Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  162/S

Business name: 
ALU KOVO - ŠPECIÁL, spol. s r.o.
  (from: 04/30/2001 until: 07/18/2017)
ALU - KOVO ŠPECIÁL, spol. s r.o.
  (from: 10/09/1991 until: 04/29/2001)
Registered seat: 
Majerská cesta 79
Banská Bystrica 974 01
  (from: 04/30/2001 until: 07/18/2017)
Hurbanova 3
Banská Bystrica 974 01
  (from: 04/27/1993 until: 04/29/2001)
Banská Bystrica
  (from: 10/09/1991 until: 04/26/1993)
Identification number (IČO): 
30 223 911
  (from: 10/09/1991)
Date of entry: 
10/09/1991
  (from: 10/09/1991)
Person dissolved from: 
19.6.2017
  (from: 07/19/2017)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 07/19/2017)
Date of deletion: 
07/19/2017
  (from: 07/19/2017)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/19/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/09/1991)
Objects of the company: 
vykonávanie stavebných, rekonštrukčných, adaptačných prác pre účely zariadenia podnikateľských subjektov, domového a bytového fondu občanov
  (from: 10/09/1991 until: 04/26/1993)
zabezpečovanie, vykonávanie remeselných prác stavebno-montážneho charakteru ako kompletná dodávka alebo len práce montáž z materiálu odberateľa ako služby obyvateľstva a pre iné právne podnikateľské subjekty (kooperácia so štátnymi podnikmi) v nasledovnej štruktúre: * výroba a montáž zámočníckych výrobkov, včetne zasklenia * zatepľovanie budov občianskeho a priemyselného charakteru * montáž vzduchotechniky a klimatizácie * elektroinštalačné práce * výroba a montáž OK HARD, PUMS * klampiarske práce * podlahoviny, PVC, koberce * dodávka a montáž prvkov z ľahkej prefabrikácie (FEAL, ALPO, Al-strop, HUNTER
  (from: 10/09/1991 until: 04/26/1993)
DOUGLAS a iných Al-výrobkov) * murárske a tesárske práce * betonárske práce * inštalačné práce * hydroizolácie * výroba a montáž stolárskych výrobkov a interiérov * servis osobných automobilov * burzová činnosť v spotrebnom tovare a automobilov * reklamná činnosť
  (from: 10/09/1991 until: 04/26/1993)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť, včetne zahranično-obchodnej činnosti vo vzťahu k občanom a organizáciám: * nákup a predaj zeleniny a ovocia, športových potrieb, drogérie, obuv, železiarstvo, nábytok, textilné výrobky, potreby pre domácnosť, kvety, knihy, časopisy, suveníry, stavebný materiál, elektronika, cukrárenské výrobky, pekárenské výrobky, mliečne a mäsové výrobky
  (from: 10/09/1991 until: 04/26/1993)
služby občanom a organizáciám spočívajúce v obchodných, sprostredkovateľských, obstarávateľských a iných podľa platných predpisov
  (from: 10/09/1991 until: 04/26/1993)
vykupovanie rôznych druhov výrobkov domácej výroby za účelom obchodnej činnosti
  (from: 10/09/1991 until: 04/26/1993)
vnútroštátna nákladná doprava
  (from: 04/27/1993 until: 07/18/2017)
vykonávanie priemyselných, občianskych a bytových stavieb
  (from: 04/27/1993 until: 07/18/2017)
poradenská činnosť v stavebníctve
  (from: 04/27/1993 until: 07/18/2017)
strojárenská výroba na objednávku mimo riadnej prevádzky
  (from: 04/27/1993 until: 07/18/2017)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie
  (from: 04/27/1993 until: 07/18/2017)
Partners: 
Igor Badinka
Beskydská 8
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/30/2001 until: 12/29/2010)
Igor Badinka
Beskydská 8
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/31/1998 until: 04/29/2001)
Igor Badinka
Beskydská 8
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/09/1991 until: 07/30/1998)
Ing. Drahoslav Ivanič
Bernolákova 41
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/30/2001 until: 12/29/2010)
Ing. Drahoslav Ivanič
Bernolákova 41
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/31/1998 until: 04/29/2001)
Ing. Drahoslav Ivanič
Bernolákova 41
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/09/1991 until: 07/30/1998)
Ľubomír Lichý
Horná 1146/73
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 04/30/2001 until: 07/04/2014)
