Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4058/S

Business name: 
ŽP BYTOS, s.r.o.
  (from: 01/02/1997 until: 09/30/2017)
Registered seat: 
Kolkáreň 36
Podbrezová 976 81
  (from: 01/02/1997 until: 09/30/2017)
Identification number (IČO): 
36 016 691
  (from: 01/02/1997)
Date of entry: 
01/02/1997
  (from: 01/02/1997)
Date of deletion: 
10/01/2017
  (from: 10/01/2017)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/01/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/02/1997)
Objects of the company: 
ubytovanie v internátoch
  (from: 01/02/1997 until: 03/17/2016)
elektroinštalatérstvo
  (from: 01/02/1997 until: 03/04/2004)
opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/02/1997 until: 03/04/2004)
kúrenárske práce
  (from: 01/02/1997 until: 02/08/2006)
zámočníctvo
  (from: 01/02/1997 until: 02/08/2006)
vodoinštalatérstvo
  (from: 01/02/1997 until: 02/08/2006)
správa bytového a nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 04/05/2012 until: 07/29/2016)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 01/02/1997 until: 07/29/2016)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 01/02/1997 until: 09/30/2017)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 06/07/2000 until: 09/30/2017)
obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľností
  (from: 09/29/2004 until: 09/30/2017)
obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového fondu
  (from: 09/29/2004 until: 09/30/2017)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 04/23/2014 until: 09/30/2017)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 04/23/2014 until: 09/30/2017)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 03/18/2016 until: 09/30/2017)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností.
  (from: 07/30/2016 until: 09/30/2017)
Partners: 
Železiarne Podbrezová, a.s. IČO: 31 562 141
Kolkáreň 35
Podbrezová
Slovak Republic
  (from: 01/02/1997 until: 09/30/2017)
Contribution of each member: 
Železiarne Podbrezová, a.s.
Amount of investment: 2 100 000 Sk Paid up: 2 100 000 Sk
  (from: 01/02/1997 until: 03/18/2009)
Železiarne Podbrezová, a.s.
Amount of investment: 69 708 EUR Paid up: 69 708 EUR
  (from: 03/19/2009 until: 09/30/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/02/1997 until: 09/30/2017)
Ing. Věra Buláková
9. mája č. 6
Brezno
From: 01/16/2004
  (from: 01/22/2004 until: 07/10/2017)
Ing. Věra Buláková
9. mája č. 6
Brezno
From: 01/16/2004 Until: 06/30/2017
  (from: 07/11/2017 until: 07/10/2017)
Ing. Marian Smolec
Trosky 475/60
Michalová
From: 01/02/1997 Until: 01/16/2004
  (from: 12/06/2002 until: 01/21/2004)
Ing. Marián Smolec
Trosky 475/60
Michalová
  (from: 01/02/1997 until: 12/05/2002)
Mgr. Marián Zima
Švermova 2378/40
Brezno
  (from: 01/02/1997 until: 12/05/2002)
JUDr. Marián Zima
Švermova 2378/40
Brezno
From: 01/02/2002
  (from: 12/06/2002 until: 07/04/2006)
JUDr. Marián Zima
Švermova 2378/40
Brezno
From: 01/02/2002 Until: 06/22/2006
  (from: 07/05/2006 until: 07/04/2006)
Ing. Mária Niklová
Cesta Osloboditeľov 68
Valaská 976 46
From: 06/22/2006
  (from: 07/05/2006 until: 09/30/2017)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený samostatne zastupovať spoločnosť a jej menom konať. Za spoločnosť podpisuje konateľ spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 07/11/2017 until: 09/30/2017)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. Pri záväzkových úkonoch sa vyžaduje podpis obidvoch konateľov.
