Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3402/B

Business name: 
Satisfaction, a.s.
  (from: 02/17/2004)
Registered seat: 
Zámocká 3
Bratislava 811 01
  (from: 04/11/2012)
Identification number (IČO): 
36 623 741
  (from: 02/17/2004)
Date of entry: 
02/17/2004
  (from: 02/17/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/17/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/17/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/17/2004)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/17/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/17/2004)
organizovanie výstav v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/17/2004)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/17/2004)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 02/17/2004)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
  (from: 02/17/2004)
administratívne práce
  (from: 02/17/2004)
kopírovacie a reprografické práce
  (from: 02/17/2004)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/17/2004)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 02/17/2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/17/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/17/2004)
Maxim Pavlov - predseda
Jedľová 8597/2
Bratislava 821 07
From: 05/05/2004
  (from: 06/30/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
  (from: 02/17/2004)
Capital: 
33 193,9189 EUR Paid up: 33 193,9189 EUR
  (from: 04/30/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií je možné uskutočniť len so súhlasom predstavenstva.
  (from: 04/30/2009)
Supervisory board: 
Marina Pavlova - predseda
Pribinova 26
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 07
From: 05/05/2004
  (from: 07/21/2022)
Lyudmila Shivalina - člen
Továrenská 7937/12
Bratislava - mestská časť Staré mesto 821 07
From: 05/05/2004
  (from: 07/21/2022)
Margarita Chernykh
residence in the Slovak Republic :
Gelnická 7602/6
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 05/05/2004
  (from: 07/21/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.12.2003, vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 124413/2003, napísanej v NÚ JUDr. Jany Nirházovej, Banská Bystrica, Skuteckého 39, a rozhodnutím zakladateľa podľa §§ 154, 172 a nasl. zák. č. 513/91 Zb..
  (from: 02/17/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.04.2012 vyhotovená formou notárskej zápisnice č. N250/2012, Nz11765/2012, NCRls12073/2012 - zmena sídla spoločnosti.
  (from: 04/11/2012)
Date of updating data in databases:  10/06/2022
Date of extract :  10/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person