Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2842/N

Business name: 
KSzV spol. s r.o.
  (from: 11/06/1991 until: 12/15/2016)
Registered seat: 
Železničná 75
Zemianska Oľča 946 14
  (from: 04/25/1997 until: 12/15/2016)
Železničná 75
Zemianska Oľča
  (from: 02/04/1993 until: 04/24/1997)
Zemianska Oľča
  (from: 11/06/1991 until: 02/03/1993)
Identification number (IČO): 
30 998 425
  (from: 11/06/1991)
Date of entry: 
11/06/1991
  (from: 11/06/1991)
Date of deletion: 
12/16/2016
  (from: 12/16/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/16/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/06/1991)
Objects of the company: 
obchodná činnosť s palivami /tuhé, plynné, kvapalné/
  (from: 11/06/1991 until: 02/03/1993)
obchodná činnosť so stavebným materiálom
  (from: 11/06/1991 until: 02/03/1993)
obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej činnosti
  (from: 02/04/1993 until: 12/15/2016)
sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov
  (from: 02/04/1993 until: 12/15/2016)
cestná nákladná doprava tovaru
  (from: 02/04/1993 until: 12/15/2016)
Partners: 
Ladislav Kása
Komárňanská cesta 676
Zemianska Olča
Slovak Republic
  (from: 02/04/1993 until: 04/24/1997)
Ladislav Kása
Komárňanská cesta 676
Zemianska Olča
Slovak Republic
  (from: 11/06/1991 until: 02/03/1993)
Jozef Szendi
Proletárska 162
Okoličná na Ostrove
Slovak Republic
  (from: 02/04/1993 until: 04/24/1997)
Jozef Szendi
Proletárska 162
Okoličná na Ostrove
Slovak Republic
  (from: 11/06/1991 until: 02/03/1993)
Viliam Varga
Lučenecká 485
Okoličná na Ostrove
Slovak Republic
  (from: 02/04/1993 until: 04/24/1997)
Viliam Varga
Lučenecká 485
Okoličná na Ostrove
Slovak Republic
  (from: 11/06/1991 until: 02/03/1993)
Viliam Varga
Lučenecká 485
Okoličná na Ostrove
Slovak Republic
  (from: 04/25/1997 until: 12/15/2016)
Contribution of each member: 
Ladislav Kása
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 11/06/1991 until: 02/03/1993)
Jozef Szendi
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 11/06/1991 until: 02/03/1993)
Viliam Varga
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 11/06/1991 until: 02/03/1993)
Ladislav Kása
Amount of investment: 585 000 Sk Paid up: 585 000 Sk
  (from: 02/04/1993 until: 04/24/1997)
Jozef Szendi
Amount of investment: 585 000 Sk Paid up: 585 000 Sk
  (from: 02/04/1993 until: 04/24/1997)
Viliam Varga
Amount of investment: 585 000 Sk Paid up: 585 000 Sk
  (from: 02/04/1993 until: 04/24/1997)
Viliam Varga
Amount of investment: 1 755 000 Sk Paid up: 1 755 000 Sk
  (from: 04/25/1997 until: 12/15/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/25/1997 until: 12/15/2016)
konatelia
  (from: 02/04/1993 until: 04/24/1997)
konatelia
  (from: 11/06/1991 until: 02/03/1993)
Ladislav Kása
  (from: 02/04/1993 until: 04/24/1997)
Jozef Szendi
  (from: 02/04/1993 until: 04/24/1997)
Viliam Varga
  (from: 02/04/1993 until: 04/24/1997)
Viliam Varga
Lučenecká 485
Okoličná na Ostrove
  (from: 04/25/1997 until: 12/15/2016)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 04/25/1997 until: 12/15/2016)
Každý z konateľov je oprávnený konať vo všetkých veciach spoločnosti samostatne v súlade s uzavretou spoločenskou zmluvou.Každý z konateľov je oprávnený k podpisovaniu listín spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 02/04/1993 until: 04/24/1997)
Spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu: Kása Ladislav Szendi Jozef Varga Viliam
  (from: 11/06/1991 until: 02/03/1993)
Capital: 
1 755 000 Sk
  (from: 02/04/1993 until: 12/15/2016)
105 000 Sk
  (from: 11/06/1991 until: 02/03/1993)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 28CbR/12/2016-58 zo dňa 04.11.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2016, bola zrušená obchodná spoločnosť KSzV spol. s r.o. bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č.2842/N sa v y m a z u j e dňom 16.12.2016 obchodná spoločnosť KSzV spol. s r.o., so sídlom Železničná 75, 946 14 Zemianska Olča, IČO: 30 998 425.
  (from: 12/16/2016)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.10.1991 a dodatku č. 1 zo dňa 5.11.1991 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3069
  (from: 11/06/1991 until: 12/15/2016)
Dodatok č. 2 spoločenskej zmluvy zo dňa 26.10.1992 podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Dodatok č. 3 spoločensekj zmluvy zo dňa 20.06.1996.
  (from: 04/25/1997 until: 12/15/2016)
Súdny exekútor Mgr. Erik Tóth, so sídlom Piaristická 2, 949 01 Nitra vydal upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie postihnutím obchodného podielu č.k. Ex 518/02 zo dňa 05.08.2005 na obchodný podiel spoločníka Viliama Vargu v spoločnosti KSzV spol. s r.o..
  (from: 10/05/2005 until: 12/15/2016)
Date of updating data in databases:  02/27/2024
Date of extract :  02/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person