Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1820/B

Business name: 
ARLIS, s.r.o. v likvidácii
  (from: 10/31/2006 until: 11/23/2021)
ARLIS, s.r.o.
  (from: 06/04/1993 until: 10/30/2006)
RB plus, spoločnosť s ručením obmedzeným, v skratke "RB plus spol. s r.o."
  (from: 11/20/1991 until: 06/03/1993)
Registered seat: 
Na zátiší 12
Bratislava 831 03
  (from: 06/04/1993 until: 11/23/2021)
Listová 19
Bratislava
  (from: 11/20/1991 until: 06/03/1993)
Identification number (IČO): 
17 325 048
  (from: 11/20/1991)
Date of entry: 
11/20/1991
  (from: 11/20/1991)
Person dissolved from: 
12. 10. 2006
  (from: 10/31/2006)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/20/1991)
Objects of the company: 
výroba - šitie, pletenie odevov
  (from: 11/20/1991 until: 06/03/1993)
obchodná a zahraničnoobchodná činnosť s rôznym obchodný a spotrebným tovarom a príslušenstvom, dovoz a vývoz vecí s výnimkou vecí na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie uvedených v Nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb., ktorým sa ustanovujú vývozy a dovozy vecí a dalšie činnosti, na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť
  (from: 11/20/1991 until: 06/03/1993)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v tuzemsku a zahraničí
  (from: 06/04/1993 until: 11/23/2021)
šitie odevov, spracovanie textilu, výroba pletených a šitých výrobkov
  (from: 06/04/1993 until: 11/23/2021)
reklamná činnosť
  (from: 06/04/1993 until: 11/23/2021)
obchodná, sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 06/04/1993 until: 11/23/2021)
Partners: 
Rúžena Báchorová
Listová 19
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/20/1991 until: 11/23/2021)
Ivan Klamo
Drobného 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/04/1993 until: 11/23/2021)
Ľudmila Draxlerová
Fedákova 26
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/04/1993 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Rúžena Báchorová
Amount of investment: 100 000 Sk
  (from: 11/20/1991 until: 11/23/2021)
Ivan Klamo
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 06/04/1993 until: 11/23/2021)
Ľudmila Draxlerová
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 06/04/1993 until: 11/23/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/04/1993 until: 11/23/2021)
konatelia
  (from: 11/20/1991 until: 06/03/1993)
Rúžena Báchorová
Listová 19
Bratislava
  (from: 06/04/1993 until: 03/23/2017)
Ružena Báchorová
Listová 19
Bratislava
  (from: 06/29/2017 until: 11/23/2021)
Rúžena Báchorová
Listová 19
Bratislava
  (from: 03/24/2017 until: 06/28/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 06/04/1993 until: 11/23/2021)
Spoločnosť zastupuje a za spoločnosť podpisu- je Ružena Báchorová, Bratislava, Listová 19 - riaditeľ.
  (from: 11/20/1991 until: 06/03/1993)
Capital: 
140 000 Sk
  (from: 06/04/1993 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/12/2006
  (from: 10/31/2006)
 Liquidators:
Ružena Báchorová
Listová 19
Bratislava 821 05
From: 10/12/2006
  (from: 06/29/2017 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Rúžena Báchorová
Listová 19
Bratislava 821 05
From: 10/12/2006
  (from: 10/31/2006 until: 03/23/2017)
 Liquidators:
Rúžena Báchorová
Listová 19
Bratislava 821 05
From: 10/12/2006
  (from: 03/24/2017 until: 06/28/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná a podpisuje likvidátor. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 10/31/2006 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou vo forme notárskej zá- pisnice, spísanej štátnou notárskou JUDr. Ľ. Floviánovou, Štátne notárstvo Bratislava 2, N 317/91 Nz 288/91 zo dňa 23.10.1991 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods.1 Zák.č.103/90Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3418
  (from: 11/20/1991 until: 11/23/2021)
Spoločenská zmluva zo dňa 3.2.1993 zosúladená s príslušnými ust. obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 3418
  (from: 06/04/1993 until: 11/23/2021)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 36Exre/186/2005 zo dňa 13.04.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.10.2006 bola obchodná spoločnosť zrušená s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor spoločnosti.
  (from: 10/31/2006 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  07/21/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person