Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  32550/B

Business name: 
DNV park, s.r.o.
  (from: 08/04/2004 until: 12/31/2007)
Registered seat: 
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (from: 08/04/2004 until: 12/31/2007)
Identification number (IČO): 
36 621 994
  (from: 12/10/2003)
Date of entry: 
12/10/2003
  (from: 12/10/2003)
Date of deletion: 
01/01/2008
  (from: 01/01/2008)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/01/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/10/2003)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/10/2003 until: 12/31/2007)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.11.2007 o zrušení spoločnosti DNV park, s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 36 621 994, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 32550/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou INDUSTRIAL REAL ESTATE, s.r.o., so sídlom Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 36 794 431, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 46575/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 22.11.2007, spísanej vo forme notárskej zápisnice N 247/2007, Nz 48583/2007, NCRls 48243/2007 stáva s účinnosťou ku dňu 01.01.2008 právnym nástupcom DNV park, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 01/01/2008)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2008)
Legal successor: 
INDUSTRIAL REAL ESTATE, s.r.o.
Lazaretská 8
Bratislava 811 08
  (from: 01/01/2008)
Date of updating data in databases:  09/14/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person