Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2781/N

Business name: 
W I T C H spol. s.r.o.
  (from: 12/31/1991 until: 08/20/2008)
Registered seat: 
Želiezovce 937 01
  (from: 12/31/1991 until: 08/20/2008)
Identification number (IČO): 
17 640 369
  (from: 12/31/1991)
Date of entry: 
04/19/1991
  (from: 12/31/1991)
Date of deletion: 
08/21/2008
  (from: 08/21/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/21/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/31/1991)
Objects of the company: 
1/Obchodná činnosť-veľkoobchod, maloobchod /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
  (from: 12/31/1991 until: 05/16/1993)
2/Sprostredkovateľská činnosť-pri dovoze a vývoze tovarov-pri zabezpečovaní informácií-pri zabezpečovaní poplatkového odstrelu poľovnej zveri v tuzemsku
  (from: 12/31/1991 until: 05/16/1993)
3/Poradenské, konzultačné a praktické služby v oblasti učtovníctva, daňového systému, ekonomických koncepcií
  (from: 12/31/1991 until: 05/16/1993)
4/Zahranično-obhcodná činnosť okrem tovarov a služieb zakázaných všeobecne záväzným právnym predpisom
  (from: 12/31/1991 until: 05/16/1993)
5/Zabezpečenie technických a právnych prostriedkov ochrany majetku iných organizácií
  (from: 12/31/1991 until: 05/16/1993)
6/Textilná výroba-šitie, pletenie
  (from: 12/31/1991 until: 05/16/1993)
7/Sprocovanie umelých hmôt
  (from: 12/31/1991 until: 05/16/1993)
8/Kovovýroba
  (from: 12/31/1991 until: 05/16/1993)
9/Potravinárska výroba
  (from: 12/31/1991 until: 05/16/1993)
10/Drevovýroba
  (from: 12/31/1991 until: 05/16/1993)
11/Balenie tovarov
  (from: 12/31/1991 until: 05/16/1993)
12/Služby v domácnosti
  (from: 12/31/1991 until: 05/16/1993)
13/Prenájom spotebného tovaru
  (from: 12/31/1991 until: 05/16/1993)
14/Prenájom osobných automobilov
  (from: 12/31/1991 until: 05/16/1993)
15/Maloobchod s priemyselným tovarom
  (from: 12/31/1991 until: 05/16/1993)
16/Maloobchod s potravinami
  (from: 12/31/1991 until: 05/16/1993)
17/Maloobchod s textilným tovarom
  (from: 12/31/1991 until: 05/16/1993)
18/Predaj osobných a nákladných automobilov a poľnohospodárskej techniky
  (from: 12/31/1991 until: 05/16/1993)
19/Autoservis
  (from: 12/31/1991 until: 05/16/1993)
20/Predaj stavebného materiálu
  (from: 12/31/1991 until: 05/16/1993)
21/Opravárenské služby pre obyvateľstvo-obuv, odev, nábytok, spotrebná elektornika. Zabezpečenie služieb verejného stravovania, reštauračná činnosť
  (from: 12/31/1991 until: 05/16/1993)
22/Služby cestovnej kancelárie
  (from: 12/31/1991 until: 05/16/1993)
verejné stravovanie
  (from: 05/17/1993 until: 08/20/2008)
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
  (from: 05/17/1993 until: 08/20/2008)
cestovné kancelárie
  (from: 05/17/1993 until: 08/20/2008)
ostatné služby
  (from: 05/17/1993 until: 08/20/2008)
iné obchodbné služby
  (from: 05/17/1993 until: 08/20/2008)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu /okrem motorových vozidiel/
  (from: 05/17/1993 until: 08/20/2008)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 05/17/1993 until: 08/20/2008)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/17/1993 until: 08/20/2008)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/17/1993 until: 08/20/2008)
výroba pleteného tovaru
  (from: 05/17/1993 until: 08/20/2008)
výroba konfekčného textilu
  (from: 05/17/1993 until: 08/20/2008)
spracovanie umelých hmôt
  (from: 05/17/1993 until: 08/20/2008)
výroba kovov
  (from: 05/17/1993 until: 08/20/2008)
výroba potravín a nápojov
  (from: 05/17/1993 until: 08/20/2008)
výroba piliarska
  (from: 05/17/1993 until: 08/20/2008)
baliace činnosti
  (from: 05/17/1993 until: 08/20/2008)
služby v domácnosti
  (from: 05/17/1993 until: 08/20/2008)
prenájom motorových vozidiel a spotrebného tovaru
  (from: 05/17/1993 until: 08/20/2008)
maloobchod s priem. a zmieš. tovarom, potraviny, nápoje, tabak
  (from: 05/17/1993 until: 08/20/2008)
maloobchod s textilom
  (from: 05/17/1993 until: 08/20/2008)
bezpečnosť a poriadok
  (from: 05/17/1993 until: 08/20/2008)
predaj dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 05/17/1993 until: 08/20/2008)
Partners: 
1/ Dr. Gabriel Turza
Komenského č. 18
Želiezovce
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 08/20/2008)
2/ Jozef Kabát
Poľná č. 47
Želiezovce
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 08/20/2008)
3/ Dr. Ján Kuriačka
ul. 29. augusta č. 21
Levice
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 08/20/2008)
4/ SENDIMPEX BT
Klauzál u. 19
Budapešť
Republic of Hungary
  (from: 12/31/1991 until: 08/20/2008)
Contribution of each member: 
1/ Dr. Gabriel Turza
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 08/20/2008)
2/ Jozef Kabát
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 08/20/2008)
3/ Dr. Ján Kuriačka
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 08/20/2008)
4/ SENDIMPEX BT
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 08/20/2008)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/31/1991 until: 08/20/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu sa podpisuje jednateľ Dr. Gabriel Turza.
  (from: 12/31/1991 until: 08/20/2008)
Capital: 
280 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 08/20/2008)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 29CbR 53/2007-29 zo dňa 08.07.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.08.2008, bola zrušená spoločnosť WITCH spol. s r.o., bez likvidácie. Z obchodného registra Okresného súdu v Nitre odd. Sro, vl.č. 2781/N sa vymazuje dňom 21.08.2008 obchodná spoločnosť WITCH spol. s r.o., so sídlom 937 01 Želiezovce, IČO: 17 640 369.
  (from: 08/21/2008)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.4.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník a Zákona č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 1367
  (from: 12/31/1991 until: 08/20/2008)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/22/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person