  (from: 01/02/1997 until: 07/10/2017)
Capital: 
69 708 EUR Paid up: 69 708 EUR
  (from: 03/19/2009 until: 09/30/2017)
2 100 000 Sk Paid up: 2 100 000 Sk
  (from: 12/06/2002 until: 03/18/2009)
2 100 000 Sk
  (from: 01/02/1997 until: 12/05/2002)
Supervisory board: 
JUDr. Marie Ježková
Clementisa 4
Brezno
  (from: 06/07/2000 until: 05/29/2001)
Mgr. Marie Ježková - člen
Clementisa 4
Brezno
  (from: 01/02/1997 until: 06/06/2000)
Bc Ladislav Kadhordó
Šupkova 44/4
Podbrezová 976 81
From: 03/17/2005 Until: 03/17/2008
  (from: 04/18/2008 until: 04/17/2008)
Bc. Ladislav Kardhordó
Šupkova 44/4
Podbrezová 976 81
From: 03/17/2008
  (from: 04/18/2008 until: 03/25/2010)
Mgr. Ladislav Kardhordó
Šupkova 44/4
Podbrezová 976 81
From: 03/17/2008
  (from: 03/26/2010 until: 03/22/2011)
Mgr. Ladislav Kardhordó
Šupkova 44/4
Podbrezová 976 81
From: 03/17/2008 Until: 03/17/2011
  (from: 03/23/2011 until: 03/22/2011)
Ladislav Karhordó
Šupkova 44/4
Podbrezová 976 81
From: 03/17/2005
  (from: 04/09/2005 until: 04/17/2008)
Ing. Mária Kekeňáková - člen
Clementisa 2
Brezno
  (from: 06/07/2000 until: 12/05/2002)
Ing. Mária Kekeňáková - člen
Clementisa 2
Brezno
From: 04/08/2000 Until: 05/12/2003
  (from: 12/06/2002 until: 05/28/2003)
Ing. Mária Kekeňáková - člen
Clementisa 2
Brezno
From: 05/12/2003
  (from: 05/29/2003 until: 04/08/2005)
Ing. Mária Kekeňáková - člen
Clementisa 2
Brezno
From: 05/12/2003 Until: 03/17/2005
  (from: 04/09/2005 until: 04/08/2005)
JUDr. Radim Kochan
Bakossova 37
Banská Bystrica 974 01
From: 03/17/2011
  (from: 03/23/2011 until: 03/19/2014)
JUDr. Radim Kochan
Bakossova 37
Banská Bystrica 974 01
From: 03/17/2011 Until: 03/17/2014
  (from: 03/20/2014 until: 03/19/2014)
JUDr. Radim Kochan
Dlhá 2039/8
Banská Bystrica 974 05
From: 03/17/2014
  (from: 03/20/2014 until: 04/07/2017)
JUDr. Radim Kochan
Dlhá 2039/8
Banská Bystrica 974 05
From: 03/17/2014 Until: 03/24/2017
  (from: 04/08/2017 until: 04/07/2017)
Ing. Elena Kysucká - člen
Rázusova 67
Brezno
  (from: 01/02/1997 until: 06/06/2000)
Ing. Jaroslav Mačejovský - člen
MPČĽ 18
Brezno
  (from: 05/30/2001 until: 12/05/2002)
Ing. Jaroslav Mačejovský - člen
MPČĽ 18
Brezno
From: 03/16/2001 Until: 01/16/2004
  (from: 12/06/2002 until: 01/21/2004)
Ing. Jaroslav Mačejovský
MPČĽ 2169/18
Brezno - Mazorníkovo 977 03
From: 01/16/2007
  (from: 02/08/2007 until: 02/02/2010)
Ing. Jaroslav Mačejovský
MPČĽ 2169/18
Brezno - Mazorníkovo 977 03
From: 01/16/2007 Until: 01/16/2010
  (from: 02/03/2010 until: 02/02/2010)
Ing. Jaroslav Mačejovský - člen
MPČĽ 18
Brezno
From: 01/16/2004
  (from: 01/22/2004 until: 02/07/2007)
Ing. Jaroslav Mačejovský - člen
MPČĽ 18
Brezno
From: 01/16/2004 Until: 01/16/2007
  (from: 02/08/2007 until: 02/07/2007)
Ing. Milan Majer - člen
ŠLN 33
Brezno
Until: 11/18/2002
  (from: 01/02/1997 until: 12/05/2002)
Ing. Milan Majer
ŠLN 33
Brezno 977 01
From: 11/18/2005
  (from: 12/15/2005 until: 04/17/2008)
Ing. Milan Majer
ŠLN 33
Brezno 977 01
From: 11/18/2005 Until: 03/17/2008
  (from: 04/18/2008 until: 04/17/2008)
Ing. Milan Majer
ŠLN 33
Brezno 977 01
From: 03/17/2008
  (from: 04/18/2008 until: 02/02/2010)
Ing. Milan Majer
Štúrova 31
