Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4088/S

Business name: 
Salvera, s.r.o.
  (from: 08/08/2000)
b.b. stav, s.r.o.
  (from: 01/16/1997 until: 08/07/2000)
Registered seat: 
Komenského 12B
Banská Bystrica 974 01
  (from: 04/13/2012)
Horná 20
Banská Bystrica 974 01
  (from: 06/17/2009 until: 04/12/2012)
Partizánska cesta 94
Banská Bystrica 974 01
  (from: 10/31/2002 until: 06/16/2009)
1
Riečka 974 01
  (from: 08/08/2000 until: 10/30/2002)
Tatranská 75
Banská Bystrica 974 01
  (from: 08/13/1998 until: 08/07/2000)
Rudlovská cesta 53
Banská Bystrica 974 01
  (from: 01/16/1997 until: 08/12/1998)
Identification number (IČO): 
36 017 060
  (from: 01/16/1997)
Date of entry: 
01/16/1997
  (from: 01/16/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/16/1997)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 01/16/1997)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 01/16/1997)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 01/16/1997)
inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu:
  (from: 01/16/1997)
obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve
  (from: 01/16/1997)
vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovanie koncepcií, štúdií
  (from: 01/16/1997)
rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
  (from: 01/16/1997)
technické poradenstvo v oblasti stavebníctva a energetiky
  (from: 01/16/1997)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 01/16/1997)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/16/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/16/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/16/1997)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 08/13/1998)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti zabezpečenia správy, služieb v rozsahu voľnej živnosti, orpáv a údržby, rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľností
  (from: 08/13/1998)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 08/13/1998)
Partners: 
Radoslav Vinkler
Smreková 5
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 06/15/2004)
G - TRADE Slovakia, s.r.o.
Dolná 62
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/31/2002 until: 06/14/2004)
VGp, s.r.o.
Partizánska cesta 94
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/31/2002 until: 06/14/2004)
pravo.com
Boženy Němcovej 1A
Brezno 977 01
Slovak Republic
  (from: 01/20/2011 until: 01/26/2011)
GIM INVEST, s.r.o.
Janka Kráľa 3
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 06/17/2009 until: 01/19/2011)
G - TRADE Slovakia, s.r.o.
Dolná 62
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/15/2004 until: 06/16/2009)
Peter Kreth
Tatranská 82
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/13/1998 until: 08/07/2000)
Peter Kreth
Tatranská 82
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/16/1997 until: 08/12/1998)
Peter Pech
1
Riečka
Slovak Republic
  (from: 08/08/2000 until: 10/30/2002)
Ing. Juraj Presperín
Pieninská 21
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/13/1998 until: 08/07/2000)
Ing. Juraj Presperín
Pieninská 21
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/16/1997 until: 08/12/1998)
Ing. Pavol Raškovič
Tatranská 75
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/13/1998 until: 08/07/2000)
Ing. Pavol Raškovič
Tatranská 75
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/16/1997 until: 08/12/1998)
Radoslav Vinkler
Smrekova 5
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 10/31/2002 until: 06/14/2004)
pravo.com s.r.o.
Boženy Němcovej 1A
Brezno 977 01
Slovak Republic
  (from: 01/27/2011 until: 04/08/2015)
Contribution of each member: 
Radoslav Vinkler
Amount of investment: 6 800 EUR Paid up: 6 800 EUR
  (from: 04/09/2015)
Ing. Juraj Presperín
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 01/16/1997 until: 08/12/1998)
Peter Kreth
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/16/1997 until: 08/12/1998)
Ing. Pavol Raškovič
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 01/16/1997 until: 08/12/1998)
Ing. Juraj Presperín
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 08/13/1998 until: 08/07/2000)
Peter Kreth
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 08/13/1998 until: 08/07/2000)
Ing. Pavol Raškovič
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 08/13/1998 until: 08/07/2000)
Peter Pech
Amount of investment: 202 000 Sk Paid up: 202 000 Sk
  (from: 08/08/2000 until: 10/30/2002)
Radoslav Vinkler
Amount of investment: 51 000 Sk Paid up: 51 000 Sk
  (from: 10/31/2002 until: 06/14/2004)
VGp, s.r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/31/2002 until: 06/14/2004)
G - TRADE Slovakia, s.r.o.
