Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2825/N

Business name: 
AQUA TRANS SLOVAKIA, spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 07/24/1997 until: 12/29/2006)
AQUA TRANS SLOVAKIA spol. s.r.o.
  (from: 10/01/1991 until: 07/23/1997)
Registered seat: 
Česko-slovenskej armády 18
Topoľčany 955 01
  (from: 07/24/1997 until: 12/29/2006)
ČS. Armády č. 18
Topoľčany
  (from: 10/01/1991 until: 07/23/1997)
Identification number (IČO): 
18 047 599
  (from: 10/01/1991)
Date of entry: 
10/01/1991
  (from: 10/01/1991)
Date of deletion: 
12/30/2006
  (from: 12/30/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/30/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/01/1991)
Objects of the company: 
a/ výroba, úprava a balenie vody
  (from: 10/01/1991 until: 09/05/1993)
b/ kontrola kvality vody
  (from: 10/01/1991 until: 09/05/1993)
c/ nákup a predaj vody
  (from: 10/01/1991 until: 09/05/1993)
d/ poradenská a sprostredkovateľská činnosť, služby obyvateľstvu
  (from: 10/01/1991 until: 09/05/1993)
e/ zahraničná obchodná činnosť okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie a zahranično-hospodárske služby vo vzťahu k občanom a organizáciam.
  (from: 10/01/1991 until: 09/05/1993)
výroba, úprava, balenie vody
  (from: 09/06/1993 until: 12/29/2006)
veľkoobchod s vodou
  (from: 09/06/1993 until: 12/29/2006)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 09/06/1993 until: 12/29/2006)
Partners: 
Peter PETRÁŠ
Streďanská 2617/31
Topoľčany
Slovak Republic
  (from: 10/01/1991 until: 09/05/1993)
Ing. Peter REISEL
Nezábudkova 2061
Topoľčany
Slovak Republic
  (from: 10/01/1991 until: 09/05/1993)
Anton DEVIATKA
Muškátova 2550
Topoľčany
Slovak Republic
  (from: 10/01/1991 until: 12/29/2006)
Jozef KOLKA
Nezábudkova 2062
Topoľčany
Slovak Republic
  (from: 10/01/1991 until: 12/29/2006)
Marián KAPUSTA
Hviezdoslavova 2330
Topoľčany
Slovak Republic
  (from: 10/01/1991 until: 12/29/2006)
Ing. Peter REISEL
Nezábudkova 2061
Topoľčany
Slovak Republic
  (from: 09/06/1993 until: 12/29/2006)
Peter PETRÁŠ
Streďanská 2617/31
Topoľčany
Slovak Republic
  (from: 09/06/1993 until: 12/29/2006)
Contribution of each member: 
Ing. Peter REISEL
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/01/1991 until: 09/05/1993)
Peter PETRÁŠ
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/01/1991 until: 09/05/1993)
Anton DEVIATKA
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/01/1991 until: 12/29/2006)
Jozef KOLKA
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/01/1991 until: 12/29/2006)
Marián KAPUSTA
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/01/1991 until: 12/29/2006)
Ing. Peter REISEL
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 09/06/1993 until: 12/29/2006)
Peter PETRÁŠ
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 09/06/1993 until: 12/29/2006)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná likvidátor.
  (from: 07/24/1997 until: 12/29/2006)
Spoločnosť zastupujú a podpisujú sa za ňu Ing. REISEL Peter - riaditeľ PETRÁŠ Peter - zástupca
  (from: 10/01/1991 until: 07/23/1997)
Capital: 
140 000 Sk
  (from: 09/06/1993 until: 12/29/2006)
100 000 Sk
  (from: 10/01/1991 until: 09/05/1993)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Peter Dvorák
Streďanská 1764
Topoľčany
Until: 12/30/2006
  (from: 07/24/1997)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 4K 269/05-74 zo dňa 02.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.11.2006, bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti zamietnutý pre nedostatok majetku spoločnosti. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro 2825/N sa v y m a z u j e dňom 30.12.2006 obchodná spoločnosť AQUA TRANS SLOVAKIA, spol. s r.o., v likvidácii, so sídlom Česko-slovenskej armády 18, 955 01 Topoľčany, IČO: 18 047 599.
  (from: 12/30/2006)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.7.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 2555
  (from: 10/01/1991 until: 12/29/2006)
Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 20.07.1997 o zrušení spoločnosti bez právneho nástupcu a o jej vstupe do likvidácie.
  (from: 07/24/1997 until: 12/29/2006)
Date of updating data in databases:  03/24/2023
Date of extract :  03/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person