Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3422/B

Business name: 
SOFTLINE SERVICES, a. s.
  (from: 09/21/2004)
Registered seat: 
Jozefa Hagaru 9
Bratislava 831 51
  (from: 09/20/2005)
Pekná cesta 6/B
Bratislava 831 05
  (from: 09/21/2004 until: 09/19/2005)
Identification number (IČO): 
35 826 304
  (from: 09/21/2004)
Date of entry: 
12/03/2001
  (from: 09/21/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/21/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/21/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 09/21/2004)
kúpa výpočtovej techniky za účelom jej predaja konečnému spotrebiteľovi
  (from: 09/21/2004)
kúpa výpočtovej techniky za účelom jej predaja iným prevádzkovateľom živnosti
  (from: 09/21/2004)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 09/21/2004)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, vrátane prístrojov na spracovanie dát
  (from: 09/21/2004)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 09/21/2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
  (from: 09/21/2004)
prenájom programového vybavenia, počítačov, komunikačných a periférnych zariadení
  (from: 09/21/2004)
prenájom kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 09/21/2004)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 09/21/2004)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu hnuteľných vecí
  (from: 09/21/2004)
nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 09/21/2004)
projektovanie, navrhovanie počítačových sietí a ich častí, vrátane ich realizácie
  (from: 09/21/2004)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia
  (from: 09/21/2004)
poradenstvo pre manažérske nadstavby informačných systémov
  (from: 09/21/2004)
poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov
  (from: 09/21/2004)
poradenstvo v oblasti informačných systémov
  (from: 09/21/2004)
marketing, management v oblasti informačných systémov
  (from: 09/21/2004)
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/21/2004)
prieskum trhu
  (from: 09/21/2004)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 09/21/2004)
kopírovacia služba
  (from: 09/21/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/21/2004)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/21/2004)
organizovanie školení a seminárov
  (from: 09/21/2004)
spracovanie grafických návrhov na počítači podľa predlohy
  (from: 09/21/2004)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 09/21/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 03/16/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/21/2004)
Róbert Masaryk - Chairman of the Board of Directors
Veternicová 9
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 01/15/2021
  (from: 01/27/2021)
Mgr. Peter Bottlik - predseda predstavenstva
57
Hviezdoslavov 930 41
From: 09/14/2018
  (from: 09/20/2018 until: 01/26/2021)
Mgr. Peter Bottlik - predseda predstavenstva
57
Hviezdoslavov 930 41
From: 09/14/2018 Until: 01/15/2021
  (from: 01/27/2021 until: 01/26/2021)
Marian Goga - člen predstavenstva
Budatínska 75
Bratislava 851 04
From: 09/21/2004
  (from: 09/21/2004 until: 05/24/2007)
Marian Goga - člen predstavenstva
Budatínska 75
Bratislava 851 04
From: 09/21/2004 Until: 04/04/2007
  (from: 05/25/2007 until: 05/24/2007)
Marian Goga - predseda
Budatínska 75
Bratislava 851 04
From: 04/04/2007
  (from: 05/25/2007 until: 02/22/2010)
Marian Goga - predseda
Podlesná 513/5
Limbach 900 91
From: 04/04/2007 Until: 05/19/2017
  (from: 05/25/2017 until: 05/24/2017)
Ing. Marian Goga - predseda
Podlesná 513/5
Limbach 900 91
From: 04/04/2007
  (from: 02/23/2010 until: 05/24/2017)
Vladimír Karaba - člen predstavenstva
Poštová 75
Bernolákovo 900 27
From: 09/21/2004
  (from: 09/21/2004 until: 04/12/2006)
Vladimír Karaba - člen predstavenstva
Poštová 75
Bernolákovo 900 27
From: 09/21/2004 Until: 04/04/2006
  (from: 04/13/2006 until: 04/12/2006)
Vladimír Karaba - predseda predstavenstva
Poštová 75/1284
Bernolákovo 900 27
From: 04/04/2006
  (from: 04/13/2006 until: 05/24/2007)
Vladimír Karaba - predseda predstavenstva
Poštová 75/1284
Bernolákovo 900 27
From: 04/04/2006 Until: 04/04/2007
  (from: 05/25/2007 until: 05/24/2007)
Ing. Peter Semjan
Harmónia 3679
Modra 900 01
From: 05/19/2017
  (from: 05/25/2017 until: 09/19/2018)
Ing. Peter Semjan
Harmónia 3679
Modra 900 01
From: 05/19/2017 Until: 09/14/2018
  (from: 09/20/2018 until: 09/19/2018)
Igor Wollner - predseda predstavenstva
Búdkova 50/5079
Bratislava 811 01
From: 09/21/2004
  (from: 09/21/2004 until: 04/12/2006)
Igor Wollner - predseda predstavenstva
Búdkova 50/5079
Bratislava 811 01
From: 09/21/2004 Until: 04/04/2006
  (from: 04/13/2006 until: 04/12/2006)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná predstavenstvo. V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis predseda predstavenstva.
  (from: 05/25/2007)
Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná predstavenstvo. V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva.
