Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2829/N

Business name: 
AS STAVOSPOL spol. s.r.o.
  (from: 10/01/1991 until: 02/07/2007)
Registered seat: 
Hornočermánska č. 4
Nitra
  (from: 10/01/1991 until: 02/07/2007)
Identification number (IČO): 
18 049 770
  (from: 10/01/1991)
Date of entry: 
10/01/1991
  (from: 10/01/1991)
Date of deletion: 
02/08/2007
  (from: 02/08/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/08/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/01/1991)
Objects of the company: 
Stavebné, montážne, opravárské práce:
  (from: 10/01/1991 until: 11/01/1992)
opravy a modrernizácia družstevného a ostatného bytového fondu
  (from: 10/01/1991 until: 11/01/1992)
stavebné, montážne práce investičného charakteru bez obmedzenia výšky nákladov
  (from: 10/01/1991 until: 11/01/1992)
opravy a rekonštrukcie ostatných občianských budov
  (from: 10/01/1991 until: 11/01/1992)
výroba a montáž výrobkov hlavnej a vedľajšej stavebnej výroby
  (from: 10/01/1991 until: 11/01/1992)
montáž a opravy spoločných televíznych antén vrátane výroby a montáže družicového systému
  (from: 10/01/1991 until: 11/01/1992)
montáž a opravy a servis olejových zariadení
  (from: 10/01/1991 until: 11/01/1992)
Výroby a montáž zariadení pre stavebníctva.
  (from: 10/01/1991 until: 11/01/1992)
Výroba náhradných dielcov, špeciálneho náradia a prístrojov.
  (from: 10/01/1991 until: 11/01/1992)
Výroba a montáž zariadenia pre príjem teletextu.
  (from: 10/01/1991 until: 11/01/1992)
Služby materiálono-techického zásobovania.
  (from: 10/01/1991 until: 11/01/1992)
Technicko-poradenská činnosť.
  (from: 10/01/1991 until: 11/01/1992)
Služby v oblasti vedecko-technického rozvoja a vedecko-technických informácií
  (from: 10/01/1991 until: 11/01/1992)
zabezpečovanie nových technologických postupov
  (from: 10/01/1991 until: 11/01/1992)
technická pomoc pri zavádzaní nových technnológií iným organizáciám
  (from: 10/01/1991 until: 11/01/1992)
vývojové a konštruktérske práce pri výrobe nových zariadení výrobkov a overovaní nových technológií
  (from: 10/01/1991 until: 11/01/1992)
zabezpečenie rešerší a ostatných prác súvisiacich s vypracovaním prihlášok chrániteľských riešení a ich rozširovaním
  (from: 10/01/1991 until: 11/01/1992)
Služby v oblasti výpočtovej techniky.
  (from: 10/01/1991 until: 11/01/1992)
Služby v oblasti organizácie a techniky riadenia.
  (from: 10/01/1991 until: 11/01/1992)
Zahranično-obchodná činnosť v rozsahu nevyžadujúcom povolenie na Federálnom ministerstve zahraničného obchodu.
  (from: 10/01/1991 until: 11/01/1992)
Výroba nealkoholických výrobkov-činnosť v potravinárskom priemysle.