Amount of investment: 51 000 Sk Paid up: 51 000 Sk
  (from: 10/31/2002 until: 06/14/2004)
Radoslav Vinkler
Amount of investment: 101 000 Sk Paid up: 101 000 Sk
  (from: 06/15/2004 until: 06/16/2009)
G - TRADE Slovakia, s.r.o.
Amount of investment: 101 000 Sk Paid up: 101 000 Sk
  (from: 06/15/2004 until: 06/16/2009)
Radoslav Vinkler
Amount of investment: 3 352,59 EUR Paid up: 3 352,59 EUR
  (from: 06/17/2009 until: 02/04/2013)
GIM INVEST, s.r.o.
Amount of investment: 3 352,59 EUR Paid up: 3 352,59 EUR
  (from: 06/17/2009 until: 01/19/2011)
pravo.com
  (from: 01/20/2011 until: 01/26/2011)
pravo.com s.r.o.
Amount of investment: 3 352,59 EUR Paid up: 3 352,59 EUR
  (from: 01/27/2011 until: 02/04/2013)
Radoslav Vinkler
Amount of investment: 3 400 EUR Paid up: 3 400 EUR
  (from: 02/05/2013 until: 04/08/2015)
pravo.com s.r.o.
Amount of investment: 3 400 EUR Paid up: 3 400 EUR
  (from: 02/05/2013 until: 04/08/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/05/2013)
Individual managing director
  (from: 10/31/2002 until: 02/04/2013)
Individual managing director
  (from: 08/08/2000 until: 10/30/2002)
konatelia
  (from: 01/16/1997 until: 08/07/2000)
Radoslav Vinkler
Smrekova 5
Zvolen
From: 09/04/2002
  (from: 10/31/2002)
Ivan Gbúr
Dr. Clementisa 9
Brezno
From: 09/04/2002
  (from: 10/31/2002 until: 06/16/2009)
JUDr. Ivan Gbúr
Podkoreňová 18
Brezno 977 01
From: 09/04/2002
  (from: 01/20/2011 until: 02/04/2013)
JUDr. Ivan Gbúr
Podkoreňová 18
Brezno 977 01
From: 09/04/2002 Until: 12/06/2012
  (from: 02/05/2013 until: 02/04/2013)
Mgr. Ivan Gbúr
Švermova 38
Brezno 977 01
From: 09/04/2002
  (from: 06/17/2009 until: 01/19/2011)
Peter Kreth
Tatranská 82
Banská Bystrica
  (from: 01/16/1997 until: 08/07/2000)
Peter Pech
1
Riečka
Until: 09/04/2002
  (from: 08/08/2000 until: 10/30/2002)
Ing. Juraj Presperín
Pieninská 21
Banská Bystrica
  (from: 01/16/1997 until: 08/07/2000)
Ing. Pavol Raškovič
Tatranská 75
Banská Bystrica
  (from: 01/16/1997 until: 08/07/2000)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia spoločne.
  (from: 10/31/2002)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne
  (from: 08/08/2000 until: 10/30/2002)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne
  (from: 01/16/1997 until: 08/07/2000)
Capital: 
6 800 EUR Paid up: 6 800 EUR
  (from: 02/05/2013)
6 705,18 EUR Paid up: 6 705,18 EUR
  (from: 06/17/2009 until: 02/04/2013)
202 000 Sk Paid up: 202 000 Sk
  (from: 10/31/2002 until: 06/16/2009)
202 000 Sk
  (from: 08/13/1998 until: 10/30/2002)
100 000 Sk
  (from: 01/16/1997 until: 08/12/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.12.1996 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 10542
  (from: 01/16/1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.5.1998 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje Spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 08/13/1998)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 18.7.2000 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/08/2000)
. Valné zhromaždenie konané 4.9.2002 prijalo úplné znenie spoločenskej zmluvy v súlade so zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 10/31/2002)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person