  (from: 04/13/2006 until: 05/24/2007)
Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná predstavenstvo. V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva, alebo člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva, alebo člen predstavenstva.
  (from: 09/21/2004 until: 04/12/2006)
Procuration: 
Mgr. Jozef Šuba
Pavla Horova 20/6150
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
From: 09/20/2018
  (from: 01/27/2021)
Bc. Jozef Šuba
Pavla Horova 20/6150
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
From: 09/20/2018
  (from: 09/20/2018 until: 01/26/2021)
Prokurista je oprávnený zastupovať spoločnosť a podpisovať za ňu tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a dodatok označujúci prokúru.
  (from: 09/20/2018)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 09/15/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 09/21/2004 until: 09/14/2009)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 09/15/2009)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 11/03/2005 until: 09/14/2009)
Stockholder: 
Matúš Maroš
Jesenského 1111/41
Sereď 926 01
  (from: 06/10/2017)
Marian Goga
Budatínska 75
Bratislava 851 04
  (from: 05/25/2007 until: 06/09/2017)
Supervisory board: 
Matúš Maroš
Jesenského 1111/41
Sereď 926 01
From: 05/19/2017
  (from: 05/25/2017)
Lucia Šuryová
Strmý vŕšok 43
Bratislava 841 06
From: 09/14/2018
  (from: 09/20/2018)
Bohumír Coufal - člen dozornej rady
Suchá 8B/10272
Bratislava 831 01
From: 09/21/2004
  (from: 09/21/2004 until: 05/24/2017)
Bohumír Coufal - člen dozornej rady
Suchá 8B/10272
Bratislava 831 01
From: 09/21/2004 Until: 05/19/2017
  (from: 05/25/2017 until: 05/24/2017)
Ľubomír Fekete
Kubačova 5
Bratislava 831 06
From: 04/04/2006
  (from: 04/13/2006 until: 05/24/2017)
Ľubomír Fekete
Kubačova 5
Bratislava 831 06
From: 04/04/2006 Until: 05/19/2017
  (from: 05/25/2017 until: 05/24/2017)
Peter Fresser - člen dozornej rady
Ambroseho 12
Bratislava 851 02
From: 09/21/2004
  (from: 09/21/2004 until: 05/24/2007)
Peter Fresser - člen dozornej rady
Ambroseho 12
Bratislava 851 02
From: 09/21/2004 Until: 04/04/2007
  (from: 05/25/2007 until: 05/24/2007)
Stanislava Gogová
Budatínska 75
Bratislava 851 04
From: 04/04/2007
  (from: 05/25/2007 until: 02/22/2010)
Ing. Stanislava Gogová
Podlesná 513/5
Limbach 900 91
From: 04/04/2007
  (from: 02/23/2010 until: 05/24/2017)
Ing. Stanislava Gogová
Podlesná 513/5
Limbach 900 91
From: 04/04/2007 Until: 05/19/2017
  (from: 05/25/2017 until: 05/24/2017)
Dušan Krčmárik - predseda dozornej rady
Hagarova 13
Bratislava 831 05
From: 09/21/2004
  (from: 09/21/2004 until: 04/12/2006)
Dušan Krčmárik - predseda dozornej rady
Hagarova 13
Bratislava 831 05
From: 09/21/2004 Until: 04/04/2006
  (from: 04/13/2006 until: 04/12/2006)
Bc. Jozef Šuba
Pavla Horova 6150/20
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
From: 05/19/2017
  (from: 05/25/2017 until: 09/19/2018)
Bc. Jozef Šuba
Pavla Horova 6150/20
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
From: 05/19/2017 Until: 09/14/2018
  (from: 09/20/2018 until: 09/19/2018)
Ľubomír Fekete
Kubačova 5
Bratislava 831 06
From: 05/19/2017 Until: 01/15/2021
  (from: 01/27/2021 until: 01/26/2021)
Ľubomír Fekete
Kubačova 5
Bratislava 831 06
From: 05/19/2017
  (from: 05/25/2017 until: 01/26/2021)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva zo dňa 23.11.2001 o založení spoločnosti v zmysle zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 12/03/2001)
Dodatok č. 1 zo dňa 20.03.2002 k spoločenskej zmluve. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.03.2002.
  (from: 03/25/2002)
Priebeh rokovania valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti SOFTLINE SERVICES, s.r.o. vo forme notárskej zápisnice N 578/2004, Nz 69168/2004 spísanej dňa 10. 9. 2004 notárom JUDr. Ivanom Macákom, na ktorom sa rozhodlo o zmene právnej formy spoločnosti na a. s.
  (from: 09/21/2004)
Osvedčenie o priebehu o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice, N 176/2005, Nz 37061/2005, NCRls 36539/2005 zo dňa 11.8.2005 spísanou JUDr. Zuzanou Grófikovou, notárkou.
  (from: 09/20/2005)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 4.4.2007. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 350/2007, Nz 19772/2007, NCRls 19673/2007 napísanej dňa 22.5.2007.
  (from: 05/25/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.08.2018.
  (from: 09/20/2018)
Rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti.
  (from: 01/27/2021)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person