Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3414/B

Business name: 
ČSOB distribution, a.s.
  (from: 09/07/2004 until: 11/30/2009)
Registered seat: 
Kolárska 6
Bratislava 815 63
  (from: 07/15/2005 until: 11/30/2009)
Identification number (IČO): 
35 899 433
  (from: 09/07/2004)
Date of entry: 
09/07/2004
  (from: 09/07/2004)
Date of deletion: 
12/01/2009
  (from: 12/01/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/01/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/07/2004)
Capital: 
1 327 756,4 EUR Paid up: 1 327 756,4 EUR
  (from: 01/27/2009 until: 11/30/2009)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára formou notárskej zápisnice N 683/2009/2009, Nz 33375/2009 zo dňa 30.9.2009 o zrušení spoločnosti ČSOB distribution, a.s., so sídlom 815 63 Bratislava, Kolárska 6, IČO : 35 899 433, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3414/B, bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou Československá obchodná banka, a.s., so sídlom 815 63 Bratislava, Michalská 18, IČO : 36 854 140, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4314/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 682/2009, Nz 33385/2009 notárkou JUDr. Ľubicou Florianovou dňa 30.09.2009 stáva právnym nástupcom spoločnosti ČSOB distribution, a.s., so sídlom 815 63 Bratislava, Kolárska 6, IČO : 35 899 433, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3414/B a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 12/01/2009)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/01/2009)
Legal successor: 
Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18
Bratislava 815 63
  (from: 12/01/2009)
Date of updating data in databases:  12/05/2023
Date of extract :  12/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person