Ľubomír Lichý
Radvanská 9
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/31/1998 until: 04/29/2001)
Ľubomír Lichý
Radvanská 9
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/09/1991 until: 07/30/1998)
Vladimír Majer
Radvanská 510/8
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
Slovak Republic
  (from: 12/30/2010 until: 04/29/2015)
Stanislav Očenáš
Dolná 22
Selce
Slovak Republic
  (from: 04/30/2001 until: 12/29/2010)
Stanislav Očenáš
Dolná 22
Selce
Slovak Republic
  (from: 07/31/1998 until: 04/29/2001)
Stanislav Očenáš
Dolná 22
Selce
Slovak Republic
  (from: 10/09/1991 until: 07/30/1998)
Ing. Karol Ondrejka
Tulská 115
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/30/2001 until: 12/29/2010)
Ing. Karol Ondrejka
Tulská 115
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/31/1998 until: 04/29/2001)
Ing. Karol Ondrejka
Tulská 115
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/09/1991 until: 07/30/1998)
Ing. Miroslav Majer
Radvanská 510/8
Banská Bystrica 974 05
Slovak Republic
  (from: 07/05/2014 until: 07/18/2017)
Contribution of each member: 
Ľubomír Lichý
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/09/1991 until: 07/30/1998)
Stanislav Očenáš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/09/1991 until: 07/30/1998)
Ing. Drahoslav Ivanič
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/09/1991 until: 07/30/1998)
Igor Badinka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/09/1991 until: 07/30/1998)
Ing. Karol Ondrejka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/09/1991 until: 07/30/1998)
Ľubomír Lichý
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/31/1998 until: 04/29/2001)
Stanislav Očenáš
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/31/1998 until: 04/29/2001)
Ing. Drahoslav Ivanič
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/31/1998 until: 04/29/2001)
Igor Badinka
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/31/1998 until: 04/29/2001)
Ing. Karol Ondrejka
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/31/1998 until: 04/29/2001)
Ľubomír Lichý
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 04/30/2001 until: 10/12/2009)
Stanislav Očenáš
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 04/30/2001 until: 10/12/2009)
Ing. Drahoslav Ivanič
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 04/30/2001 until: 10/12/2009)
Igor Badinka
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 04/30/2001 until: 10/12/2009)
Ing. Karol Ondrejka
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 04/30/2001 until: 10/12/2009)
Ľubomír Lichý
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 10/13/2009 until: 12/29/2010)
Stanislav Očenáš
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 10/13/2009 until: 12/29/2010)
Ing. Drahoslav Ivanič
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 10/13/2009 until: 12/29/2010)
Igor Badinka
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 10/13/2009 until: 12/29/2010)
Ing. Karol Ondrejka
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 10/13/2009 until: 12/29/2010)
Ľubomír Lichý
  (from: 12/30/2010 until: 07/04/2014)
Ing. Miroslav Majer
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 07/05/2014 until: 04/29/2015)
Vladimír Majer
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 12/30/2010 until: 04/29/2015)
Ing. Miroslav Majer
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 04/30/2015 until: 07/18/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/27/1993 until: 07/18/2017)
Igor Badinka
Beskydská 8
Banská Bystrica
  (from: 04/27/1993 until: 04/29/2001)
Igor Badinka
Beskydská 8
Banská Bystrica
  (from: 04/30/2001 until: 05/08/2003)
Igor Badinka
Beskydská 8
Banská Bystrica
From: 10/09/1991
  (from: 05/09/2003 until: 12/29/2010)
Igor Badinka
Beskydská 8
Banská Bystrica
From: 10/09/1991 Until: 12/22/2010
  (from: 12/30/2010 until: 12/29/2010)
Ing. Drahoslav Ivanič
Bernolákova 41
Banská Bystrica
