Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3407/B

Business name: 
Instel, a.s. v likvidácii
  (from: 07/07/2006 until: 06/26/2007)
Instel, a.s.
  (from: 11/03/1993 until: 07/06/2006)
Registered seat: 
Panenská 13
Bratislava 811 03
  (from: 06/19/2004 until: 06/26/2007)
Partizánska 677/18
Poprad 058 01
  (from: 11/03/1993 until: 06/18/2004)
Identification number (IČO): 
31 680 119
  (from: 11/03/1993)
Date of entry: 
11/03/1993
  (from: 11/03/1993)
Date of deletion: 
06/27/2007
  (from: 06/27/2007)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
Obchodná spoločnosť Instel, a.s. v likvidácii, so sídlom Panenská 13, 811 03 Bratislava, zapísaná v odd. Sa, vložka č. 3407/B, IČO: 31 680 119 bola zrušená na základe rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti a dňa 01.06.2006 vstúpila do likvidácie. Na základe rozhodnutia jediného akcionára o schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie zo dňa 24.01.2007a na základe súhlasu príslušného správcu dane zo dňa 10.05.2007, bola ukončená likvidácia spoločnosti. Obchodná spoločnosť Instel, a.s. v likvidácii sa vymazuje z obchodného registra v celom rozsahu dňom 27.06.2007.
  (from: 06/27/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/03/1993)
Objects of the company: 
zmenáreň
  (from: 01/13/1994 until: 02/25/2005)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategóriach hotel, vrátane prevádzkovania pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 11/03/1993 until: 02/25/2005)
prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 11/03/1993 until: 06/26/2007)
požičovňa audiovizuálnej techniky a športových potrieb
  (from: 11/03/1993 until: 06/26/2007)
predaj pamiatkových a umeleckých predmetov, kvetov, pohľadníc, periodickej a neperiodickej tlače, kníh a poštových cenín
  (from: 11/03/1993 until: 06/26/2007)
donáškové služby
  (from: 11/03/1993 until: 06/26/2007)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
  (from: 01/13/1994 until: 06/26/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s nájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov, vzdelávacích podujatí, športových, kultúrnych podujatí, výstav a obchodných rokovaní v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
administratívne služby
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
prekladateľské služby z a do jazyka nemeckého, anglického a španielskeho
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
prevádzkovanie galérie
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
upratovacie práce
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
ukladanie písomností nearchívnej povahy
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe súhlasu autora
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
poradenská činnosť v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
prevádzkovanie solária a sauny
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
prenájom a požičiavanie športových potrieb
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
prevádzka športových zariadení
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
prenájom strojov, zariadení a tovaru
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/19/2004 until: 06/26/2007)
Managing board
  (from: 11/03/1993 until: 06/18/2004)
JUDr. Katarína Bartalská - predseda
Hanulova 9
Bratislava 841 01
From: 04/23/2004
  (from: 06/19/2004 until: 06/26/2007)
Ing. Edita Bukovská - člen
Ipeľská 11
Bratislava
  (from: 10/18/1994 until: 07/11/1996)
Ing. Andrea Fullová - člen
Papierenská 5/10
Ružomberok
  (from: 07/12/1996 until: 08/12/1996)
Ing. Ján Hrivňák - člen
363
Sečovská Polianka
  (from: 08/13/1996 until: 06/18/2004)
Ing. Ján Hrivňák - člen
363
Sečovská Polianka
Until: 04/23/2004
  (from: 06/19/2004 until: 06/18/2004)
Ing. Miroslav Chyla - člen
Riadok 13/12
Ružomberok
  (from: 07/12/1996 until: 08/12/1996)
Ing. Ján Kolesár
Iľjušinova 1042/12
Bratislava
  (from: 08/18/1998 until: 08/18/1999)
Ing. Peter Lišiak - člen
Jesenná 3238/9
Poprad
  (from: 11/03/1993 until: 07/11/1996)
Ing. Peter Lišiak - člen
Jesenná 3238/9
Poprad
  (from: 07/12/1996 until: 10/15/2001)
Ing. Michal Naď - člen
328
Gánovce
  (from: 08/19/1999 until: 06/18/2004)
Ing. Michal Naď - člen
328
Gánovce
Until: 04/23/2004
  (from: 06/19/2004 until: 06/18/2004)
Ing. Jozef Pauchly - člen
Družstevná 4
Modra
  (from: 11/03/1993 until: 10/17/1994)
Ing. Viera Pirchalová - člen
Nová 1008/23
Poprad - Veľká
  (from: 10/16/2001 until: 06/18/2004)
Ing. Viera Pirchalová - člen
Nová 1008/23
Poprad - Veľká
Until: 04/23/2004
  (from: 06/19/2004 until: 06/18/2004)
Vladislav Suchý - člen
Scheffelova 16
Poprad
  (from: 11/03/1993 until: 07/11/1996)
Ing. Eva Vlasatá - člen
Dénešová 47
Košice
  (from: 08/13/1996 until: 08/17/1998)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 06/19/2004 until: 06/26/2007)
Za spoločnosť koná predstavenstvo, podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 11/03/1993 until: 06/18/2004)
Capital: 
39 700 000 Sk
  (from: 11/21/1995 until: 06/26/2007)
20 000 000 Sk
  (from: 11/03/1993 until: 11/20/1995)
