1997)
Date of entry: 
02/28/1997
  (from: 02/28/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/28/1997)
Objects of the company: 
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 02/28/1997)
výroba výrobkov z betónu a cementu
  (from: 02/28/1997)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 02/28/1997)
sprostredkovanie obchodu, sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/28/1997)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 02/28/1997)
veľkoobchod a maloobchod-stavebný materiál pre hlavnú a pomocnú stavebnú výrobu
  (from: 02/28/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/28/1997)
Mgr. Vanda Stoláriková
Stromová 50
Bratislava
From: 04/07/2003
  (from: 10/20/2003)
JUDr. Rastislav Opaterný - predseda predstavenstva
Bezručova 2
Stupava 900 31
From: 05/19/2004
  (from: 06/30/2017)
Mag. Wolfgang Rieder
Pailreithgut 1
Maishofen 5751
Rakúska republika
From: 04/07/2003
  (from: 10/20/2003)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú členovia predstavenstva. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 02/28/1997)
Capital: 
2 572 795 EUR Paid up: 2 572 795 EUR
  (from: 03/07/2009)
Shares: 
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 572 795 EUR
  (from: 03/07/2009)
Stockholder: 
Rieder Fertigteile GmbH
Mühlenweg 22
Maishofen 5751
Rakúsko
  (from: 01/12/2005)
Supervisory board: 
Birgit Rieder
Pailreithgut 1
Maishofen 5751
Rakúska republika
From: 04/30/2017
  (from: 05/18/2017)
Johanna Alma Rieder
Pailreithgut 1
Maishofen 5751
Rakúska republika
From: 04/30/2017
  (from: 05/18/2017)
Fabian Rieder
Pailreithgut 1
Maishofen 5751
Rakúska republika
From: 04/30/2017
  (from: 05/18/2017)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 444/96, Nz 433/96 napísanej v Bratislave dňa 26.11.1996, podľa zák. č. 513/91 Zb. na základe rozhodnutia č. 446 zo dňa 11.3.1996 o privatizácii podniku PANELÁREŇ Košice, štátny podnik, so sídlom v Košiciach, Pri Krásnej 2, zrušeného bez likvidácie.
  (from: 02/28/1997)
Zmena stanov schválená MVZ konaným dňa 23.12.1999 vo forme notárskej zápisnice N 1544/99, Nz 1523/99. Zmeny v zápise prevedené podľa zák. č. 127/1999 Z.z.
  (from: 11/15/2000)
Rozhodnutie a.s. zo dňa 27.6.2002.
  (from: 01/15/2003)
Notárska zápisnica N 35/2005, Nz 9482/2005, NCRls 9378/2005 napísaná dňa 03.03.2005 notárom Mgr. Tomášom Leškovským osvedčujúca rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov.
  (from: 03/19/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.1.2006 vo forme notárskej zápisnice N 330/2006, Nz 2636/2006, NCRIs 2614/2006 napísanej dňa 24.1.2006 notárom Mgr. Tomášom Leškovským - zníženie základného imania spoločnosti.
  (from: 01/28/2006)
Date of updating data in databases:  12/02/2021
Date of extract :  12/05/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person