Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2860/N

Business name: 
BAK, spol. s r. o.
  (from: 11/26/1991 until: 08/02/2006)
Registered seat: 
Levická 7
Nitra
  (from: 11/26/1991 until: 08/02/2006)
Identification number (IČO): 
30 999 791
  (from: 11/26/1991)
Date of entry: 
11/26/1991
  (from: 11/26/1991)
Person dissolved from: 
29.5.2006
  (from: 08/03/2006)
Date of deletion: 
08/03/2006
  (from: 08/03/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/03/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/26/1991)
Objects of the company: 
stavebné práce-hlavnej stavebnej výroby a pomocnej stavebnej výroby v ČSFR i zahraničí
  (from: 11/26/1991 until: 01/18/1994)
nákup a predaj spotrebného tovaru /veľkoobchodná a maloobchodná činnosť/
  (from: 11/26/1991 until: 01/18/1994)
nákup a predaj investičného a stavebného tovaru /veľkoobchodná a maloobchodná činnosť/
  (from: 11/26/1991 until: 01/18/1994)
nákup, predaj a opravy motorových a prípojných vozidiel /veľkoobchodná a maloobchodná činnosť/
  (from: 11/26/1991 until: 01/18/1994)
zastupovanie zahraničných firiem v ČSFR
  (from: 11/26/1991 until: 01/18/1994)
výroba a predaj strojárenských výrobkov a súčiastok
  (from: 11/26/1991 until: 01/18/1994)
výroba a predaj výrobkov z dreva a plastických hmôt
  (from: 11/26/1991 until: 01/18/1994)
sprostredkovateľská a poradenská činnosť
  (from: 11/26/1991 until: 01/18/1994)
poskytovanie služieb a servisná činnosť
  (from: 11/26/1991 until: 01/18/1994)
zahraničnoobchodná činnosť
  (from: 11/26/1991 until: 01/18/1994)
obchodná činnosť potraviny a spoločnéh stravovania s poskytovaním ubytovacích služieb
  (from: 11/26/1991 until: 01/18/1994)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 01/19/1994 until: 08/02/2006)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 01/19/1994 until: 08/02/2006)
výroba tovaru z plastov
  (from: 01/19/1994 until: 08/02/2006)
výroba výrobkov z dreva-okná, dvere, prahy, madlá, palety, drevenné bubny
  (from: 01/19/1994 until: 08/02/2006)
výroba korkárska
  (from: 01/19/1994 until: 08/02/2006)
sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom, tabakovými výrobkami a nápojmi
  (from: 01/19/1994 until: 08/02/2006)
sprostredkovanie obchodu s prístrojmi pre domácnosť
  (from: 01/19/1994 until: 08/02/2006)
sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
  (from: 01/19/1994 until: 08/02/2006)
sprostredkovanie obchodu so strojmi a technickými potrebami
  (from: 01/19/1994 until: 08/02/2006)
veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  (from: 01/19/1994 until: 08/02/2006)
veľkoobchod-prístroje pre domácnosť, televízia a rozhlas
  (from: 01/19/1994 until: 08/02/2006)
veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami
  (from: 01/19/1994 until: 08/02/2006)
veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi
  (from: 01/19/1994 until: 08/02/2006)
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt
  (from: 01/19/1994 until: 08/02/2006)
Partners: 
Milan Barto
Novomestského 29
Nitra
Slovak Republic
  (from: 11/26/1991 until: 08/02/2006)
Ladislav Kresan
Žižkova 11
Nitra
Slovak Republic
  (from: 11/26/1991 until: 08/02/2006)
Peter Zlatoš
Fandliho 28
Nitra
Slovak Republic
  (from: 11/26/1991 until: 08/02/2006)
Ing. Ján Mirianský
Malinovského 19
Svätý Jur
Slovak Republic
  (from: 11/26/1991 until: 08/02/2006)
Jozef Bartko
Nordtlingen
Nemecká spolková republika
  (from: 11/26/1991 until: 08/02/2006)
Contribution of each member: 
Milan Barto
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/26/1991 until: 08/02/2006)
Ladislav Kresan
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/26/1991 until: 08/02/2006)
Jozef Bartko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/26/1991 until: 08/02/2006)
Peter Zlatoš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/26/1991 until: 08/02/2006)
Ing. Ján Mirianský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/26/1991 until: 08/02/2006)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/19/1994 until: 08/02/2006)
konatelia
  (from: 11/26/1991 until: 01/18/1994)
Ing. Ján Mirianský
Malinovského č.19
Svätý Jur
  (from: 01/19/1994 until: 08/02/2006)
Milan Barto
Novomeského č.29
Nitra
  (from: 01/19/1994 until: 08/02/2006)
Ladislav Kresan
Žižkova č.11
Nitra
  (from: 01/19/1994 until: 08/02/2006)
Peter Zlatoš
Fandlyho č.28
Nitra
  (from: 01/19/1994 until: 08/02/2006)
Jozef Bartko
Nordtlingen
Nemecká spolková republika
residence in the Slovak Republic :
Levická č.7
Nitra
  (from: 01/19/1994 until: 08/02/2006)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/19/1994 until: 08/02/2006)
Spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu: Ing. Ján Mirianský
  (from: 11/26/1991 until: 01/18/1994)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 11/26/1991 until: 08/02/2006)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 1 K 212/2005 zo dňa 04.05.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.05.2006, bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti zamietnutý pre nedostatok majetku spoločnosti. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra odd. S.r.o. vložka číslo : 2860/N sa vymazáva dňom 03.08.2006 obchodná spoločnosť BAK, spol. s.r.o., so sídlom Levická 7, 949 01 Nitra, IČO: 30 999 791, v súlade s ustanovením § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka.
  (from: 08/03/2006)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15. 11 1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. a v zmysle ustanovení Zák. č. 173/88 Zb. v znení neskorších platných právnych predpisov. Stary spis: S.r.o. 3430
  (from: 11/26/1991 until: 08/02/2006)
Spoločenská zmluva v súlade so Zákonom č.513/91 Zb. zo dňa 30.3.1992. Stary spis: S.r.o. 3430
  (from: 01/19/1994 until: 08/02/2006)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person