  (from: 04/27/1993 until: 04/29/2001)
Ing. Drahoslav Ivanič
Bernolákova 41
Banská Bystrica
  (from: 04/30/2001 until: 05/08/2003)
Ing. Drahoslav Ivanič
Bernolákova 41
Banská Bystrica
From: 10/09/1991
  (from: 05/09/2003 until: 12/29/2010)
Ing. Drahoslav Ivanič
Bernolákova 41
Banská Bystrica
From: 10/09/1991 Until: 12/22/2010
  (from: 12/30/2010 until: 12/29/2010)
Ľubomír Lichý
Radvanská 9
Banská Bystrica
  (from: 10/09/1991 until: 04/29/2001)
Ľubomír Lichý
Radvanská 9
Banská Bystrica
  (from: 04/30/2001 until: 05/08/2003)
Ľubomír Lichý
Horná 1146/73
Banská Bystrica 974 01
From: 10/09/1991
  (from: 12/30/2010 until: 07/04/2014)
Ľubomír Lichý
Horná 1146/73
Banská Bystrica 974 01
From: 10/09/1991 Until: 06/25/2014
  (from: 07/05/2014 until: 07/04/2014)
Ľubomír Lichý
Radvanská 9
Banská Bystrica
From: 10/09/1991
  (from: 05/09/2003 until: 12/29/2010)
Vladimír Majer
Radvanská 510/8
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
From: 12/22/2010
  (from: 12/30/2010 until: 04/29/2015)
Vladimír Majer
Radvanská 510/8
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
From: 12/22/2010 Until: 04/14/2015
  (from: 04/30/2015 until: 04/29/2015)
Stanislav Očenáš
Dolná 22
Selce
  (from: 04/27/1993 until: 04/29/2001)
Stanislav Očenáš
Dolná 22
Selce
  (from: 04/30/2001 until: 05/08/2003)
Stanislav Očenáš
Dolná 22
Selce
From: 10/09/1991
  (from: 05/09/2003 until: 12/29/2010)
Stanislav Očenáš
Dolná 22
Selce
From: 10/09/1991 Until: 12/22/2010
  (from: 12/30/2010 until: 12/29/2010)
Ing. Karol Ondrejka
Tulská 115
Banská Bystrica
  (from: 04/27/1993 until: 04/29/2001)
Ing. Karol Ondrejka
Tulská 115
Banská Bystrica
  (from: 04/30/2001 until: 05/08/2003)
Ing. Karol Ondrejka
Tulská 115
Banská Bystrica
From: 10/09/1991
  (from: 05/09/2003 until: 12/29/2010)
Ing. Karol Ondrejka
Tulská 115
Banská Bystrica
From: 10/09/1991 Until: 12/22/2010
  (from: 12/30/2010 until: 12/29/2010)
Rada spoločnosti, ktorú tvoria všetci spoločníci
  (from: 10/09/1991 until: 04/26/1993)
Riaditeľ
  (from: 10/09/1991 until: 04/26/1993)
Ing. Miroslav Majer
Radvanská 510/8
Banská Bystrica 974 05
From: 06/25/2014
  (from: 07/05/2014 until: 07/18/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.
  (from: 12/30/2010 until: 07/18/2017)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia : Ľubomír Lichý samostatne, v jeho neprítomnosti vo dvojici ďalší konatelia bez určenia poradia - Stanislav Očenáš, Ing. Drahoslav Ivanič, Igor Badinka, Ing. Karol Ondrejka.
  (from: 04/27/1993 until: 12/29/2010)
Spoločnosť zastupuje každý spoločník samostatne. Za spoločnosť podpisuje riaditeľ spoločnosti, v jeho neprítomnosti jeden z členov Rady spoločnosti.
  (from: 10/09/1991 until: 04/26/1993)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/13/2009 until: 07/18/2017)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/09/2003 until: 10/12/2009)
200 000 Sk
  (from: 07/31/1998 until: 05/08/2003)
100 000 Sk
  (from: 10/09/1991 until: 07/30/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.9.1991 v zmysle § 106n zák.č. 103/90 Zb.
  (from: 10/09/1991 until: 07/18/2017)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.3.1993 bol schválený Dodatok č.1, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 601
  (from: 04/27/1993 until: 07/18/2017)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 16.4.1998 a Dodatok č. 2 v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 07/31/1998 until: 07/18/2017)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 7.12.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy - Dodatok č.3
  (from: 04/30/2001 until: 07/18/2017)
. Valné zhromaždenie konané 19.12.2002 schválillo úplné znenie spoločenskej zmluvy v zmysle zák.č. 500/2001 Z.z
  (from: 05/09/2003 until: 07/18/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/19/2017)
Legal successor: 
CND Podšívka, s.r.o.
Streženická cesta 1025
Púchov 020 01
  (from: 07/19/2017)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person