Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10785/R

Business name: 
Kovo - Team, s.r.o. v konkurze
  (from: 04/14/2010 until: 09/09/2015)
Registered seat: 
Žiarska 46
Handlová 972 51
  (from: 10/28/2003 until: 09/09/2015)
Identification number (IČO): 
36 301 043
  (from: 01/02/1998)
Date of entry: 
01/02/1998
  (from: 01/02/1998)
Person dissolved from: 
6.6.2014
  (from: 09/10/2015)
Date of deletion: 
09/10/2015
  (from: 09/10/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/10/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/02/1998)
Capital: 
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 12/02/2009 until: 09/09/2015)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/01/2010
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 28K/11/2010-421 zo dňa 26.03.2010 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Kovo - Team, s.r.o. a ustanovil správcu konkurznej podstaty.
  (from: 09/10/2015)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 06/06/2014
Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 28K/11/2010-902 zo dňa 05.05.2014 súd zrušil konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku. Oznam o nadobudnutí právoplatnosti citovaného uznesenia bol zverejnený v obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 06.06.2014. Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 28K/11/2010-921 zo dňa 13.08.2014 súd odvolal správcu s účinkami odvolania dňom 21.08.2014.
  (from: 09/10/2015)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
Zmluvou o predaji podniku zo dňa 24.02.2011 bol podnik odpredaný spoločnosti HUTIRA Slovakia s.r.o. so sídlom ul. 29. augusta 92, 972 51 Handlová, IČO 36 297 569
  (from: 06/14/2012)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person