Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10850/R

Business name: 
RICO, s.r.o.
  (from: 01/15/1998 until: 04/20/2009)
Registered seat: 
Majerská 8/1
Prievidza 971 01
  (from: 08/28/2001 until: 04/20/2009)
Stavbárov 7/14
Prievidza 971 01
  (from: 01/15/1998 until: 08/27/2001)
Identification number (IČO): 
36 301 728
  (from: 01/15/1998)
Date of entry: 
01/15/1998
  (from: 01/15/1998)
Person dissolved from: 
19.3.2009
  (from: 04/21/2009)
Date of deletion: 
04/21/2009
  (from: 04/21/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/21/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/15/1998)
Objects of the company: 
reštauračné služby
  (from: 01/15/1998 until: 12/22/2006)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/15/1998 until: 12/22/2006)
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/15/1998 until: 12/22/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/15/1998 until: 12/22/2006)
nepravidelná cestná preprava osôb
  (from: 01/15/1998 until: 12/22/2006)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 01/15/1998 until: 12/22/2006)
Partners: 
Ivan Reis
Murgaša 36/22
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 10/14/1999 until: 08/27/2001)
Ivan Reis
Murgaša 36/22
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 01/15/1998 until: 10/13/1999)
Anna Reisová
Stavbárov 7/14
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 10/14/1999 until: 08/27/2001)
Anna Reisová
Stavbárov 7/14
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 01/15/1998 until: 10/13/1999)
Peter Suja
Jesenského 2/12
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 08/28/2001 until: 04/20/2009)
Contribution of each member: 
Ivan Reis
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 01/15/1998 until: 10/13/1999)
Anna Reisová
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/15/1998 until: 10/13/1999)
Ivan Reis
Amount of investment: 160 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 160 000 Sk
  (from: 10/14/1999 until: 08/27/2001)
Anna Reisová
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/14/1999 until: 08/27/2001)
Peter Suja
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/28/2001 until: 06/29/2005)
Peter Suja
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/30/2005 until: 04/20/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/28/2001 until: 04/20/2009)
Individual managing director
  (from: 01/15/1998 until: 08/27/2001)
Ivan Reis
Murgaša 36/22
Prievidza 971 01
  (from: 01/15/1998 until: 08/27/2001)
Peter Suja
Jesenského 2/12
Prievidza 971 01
  (from: 08/28/2001 until: 06/29/2005)
Peter Suja
Jesenského 2/12
Prievidza 971 01
From: 03/06/2001
  (from: 06/30/2005 until: 04/20/2009)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.
  (from: 08/28/2001 until: 04/20/2009)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 01/15/1998 until: 08/27/2001)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/30/2005 until: 04/20/2009)
100 000 Sk
  (from: 01/15/1998 until: 10/13/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 29CbR/2/2007-20 zo dňa 19. februára 2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.03.2009 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť RICO, s.r.o., so sídlom Majerská 8/1, Prievidza, IČO 36 301 728 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro vo vložke číslo 10850/R.
  (from: 04/21/2009)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.12.1997 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
  (from: 01/15/1998 until: 04/20/2009)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 30.07.1998 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve v súlade s novelou Obchodného zákonníka č. 11/1998 Z.z.
  (from: 10/14/1999 until: 04/20/2009)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 6.3.2001 bol schválený Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/28/2001 until: 04/20/2009)
Živnostenské oprávnenie zrušené v celom rozsahu na základe rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia Obvodného úradu v Prievidzi, odboru živnostenského podnikania, č.: Žo-2003/03576/2/ zo dňa 23.04.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.05.2003.
  (from: 12/23/2006 until: 04/20/2009)
Date of updating data in databases:  03/27/2023
Date of extract :  03/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person