Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3421/B

Business name: 
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s.
  (from: 08/19/2004)
Registered seat: 
Račianska 162
Bratislava 831 54
  (from: 03/07/2013)
Identification number (IČO): 
31 322 999
  (from: 08/19/2004)
Date of entry: 
05/04/1992
  (from: 08/19/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/19/2004)
Objects of the company: 
elektroinštalatérstvo
  (from: 11/30/2004)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 11/30/2004)
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov
  (from: 11/30/2004)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 11/30/2004)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 11/30/2004)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 11/30/2004)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 11/30/2004)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 11/30/2004)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 11/30/2004)
montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených elektrických zariadení v rozsahu § 3 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti Ev.č. oprávnenia 455-1259-2014/E
  (from: 10/08/2014)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/16/2018)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 08/27/2019)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 08/27/2019)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/27/2020)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 05/27/2020)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 05/27/2020)
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 05/27/2020)
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
  (from: 05/27/2020)
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
  (from: 05/27/2020)
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 05/27/2020)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 05/27/2020)
oprava, údržba, rekonštrukcia a montáž vyhradených technických zariadení elektrických, objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (from: 04/20/2021)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (from: 04/20/2021)
zváranie koľajníc
  (from: 04/20/2021)
vykonávanie určených činností : montáž, opravy, údržba, skúšky, rekonštrukcie a revízie určených technických zariadení elektrických
  (from: 04/20/2021)
opravy vyhradených technických zariadení elektrických ( OU, R, M ), objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov na zariadeniach, pracoviskách a objektoch MO SR a Ozbrojených síl Slovenskej republiky
  (from: 04/20/2021)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov na zariadeniach, pracoviskách a objektoch MO SR a Ozbrojených síl Slovenskej republiky
  (from: 04/20/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/19/2004)
Ing. Marián Borodáč - predseda predstavenstva
Granátova 5
Žilina 010 09
From: 05/03/2018
  (from: 05/03/2018)
Ing. Michal Kudzia - podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Kadnárova 105
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 05/03/2018
  (from: 05/03/2018)
Ing. Martin Madura - člen predstavenstva
375
Budimír 044 43
From: 05/03/2018
  (from: 05/03/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať ktorýkoľvek z členov predstavenstva samostatne.
  (from: 10/22/2021)
Procuration: 
Ing. Vladimír Kováč
Magurská 3
Bratislava 831 01
From: 10/17/2012
  (from: 10/25/2012)
Za spoločnosť koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 10/25/2012)
Branch of the enterprise: 
Name: 
odštepný závod ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s.
  (from: 09/25/2020)
Registered seat: 
Martinovská 48
Ostrava, Martinov 723 00
Česká republika
  (from: 09/25/2020)
Head: 
Ing. Marián Borodáč
Granátova 5
Žilina 010 09
From: 27.2.2020
  (from: 09/25/2020)
Scope of business activity: 
výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  (from: 09/25/2020)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov, elektronických a telekomunikačných zariadení
  (from: 09/25/2020)
montáž, opravy, revízie a skúšky elektrických zariadení
  (from: 09/25/2020)
revízie, prehliadky a skúšky určených technických zariadení v prevádzke
  (from: 09/25/2020)
 
 
Name: 
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s. odštepný závod Žilina
  (from: 10/13/2021)
Registered seat: 
Hviezdoslavova 6
Žilina 010 01
  (from: 10/13/2021)
Head: 
Ing. Marián Borodáč
Granátova 5
Žilina 010 09
From: 17.10.2012
  (from: 10/13/2021)
 
 
Name: 
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s. odštepný závod Košice
  (from: 11/03/2021)
Registered seat: 
Rampova 4
Košice 040 01
  (from: 11/03/2021)
Head: 
Ing. Martin Madura
Budimír 375
Budimír 044 43
From: 25.9.2014
  (from: 11/03/2021)
 
 
Capital: 
660 000 EUR Paid up: 660 000 EUR
  (from: 04/05/2012)
Shares: 
Number of shares: 132
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: nie
  (from: 04/05/2012)
Supervisory board: 
Ing. Pavel Kicko
Čiližská 2
Bratislava 821 07
From: 05/03/2018
  (from: 05/03/2018)
Jozef Repáň
Pásová 5
Trnava - Modranka 917 05
From: 09/11/2018
  (from: 09/18/2018)
Ing. Pavol Sekáč
Na Výhone 677/17
Borský Mikuláš 908 77
From: 10/07/2021
  (from: 10/22/2021)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.10.2006.
  (from: 12/12/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.01.2007 - odvolanie členov predstavenstva, odvolanie člena dozornej rady, menovanie člena dozornej rady, zmena spôsobu konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti.
  (from: 01/20/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.08.2009.
  (from: 08/22/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.03.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.03.2010. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 29.03.2010.
  (from: 04/30/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2011.
  (from: 01/13/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 114/2012, Nz 11232/2012 dňa 29.03.2012. Zmena stanov spoločnosti.
  (from: 04/05/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.10. 2012.
  (from: 10/25/2012)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.09.2014.
  (from: 10/08/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.09.2018.
  (from: 09/18/2018)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person