Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2528/V

Business name: 
TESET spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 01/20/1993 until: 04/27/2009)
Registered seat: 
Zimná 1
Košice
  (from: 03/03/1999 until: 04/27/2009)
Štefánikova 66
Košice 040 01
  (from: 01/20/1993 until: 03/02/1999)
Identification number (IČO): 
31 665 390
  (from: 01/20/1993)
Date of entry: 
01/20/1993
  (from: 01/20/1993)
Person dissolved from: 
1.4.2009
  (from: 04/28/2009)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa § 68 ods. 3 písm. c) Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka
  (from: 04/28/2009)
Date of deletion: 
04/28/2009
  (from: 04/28/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/28/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/20/1993)
Objects of the company: 
diagnostika hutníckych agregátov a technologických procesov, energetických zariadení a procesov, zariadení techniky prostredia
  (from: 01/20/1993 until: 03/02/1999)
regulovanie vykurovacích sústav a zariadení techniky prostredia /mimo elektro činnosti/
  (from: 01/20/1993 until: 03/02/1999)
montáž a servis teplotechnických zariadení, armatúr a regulačných zariadení
  (from: 01/20/1993 until: 03/02/1999)
expertízna a konzultačná činnosť v oblasti hutníctva, energetiky, chemického priemyslu a techniky prostredia
  (from: 01/20/1993 until: 03/02/1999)
inžinierská činnosť vo výstavbe
  (from: 01/20/1993 until: 03/02/1999)
veľkoobchod a maloobchod s teplotechnickými zariadeniami, meracími, regulačnými a ovladacími armatúrami a ich príslušenstvom propagačná a reklamná agentúrna činnosť, výroba propagačných materiálov a poradenstvo v oblasti reklamy
  (from: 01/20/1993 until: 03/02/1999)
realizácia a vyhodnotenie meraní s termovíznym zariadením
  (from: 01/20/1993 until: 03/02/1999)
návrh využitia alternatívnych a druhotných energií
  (from: 01/20/1993 until: 03/02/1999)
maloobchod a veľkoobchod: potraviny, nápoje, tabakové výrobky, ovocie, zelenina, mlieko, mliečne výrobky, mäso, mäsové výrobky, hydina, káva, čaj, pochutiny, mrazené výrobky, ryby, živé zvieratá, odevy, textil, koža, kožušiny, obuv, sklo, porcelán, bižutéria, farby, laky, kozmetika, hygienické a čistiace prostriedky, pracie prostriedky, drogériový tovar, športové potreby, papierenský tovar, školské potreby, písacie a kancelárske potreby, knihy, elektronika, výpočtová technika, poľnohospodárske výrobky a produkty, elektrické a plynové spotrebiče, železiarsky tovar, drevo, nábytok, automobily, náhradné diely, autosúčiastky, výrobky z kovov, plastov, skla, kože, kožušín a dreva, výrobky strojárske, hutnícke, stavebné látky a materiály, hutný materiál, suroviny pre priemysel potravinársky, hutnícky a strojársky
  (from: 03/03/1999 until: 04/27/2009)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (from: 03/03/1999 until: 04/27/2009)
leasingová činnosť
  (from: 03/03/1999 until: 04/27/2009)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/03/1999 until: 04/27/2009)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
  (from: 03/03/1999 until: 04/27/2009)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/03/1999 until: 04/27/2009)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 03/03/1999 until: 04/27/2009)
prenájom dopravných zariadení a strojov
  (from: 03/03/1999 until: 04/27/2009)
prípravné práce pre stavbu - zemné, kopáčske a búracie práce
  (from: 03/03/1999 until: 04/27/2009)
sprostredkovanie pozemnej dopravy
  (from: 03/03/1999 until: 04/27/2009)
Partners: 
Ing. Štefan Erdélyi
Novomeského 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/20/1993 until: 03/02/1999)
Ján Fudala
Zimná 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/03/1999 until: 01/23/2000)
Ing. Ondrej Kohút , CSc.
Sputnikova 10
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/20/1993 until: 03/02/1999)
Ing. Vladimír Pačaj
Magurská 2
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/20/1993 until: 03/02/1999)
Vratko Radvanec
Sokolovská 21
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/03/1999 until: 01/23/2000)
Doc. Ing. Lídia Repiská
Štefánikova 66
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/20/1993 until: 03/02/1999)
Doc. Ing. Imrich Repiský , CSc.
Štefánikova 66
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/20/1993 until: 03/02/1999)
JUDr. Ladislav Schwarcz
Jamnického 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/20/1993 until: 03/02/1999)
Ing. Tomáš Weis
Šalviová 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/20/1993 until: 03/02/1999)
Jigmond Viorel
Ciumeghiu No. 90
Salonta
Rumunsko
  (from: 01/24/2000 until: 04/27/2009)
Sanislau Daniel Floricel
Ciumeghiu No. 543
Salonta
Rumunsko
  (from: 01/24/2000 until: 04/27/2009)
Contribution of each member: 
Doc. Ing. Imrich Repiský , CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 6 000 Sk
  (from: 01/20/1993 until: 03/02/1999)
Doc. Ing. Lídia Repiská
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 6 000 Sk
  (from: 01/20/1993 until: 03/02/1999)
Ing. Ondrej Kohút , CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 6 000 Sk
  (from: 01/20/1993 until: 03/02/1999)
Ing. Štefan Erdélyi
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 6 000 Sk
  (from: 01/20/1993 until: 03/02/1999)
Ing. Vladimír Pačaj
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 6 000 Sk
  (from: 01/20/1993 until: 03/02/1999)
Ing. Tomáš Weis
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 15 000 Sk
  (from: 01/20/1993 until: 03/02/1999)
JUDr. Ladislav Schwarcz
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 15 000 Sk
  (from: 01/20/1993 until: 03/02/1999)
Ján Fudala
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 03/03/1999 until: 01/23/2000)
Vratko Radvanec
Amount of investment: 140 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 140 000 Sk
  (from: 03/03/1999 until: 01/23/2000)
Jigmond Viorel
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 01/24/2000 until: 04/27/2009)
Sanislau Daniel Floricel
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 01/24/2000 until: 04/27/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/03/1999 until: 04/27/2009)
konatelia
  (from: 01/20/1993 until: 03/02/1999)
Vratko Radvanec
Sokolovská 21
Košice
  (from: 03/03/1999 until: 01/23/2000)
Doc. Ing. Imrich Repiský , CSc.
Štefánikova 66
Košice
  (from: 01/20/1993 until: 03/02/1999)
JUDr. Ladislav Schwarcz
Jamnického 4
Bratislava
  (from: 01/20/1993 until: 03/02/1999)
Ján Vojakovič
Kukučínova 4
Košice
  (from: 01/24/2000 until: 04/27/2009)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/03/1999 until: 04/27/2009)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/20/1993 until: 03/02/1999)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 01/20/1993 until: 04/27/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I. č.k. 9Cbr/99/2008 zo dňa 26.01.2009
  (from: 04/28/2009)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.11.1992 podľa § 105 a nasl.ust. zák. č. 513/91 zb.
  (from: 01/20/1993 until: 04/27/2009)
Dodatok k spoločenskej zmluve formou notárskej zápisnice č. N 380/98, Nz 377/98 zo dňa 6.11.1998 a č. N 17/99, Nz 17/99 zo dňa 21.1.1999 upravený podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 03/03/1999 until: 04/27/2009)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 30. 9. 1999.
  (from: 01/24/2000 until: 04/27/2009)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person