Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  451/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Elefanten - Slowakei, spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 12/08/2004)
Registered seat: 
Javorová 794/15
Partizánske 958 04
  (from: 07/14/2004)
Identification number (IČO): 
34 113 908
  (from: 01/11/1995)
Date of entry: 
01/11/1995
  (from: 01/11/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/11/1995)
Objects of the company: 
výroba a predaj obuvi a ich súčastí a výrobkov podobného druhu s výnimkou ortopedickej obuvi
  (from: 01/11/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/11/1995)
Partners: 
Clark Holdings (Deutschland) GmbH
Hoffmannallee 41 - 51
Kleve 475 33
  (from: 02/07/2002)
Contribution of each member: 
Clark Holdings (Deutschland) GmbH
Amount of investment: 50 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 000 Sk
  (from: 02/07/2002)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/08/2004)
Ing. Jozef Pisoň
Azalkova 4433/36
Banská Bystrica 974 01
From: 06/14/2000
  (from: 03/21/2003)
Günther Bell
Im Feld 38
Bedburg - Hau 475 51
Spolková republika Nemecko
From: 05/14/2004
  (from: 07/14/2004)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne alebo konateľ a prokurista spoločne . Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo natlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ podľa podpisového vzoru a označenie "konateľ" a prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo natlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis podľa podpisového vzoru a označenie "prokurista" alebo skratka "p.p.a.". Spoločnosť počas likvidácie zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zák. č. 513/1991 Zb. likvidátor.
  (from: 12/08/2004)
Procuration: 
Silvia Kaňuščinová
Horská 1312/24
Partizánske 958 06
  (from: 11/18/2003)
Tivadar Németh
Dlhá 94/49
Kalná nad Hronom 935 32
  (from: 11/18/2003)
Capital: 
50 000 000 Sk Paid up: 50 000 000 Sk
  (from: 03/21/2003)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/01/2004
  (from: 12/08/2004)
 Liquidators:
Ing. Jozef Pisoň
Azalkova 36/4433
Banská Bystrica 974 01
From: 10/01/2004
  (from: 12/08/2004)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice zo dňa 14.11.1994 č. N 373/94, Nz 369/94 podľa ust. § 24 ods. 1, §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 2628
  (from: 01/11/1995)
Zmena zakladateľskej listiny formonou notárskej zápisnice zo dňa 11.5.1995 č. N 205/95, NZ 194/95. Stary spis: S.r.o. 2628
  (from: 09/14/1995)
Zmena obchodného mena zahraničnej právnickej osoby z ELEFANTEN - Schuh GmbH. Stary spis: S.r.o. 2628
  (from: 04/19/1996)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice zo dňa 14.05.1996 č. N 230/96, Nz 217/96. Stary spis: S.r.o. 2628
  (from: 05/30/1996)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 404/98, NZ 402/98 zo dňa 09.10.1998.
  (from: 03/24/1999)
Uznesenie spoločníka vykonávajúceho oprávnenia valného zhromaždenia zo dňa 15.12.1999, ktorým zobral na vedomie odstúpenie konateľa Hansa - Jozefa Terharta zo dňa 17.9.1999, o zmene označenia spoločníka. Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 28/00, NZ 24/00 zo dňa 15.2.2000. Uznesenie spoločníka vykonávajúceho oprávnenia valného zhromaždenia zo dňa 24.2.2000 o odvolaní konateľa JUDr. Ladislava Udvarosa, menovaní konateľa Ing. Jozefa Pisoňa, menovaní prokuristu, zmene zakladateľskej listiny. Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 73/00, NZ 64/00 zo dňa 29.3.2000.
  (from: 06/14/2000)
Zmena zakladateľskej listiny (notárska zápisnica N 320/01, Nz 320/01 zo dňa 31.10.2001). Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 6.11.2001. Zmena zakladateľskej listiny (notárska zápisnica N 341/01, Nz 341/01 zo dňa 26.11.2001).
  (from: 02/07/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.12.2002 o zmenách zakladateľskej listiny prijatím jej úplného nového znenia.
  (from: 03/21/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 8.8.2003 o odvolaní prokuristu a udelení prokúry viacerým osobám s účinkami podľa § 14 ods. 6 Obch. zák.
  (from: 11/18/2003)
Date of updating data in databases:  11/24/2022
Date of extract :  11/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person