Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  33146/B

Business name: 
INGSERVICE, spol. s r.o.
  (from: 02/19/2013 until: 01/19/2022)
BOROSA, s.r.o.
  (from: 09/14/2004 until: 02/18/2013)
Registered seat: 
Pri Suchom Mlyne 21
Bratislava 811 04
  (from: 11/05/2014 until: 01/19/2022)
Pri Suchom Mlyne 21
Bratislava 810 01
  (from: 09/14/2004 until: 11/04/2014)
Identification number (IČO): 
35 900 300
  (from: 09/14/2004)
Date of entry: 
09/14/2004
  (from: 09/14/2004)
Person dissolved from: 
19. 1. 2022
  (from: 01/20/2022)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 01/20/2022)
Date of deletion: 
01/20/2022
  (from: 01/20/2022)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/20/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/14/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (from: 09/14/2004 until: 01/19/2022)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/14/2004 until: 01/19/2022)
kompletizácia počítačových sietí a hardwaru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
  (from: 09/14/2004 until: 01/19/2022)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/14/2004 until: 01/19/2022)
poskytovanie softwaru, predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 09/14/2004 until: 01/19/2022)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/14/2004 until: 01/19/2022)
automatizované spracovanie dát
  (from: 09/14/2004 until: 01/19/2022)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/14/2004 until: 01/19/2022)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/14/2004 until: 01/19/2022)
kancelárske a administratívne práce
  (from: 09/14/2004 until: 01/19/2022)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/14/2004 until: 01/19/2022)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/14/2004 until: 01/19/2022)
kúpa a predaj motorových vozidiel
  (from: 09/14/2004 until: 01/19/2022)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 09/14/2004 until: 01/19/2022)
nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
  (from: 09/14/2004 until: 01/19/2022)
organizovanie odborných kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/14/2004 until: 01/19/2022)
organizovanie športových, kultúrnych podujatí a obchodných rokovaní v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/14/2004 until: 01/19/2022)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/14/2004 until: 01/19/2022)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 09/14/2004 until: 01/19/2022)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/14/2004 until: 01/19/2022)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 02/19/2013 until: 01/19/2022)
prípravné práce k realizácii stavieb
  (from: 03/13/2015 until: 01/19/2022)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/13/2015 until: 01/19/2022)
Partners: 
Ing. Martin Borovský
Nezábudkova 36
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 09/14/2004 until: 05/17/2005)
Ing Ján Strapec
Račianska 39
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 09/14/2004 until: 05/17/2005)
Ing. Ján Strapec
Račianska 39
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Martin Borovský
Amount of investment: 110 000 Sk Paid up: 110 000 Sk
  (from: 09/14/2004 until: 05/17/2005)
Ing Ján Strapec
  (from: 09/14/2004 until: 05/17/2005)
Ing. Ján Strapec
Amount of investment: 90 000 Sk Paid up: 90 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 05/17/2005)
Ing Ján Strapec
  (from: 05/18/2005 until: 05/17/2005)
Ing. Ján Strapec
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 03/04/2009)
Ing. Ján Strapec
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/05/2009 until: 01/19/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2022)
konatelia
  (from: 09/14/2004 until: 05/17/2005)
Ing. Martin Borovský
Nezábudkova 36
Bratislava 821 01
From: 09/14/2004
  (from: 09/14/2004 until: 05/17/2005)
Ing. Martin Borovský
Nezábudkova 36
Bratislava 821 01
From: 09/14/2004 Until: 05/11/2005
  (from: 05/18/2005 until: 05/17/2005)
Ing Ján Strapec
Račianska 39
Bratislava 831 02
From: 09/14/2004
  (from: 09/14/2004 until: 05/17/2005)
Ing. Ján Strapec
Račianska 39
Bratislava 831 02
From: 09/14/2004
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2022)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2022)
Spoločnosť zastupujú a v jej mene konajú vždy spoločne všetci konatelia. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja koantelia svoje podpisy s uvedením svojej funkcie.
  (from: 09/14/2004 until: 05/17/2005)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/05/2009 until: 01/19/2022)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/14/2004 until: 03/04/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 02.09.2004 v zmysle ustanovení § 105 a nasl. z.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 09/14/2004 until: 01/19/2022)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2005 (schválenie prevodu obchodného podielu). Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.05.205 Ing. Martin Borovský, funkcia konateľa od 14.09.2004 do 11.05.2005.
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.01.2013. Zmena obchodného mena spoločnosti z BOROSA, s.r.o. na INGSERVICE, spol. s r.o.
  (from: 02/19/2013 until: 01/19/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.01.2015.
  (from: 03/13/2015 until: 01/19/2022)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/20/2022)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
ŠPEDSERVIS, spol. s r.o. 31369839 ,
Pri Suchom Mlyne
21
  (from: 01/20/2022)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person