Shares: 
Number of shares: 397
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 07/04/2000 until: 06/26/2007)
Number of shares: 397
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 11/21/1995 until: 07/03/2000)
Number of shares: 200
Type: na majiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 11/03/1993 until: 11/20/1995)
Stockholder: 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
Bratislava
  (from: 09/29/2003 until: 06/18/2004)
JUDr. Katarína Bartalská
Hanulova 9
Bratislava 841 01
  (from: 06/19/2004 until: 06/26/2007)
Supervisory board: 
Ing. Soňa Ághová - člen
H. Meličkovej 24
Bratislava
From: 08/28/2002
  (from: 11/27/2002 until: 06/18/2004)
Ing. Soňa Ághová - člen
H. Meličkovej 24
Bratislava
From: 08/28/2002 Until: 04/23/2004
  (from: 06/19/2004 until: 06/18/2004)
JUDr. Katarína Bartalská - člen
Hanulova 9
Bratislava
From: 12/20/2002
  (from: 09/29/2003 until: 06/18/2004)
JUDr. Katarína Bartalská - člen
Hanulova 9
Bratislava
From: 12/20/2002 Until: 04/23/2004
  (from: 06/19/2004 until: 06/18/2004)
Ing. Anna Bugáňová - člen
Mlynarovičova 9
Bratislava
  (from: 07/12/1996 until: 08/12/1996)
Ing. Miloš Halaj - člen
Nová 2919/22
Lieskovec
  (from: 08/13/1996 until: 08/18/1999)
Ing. Milan Jaďuď - člen
Kadnárová 57
Bratislava - mestská časť Rača
  (from: 10/18/1994 until: 07/11/1996)
Ing. Mária Jusková - člen
Hviezdoslavova 43
Poprad
  (from: 11/03/1993 until: 10/03/1995)
Jozef Kostka - člen
137
Spišské Hanušovce
  (from: 10/04/1995 until: 07/11/1996)
Jozef Kostka - člen
137
Spišské Hanušovce
Until: 08/28/2002
  (from: 07/12/1996 until: 11/26/2002)
Marián Kvasnica - člen
Čajkovského 14/27
Martin 036 08
From: 04/23/2004
  (from: 06/19/2004 until: 12/10/2004)
Marián Kvasnica - člen
Čajkovského 14/27
Martin 036 08
From: 04/23/2004 Until: 11/01/2004
  (from: 12/11/2004 until: 12/10/2004)
Ing. Marta Pinzíková - člen
Jilemnického 648/21
Poprad
  (from: 11/03/1993 until: 07/11/1996)
Ing. Marta Pinzíková - člen
Jilemnického 648/21
Poprad
Until: 12/20/2002
  (from: 07/12/1996 until: 09/28/2003)
Ing. Viera Sokolová - člen
Štefana Králika 6175/20
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
From: 12/20/2002
  (from: 09/29/2003 until: 06/18/2004)
Ing. Viera Sokolová - člen
Štefana Králika 6175/20
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
From: 12/20/2002 Until: 04/23/2004
  (from: 06/19/2004 until: 06/18/2004)
Ing. Frantiček Sudzina - člen
Kalininova 2
Košice
  (from: 11/03/1993 until: 10/17/1994)
Ing. Rudolf Šeliga - člen
Uhrovecká 2
Bratislava
Until: 12/20/2002
  (from: 08/19/1999 until: 09/28/2003)
JUDr. Jozef Vozár , CSc. - člen
Bernolákova 12
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 04/23/2004
  (from: 06/19/2004 until: 12/10/2004)
JUDr. Jozef Vozár , CSc. - člen
Bernolákova 12
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 04/23/2004 Until: 11/01/2004
  (from: 12/11/2004 until: 12/10/2004)
Ing. Renáta Majerechová - člen
Cyprichova 22
Bratislava 831 05
From: 04/23/2004
  (from: 06/19/2004 until: 06/26/2007)
Mgr. Elena Šeböková
Cígeľská 14
Bratislava 831 06
From: 11/01/2004
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
Róbert Hudec
Markova 9
Bratislava 851 01
From: 11/01/2004
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/01/2006
  (from: 07/07/2006)
 Liquidators:
JUDr. Katarína Bartalská
Hanulova 9
Bratislava 841 01
From: 06/01/2006
  (from: 07/07/2006)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor počas trvania likvidácie koná vo všetkých veciach samostatne.
  (from: 07/07/2006)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa Slovenská poisťovňa, a.s. so sídlom v Bratislave vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.10.1993 č.N 531/93, Nz 532/93, spísanej JUDr.Igorom Čabrom, notárom v Poprade, podľa ust. § 172 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 428
  (from: 11/03/1993 until: 06/26/2007)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadným valným zhromaždením dňa 29.9.1995.
  (from: 11/21/1995 until: 06/26/2007)
Zvýšené základné imanie z 20.000.000,- Sk na 39.700.000,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 21.11.1995. Zmenené stanovy a.s., schválené valným zhromaždením dňa 15.5.1997. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 10.6.1999.
  (from: 10/16/2001 until: 06/26/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.11.2004. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 729/2004, Nz 83889/2004 zo dňa 23.11.2004.
  (from: 12/11/2004 until: 06/26/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 309/2006, Nz 21648/2006 - vstup spoločnosti do likvidácie ku dňu 01.06.2006.
  (from: 07/07/2006 until: 06/26/2007)
Zápisnica z VZ akcionárov zo dňa 22.5.1996.
  (from: 07/12/1996 until: 10/15/2001)
Zápisnica z VZ zo dňa 1.7.1996.
  (from: 08/13/1996 until: 10/15/2001)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 10.6.1999.
  (from: 08/19/1999 until: 10/15/2001)
Date of updating data in databases:  05/12/2021
Date of extract :  05/14/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person