Brezno 944 01
From: 03/17/2014
  (from: 03/20/2014 until: 03/17/2016)
Ing. Milan Majer
Štúrova 31
Brezno 944 01
From: 03/17/2014 Until: 03/09/2016
  (from: 03/18/2016 until: 03/17/2016)
Ing. Milan Majer
Štúrova 31
Brezno 977 01
From: 03/17/2008
  (from: 02/03/2010 until: 03/22/2011)
Ing. Milan Majer
Štúrova 31
Brezno 977 01
From: 03/17/2008 Until: 03/17/2011
  (from: 03/23/2011 until: 03/22/2011)
Ing. Milan Majer
Štúrova 31
Brezno 977 01
From: 03/17/2011
  (from: 03/23/2011 until: 03/19/2014)
Ing. Milan Majer
Štúrova 31
Brezno 977 01
From: 03/17/2011 Until: 03/17/2014
  (from: 03/20/2014 until: 03/19/2014)
Ing. Milan Majer - člen
ŠLN 33
Brezno
From: 11/18/2002
  (from: 12/06/2002 until: 12/14/2005)
Ing. Milan Majer - člen
ŠLN 33
Brezno
From: 11/18/2002 Until: 11/18/2005
  (from: 12/15/2005 until: 12/14/2005)
Ing. Ľubor Schwarzbacher
ŠLN 9
Brezno 977 01
From: 01/16/2010
  (from: 02/03/2010 until: 04/03/2013)
Ing. Ľubor Schwarzbacher
ŠLN 9
Brezno 977 01
From: 01/16/2010 Until: 01/16/2013
  (from: 04/04/2013 until: 04/03/2013)
Ing. Ľubor Schwarzbacher
ŠĽN 9
Brezno 977 01
From: 01/16/2013
  (from: 04/04/2013 until: 03/17/2016)
Ing. Ľubor Schwarzbacher
ŠĽN 9
Brezno 977 01
From: 01/16/2013 Until: 03/09/2016
  (from: 03/18/2016 until: 03/17/2016)
Ing. Martin Domovec
Pod Hrbom 572/10
Valaská 976 46
From: 03/09/2016
  (from: 03/18/2016 until: 09/30/2017)
Ing. Miroslav Zázrivec
Záhumnie 288/25
Medzibrod 976 96
From: 03/09/2016
  (from: 03/18/2016 until: 09/30/2017)
JUDr. Radim Kochan , PhD.
Dlhá 2039/8
Banská Bystrica 974 05
From: 03/24/2017
  (from: 04/14/2017 until: 09/30/2017)
JUDr. Radim Kochan
Dlhá 2039/8
Banská Bystrica 974 05
From: 03/24/2017
  (from: 04/08/2017 until: 04/13/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 189/96 zo dňa 29.11.1996 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis S.r.o. 10507
  (from: 01/02/1997 until: 09/30/2017)
. Rozhodnutím zakladateľa v NZ č. 333/98 zo dňa 22.7. 1998 napísanej v Notárskom úrade JUDr. Anny Medve- ďovej v Brezne, Kuzmányho 20, bola zosúladená zakla- dateľská listina z ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 11/03/1998 until: 09/30/2017)
. Spoločník dňa 31.5.2000 schválil formou notárskej zápisnice č. NZ 197/2000 zmenu zakladateľskej listiny a Dodatok č. 2.
  (from: 06/07/2000 until: 09/30/2017)
. Spoločník na valnom zhromaždení konanom dňa 18.11.2002 bola schválená zmena zakladateľskej listiny a bolo vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 12/06/2002 until: 09/30/2017)
. Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 12.05.2003 bola schválená zmena zakladateľskej listiny.
  (from: 05/29/2003 until: 09/30/2017)
. Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 16.01.2004 bola prijatá zmena zakladateľskej listiny a bolo vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 01/22/2004 until: 09/30/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/01/2017)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
ŽP Informatika s.r.o. 36741388 ,
Kolkáreň
35
  (from: 10/01/2017)
Date of updating data in databases:  07/19/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person