Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3427/B

Business name: 
Bruhn Logistics SK, spol. s r.o.
  (from: 03/22/2007)
Registered seat: 
Kapitulská 3
Bratislava 811 01
  (from: 12/12/2003)
Identification number (IČO): 
36 531 693
  (from: 04/28/1999)
Date of entry: 
04/28/1999
  (from: 04/28/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/22/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 03/22/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 03/22/2007)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/22/2007)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 03/22/2007)
skladovanie
  (from: 03/22/2007)
sprostredkovateľská činnosť v doprave v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/16/2005)
logistická činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/16/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/22/2007)
Helly Bruhn-Braas
Rondeel 1
Hamburg 223 01
Spolková republika Nemecko
From: 03/22/2007
  (from: 03/22/2007)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 03/22/2007)
Capital: 
500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 03/22/2007)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 9.4.1999 bez výzvy na upísanie akcií podľa §§ 24, 56-75 a 154-220 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/28/1999)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.6.1999 o zmene osôb v predstavenstve. Rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 19.10.1999 boli stanovy prispôsobené zák. č. 127/1999 Z.z..
  (from: 02/28/2000)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 02.07.2001.
  (from: 11/19/2001)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 27.05.2002.
  (from: 10/03/2002)
Rozhodnutie jediného akcionára o odvolaní a menovaní člena predstavenstva spoločnosti zo dňa 11.09.2002. Ing. Milanovi Kořánovi zanikla funkcia člena predstavenstva dňom 11.09.2002. Rozhodnutie jediného akcionára o odvolaní a menovaní člena dozornej rady spoločnosti zo dňa 25.03.2003. Dieterovi Schumacherovi zanikla funkcia člena dozornej rady dňom 25.03.2003.
  (from: 06/10/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.09.20003 o zmene sídla spoločnosti z: Mojmírovská 9, Ivanka pri Nitre, na: Kapitulská 3, Bratislava. Úplné znenie stanov zo dňa 04.09.2003.
  (from: 12/12/2003)
Notárska zápisnica N 103/2004, Nz 12175/2004 zo dňa 12.2.2004.
  (from: 09/30/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára o odvolaní a menovaní člena predstavenstva spoločnosti zo dňa 30.11.2003. Ing. Petrovi Václavekovi zanikla funkcia člena predstavenstva dňom 30.11.2003.
  (from: 10/27/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.02.2004
  (from: 10/28/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti zo dňa 22.06.2005.
  (from: 07/16/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.08.2006 a zo dňa 10.08.2006.
  (from: 09/01/2006)
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spoločnosti zo dňa 23.01.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 2/2007, Nz 2799/2007 spísanej notárkou JUDr. Martinou Gontkovičovou o zmene právnej formy z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.
  (from: 03/22/2007)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person