  (from: 10/01/1991 until: 11/01/1992)
Obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti označenom pod bodmi 1-9, 11
  (from: 10/01/1991 until: 11/01/1992)
1. Stavebné, montážne, opravárenské práce:
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
opravy a modernizácia družstevného a ostatného bytového fondu
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
stavebné, montážne práce investičného charakteru bez obmedzenia výšky nákladov
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
opravy a rekonštrukcie ostatných občianskych budov
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
výroba a montáž výrobkov hlavnej a vedľajšej stavebnej výroby
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
montáž a opravy spoločných televíznych antén vrátane výroby a montáže družicového systému
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
montáž a opravy a servis olejových zariadení
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
2. výroby a montáž zariadení pre stavebníctvo
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
3. výroba náhradných dielcov, špeciálneho náradia a prístrojov
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
4. výroba a montáž zariadenia pre príjem teletexu
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
5. služby materiálno-technického zásobovania
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
6. technicko-poradenská činnosť
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
7. služby v oblasti vedecko-technického rozvoja a vedecko-technických informácií
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
zabezpečovanie nových technologických postupov
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
technická pomoc pri zavádzaní nových technológií iným organizáciam
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
vývojové a konštruktérske práce pri výrobe nových zariadení výrobkov a overovaní nových technológií
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
zabezpečenie rešerší a ostatných prác súvisiacich s vypracovaním prihlášok chrániteľských riešení a ich rozširovaním
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
8. služby v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
9. služby v oblasti organizácie a techniky riadenia
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
10. zahranično-obchodná činnosť v rozsahu nevyžadujúcom povolenie na Federálnom ministerstve zahraničného obchodu
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
11. výroba nealkoholických výrobkov-činnosť v potravinárskom priemysle
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
12. obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti označenom pod bodmi 1-9, 11
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
Partners: 
Jozef Bakala
Zupkova č. 20
Nitra
Slovak Republic
  (from: 10/01/1991 until: 08/23/1992)
Jozef Chňapko
č.234
Hruboňovo
Slovak Republic
  (from: 10/01/1991 until: 08/23/1992)
Jaroslav Jeremiáš
Baničova č.10
Nitra
Slovak Republic
  (from: 10/01/1991 until: 08/23/1992)
Jaroslav Kožák
Partošova č.11
Nitra
Slovak Republic
  (from: 10/01/1991 until: 08/23/1992)
Ing. Marián Mičík
Šopronská č.15
Nitra
Slovak Republic
  (from: 10/01/1991 until: 08/23/1992)
Ing. Juraj Muzika
Pri strelnici č. 24
Nitra
Slovak Republic
  (from: 10/01/1991 until: 08/23/1992)
JUDr. Gabriel Puchovský
Nedbalova č. 7
Nitra
Slovak Republic
  (from: 10/01/1991 until: 08/23/1992)
Pavel Varga
Novomeského č. 4
Nitra
Slovak Republic
  (from: 10/01/1991 until: 08/23/1992)
Pavol Varga
Topoľčianska č. 28
Nitra - Drážovce
Slovak Republic
  (from: 10/01/1991 until: 08/23/1992)
Jaroslav Jeremiáš
Hlboká 69
Nitra
Slovak Republic
  (from: 08/24/1992 until: 02/07/2007)
Ing. Juraj Muzika
Pri strelnici č. 24
Nitra
Slovak Republic
  (from: 08/24/1992 until: 02/07/2007)
JUDr. Gabriel Puchovský
Nedbalova č. 7
Nitra
Slovak Republic
  (from: 08/24/1992 until: 02/07/2007)
Contribution of each member: 
Pavol Varga
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/01/1991 until: 08/23/1992)
Jozef Bakala
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/01/1991 until: 08/23/1992)
Pavel Varga
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/01/1991 until: 08/23/1992)
Jaroslav Kožák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/01/1991 until: 08/23/1992)
Jaroslav Jeremiáš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/01/1991 until: 08/23/1992)
Ing. Marián Mičík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/01/1991 until: 08/23/1992)
Jozef Chňapko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/01/1991 until: 08/23/1992)
Ing. Juraj Muzika
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/01/1991 until: 08/23/1992)
JUDr. Gabriel Puchovský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/01/1991 until: 08/23/1992)
Jaroslav Jeremiáš
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 08/24/1992 until: 02/07/2007)
Ing. Juraj Muzika
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 08/24/1992 until: 02/07/2007)
JUDr. Gabriel Puchovský
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 08/24/1992 until: 02/07/2007)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
JUDr. Gabriel Púchovský
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
Ing. Juraj Muzika
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
Jaroslav Jeremiáš
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú navonok a podpisujú konatelia, samostatne a ďalej tak, ako je zakotvené v spoločenskej zmluve zo dňa 7.10.1992 v čl. X ods. A.
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
Spoločnosť zastupuje a za ňu sa podpisuje riaditeľ JUDr. Gabriel Puchovský, bytom Nedbalova č. 7, Nitra
  (from: 10/01/1991 until: 11/01/1992)
Capital: 
180 000 Sk
  (from: 10/01/1991 until: 02/07/2007)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu v Nitre, č.k. 30CbR/101/2005-46 zo dňa 07.12.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.12.2006, bola zrušená spoločnosť AS STAVOSPOL spol. s r.o., bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre odd. Sro, vl. č. 2829/N v y m a z u j e s a dňom 08.02.2007 obchodná spoločnosť AS STAVOSPOL spol. s r.o., so sídlom Hornočermánska č. 4, Nitra, IČO: 18 049 770.
  (from: 02/08/2007)
Spoločenská zmluva zo dňa 7.10.1992 prispôsobená Obchod. zákonníku, Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 2584
  (from: 11/02/1992 until: 02/07/2007)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person