Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  34831/S

Business name: 
KE-DEV s. r. o.
  (from: 06/17/2016 until: 06/17/2022)
MEDIPARK Košice s. r. o.
  (from: 03/31/2011 until: 06/16/2016)
Registered seat: 
Komenského 3
Banská Bystrica 974 01
  (from: 07/19/2017 until: 06/17/2022)
Kollárovo námestie 20
Bratislava 811 06
  (from: 03/31/2011 until: 07/18/2017)
Identification number (IČO): 
46 105 859
  (from: 03/31/2011)
Date of entry: 
03/31/2011
  (from: 03/31/2011)
Person dissolved from: 
2. 6. 2022
  (from: 06/18/2022)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím konkurzného súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku
  (from: 06/18/2022)
Date of deletion: 
06/18/2022
  (from: 06/18/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/18/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/31/2011)
Objects of the company: 
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
finančný leasing
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
chov vybraných druhov zvierat
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
počítačové služby
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
vydavateľská činnosť
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
administratívne služby
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
reklamné a marketingové služby
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
Partners: 
TRANSAM SOLUTIONS INC.
Mossfon Building, 2nd Floor, East 54th Street
Panama
Republic of Panama
  (from: 08/28/2014 until: 06/16/2016)
MEDIPARK Bratislava a. s.
Kollárovo námestie 20
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 06/16/2011 until: 08/27/2014)
LEXCON HOLDING LIMITED
Chrysorogiatissis & Kolokotroni
Limassol P.C. 3040
Cyprus
  (from: 03/31/2011 until: 04/18/2012)
MEDIPARK Bratislava s. r. o.
Kollárovo námestie 20
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 03/31/2011 until: 06/15/2011)
Igor Kálig
Sputniková 25
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
Slovak Republic
  (from: 06/17/2016 until: 07/18/2017)
JUDr. Juraj Koval
Kordíky 131
Tajov 976 34
Slovak Republic
  (from: 07/19/2017 until: 05/04/2021)
Ing. Jaroslav Pipta
Tyršova 287/45
Sobrance 073 01
Slovak Republic
  (from: 04/19/2012 until: 08/27/2014)
Vojtech Horváth
Krivánska 6143/10
Banská Bystrica 974 11
Slovak Republic
  (from: 05/05/2021 until: 06/17/2022)
Contribution of each member: 
LEXCON HOLDING LIMITED
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 03/31/2011 until: 06/15/2011)
MEDIPARK Bratislava s. r. o.
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 03/31/2011 until: 06/15/2011)
LEXCON HOLDING LIMITED
Amount of investment: 12 500 EUR Paid up: 12 500 EUR
  (from: 06/16/2011 until: 04/18/2012)
MEDIPARK Bratislava a. s.
Amount of investment: 12 500 EUR Paid up: 12 500 EUR
  (from: 06/16/2011 until: 08/27/2014)
Ing. Jaroslav Pipta
Amount of investment: 12 500 EUR Paid up: 12 500 EUR
  (from: 04/19/2012 until: 08/27/2014)
TRANSAM SOLUTIONS INC.
Amount of investment: 25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 08/28/2014 until: 06/16/2016)
Igor Kálig
Amount of investment: 25 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 EUR
  (from: 06/17/2016 until: 07/18/2017)
JUDr. Juraj Koval
  (from: 07/19/2017 until: 05/04/2021)
Vojtech Horváth
Amount of investment: 25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 05/05/2021 until: 05/04/2021)
Vojtech Horváth
Amount of investment: 25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 05/05/2021 until: 06/17/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
Igor Kálig
Sputniková 25
Bratislava 821 02
From: 03/31/2011
  (from: 03/31/2011 until: 07/18/2017)
Igor Kálig
Sputniková 25
Bratislava 821 02
From: 03/31/2011 Until: 07/07/2017
  (from: 07/19/2017 until: 07/18/2017)
JUDr. Juraj Koval
Kordíky 131
Tajov 976 34
From: 07/07/2017
  (from: 07/19/2017 until: 05/04/2021)
JUDr. Juraj Koval
Kordíky 131
Tajov 976 34
From: 07/07/2017 Until: 04/26/2021
  (from: 05/05/2021 until: 05/04/2021)
Ing. Jaroslav Pipta
Tyršova 287/45
Sobrance 073 01
From: 04/19/2012
  (from: 04/19/2012 until: 08/27/2014)
Ing. Jaroslav Pipta
Tyršova 287/45
Sobrance 073 01
From: 04/19/2012 Until: 08/08/2014
  (from: 08/28/2014 until: 08/27/2014)
Vojtech Horváth
Krivánska 6143/10
Banská Bystrica 974 11
From: 04/26/2021
  (from: 05/05/2021 until: 06/17/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ spoločnosti samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko a svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/28/2014 until: 06/17/2022)
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia spoločnosti spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno, priezvisko a svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/19/2012 until: 08/27/2014)
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ spoločnosti samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko a svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/31/2011 until: 04/18/2012)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 06/16/2011 until: 06/17/2022)
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 03/31/2011 until: 06/15/2011)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k.: 6K 3/2021-63 zo dňa 10.05.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.06.2022 bolo zastavené konkurzné konanie na majetok dlžníka KE-DEV s.r.o., so sídlom Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 105 859 pre nedostatok majetku.
  (from: 06/18/2022)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.3.2011 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/31/2011 until: 06/17/2022)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.03.2012.
  (from: 04/19/2012 until: 06/17/2022)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.08.2014.
  (from: 08/28/2014 until: 06/17/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.06.2016 - zmena obchodného mena, schválenie prevodu obchodného podielu.
  (from: 06/17/2016 until: 06/17/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.07.2017.
  (from: 07/19/2017 until: 06/17/2022)
Date of updating data in databases:  02/26/2024
Date of extract :  02/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person