Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  35040/S

Business name: 
A.M. 32 s.r.o.
  (from: 04/28/2015 until: 06/10/2022)
Registered seat: 
Podlavická cesta 3695/26
Banská Bystrica 974 09
  (from: 01/19/2018 until: 06/10/2022)
Továrenská 2755/1
Štúrovo 943 03
  (from: 07/07/2017 until: 01/18/2018)
Račianska 56
Bratislava 831 02
  (from: 12/23/2015 until: 07/06/2017)
Vajanského 3158/25
Galanta 924 01
  (from: 04/28/2015 until: 12/22/2015)
Identification number (IČO): 
48 146 111
  (from: 04/28/2015)
Date of entry: 
04/28/2015
  (from: 04/28/2015)
Person dissolved from: 
18. 5. 2021
  (from: 06/11/2022)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods. 4 psím. b) Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68b Obchodného zákonníka
  (from: 06/11/2022)
Date of deletion: 
06/11/2022
  (from: 06/11/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/11/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/28/2015)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/28/2015 until: 06/10/2022)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/28/2015 until: 06/10/2022)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 04/28/2015 until: 06/10/2022)
reklamné a marketingové služby
  (from: 04/28/2015 until: 06/10/2022)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 04/28/2015 until: 06/10/2022)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 04/28/2015 until: 06/10/2022)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 04/28/2015 until: 06/10/2022)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/28/2015 until: 06/10/2022)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/28/2015 until: 06/10/2022)
administratívne služby
  (from: 04/28/2015 until: 06/10/2022)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 04/28/2015 until: 06/10/2022)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 04/28/2015 until: 06/10/2022)
Partners: 
Michal Čachan
Račianska 1568/56
Bratislava-Nové Mesto 831 02
Slovak Republic
  (from: 04/28/2015 until: 07/06/2017)
Ing. Andrej Kostka
Máj. Povst. Čes. Ľ. 1164/181
Galanta 924 01
Slovak Republic
  (from: 04/28/2015 until: 12/22/2015)
Vladimír Mišura
Tulská 5354/23
Banská Bystrica 974 04
Slovak Republic
  (from: 07/07/2017 until: 01/18/2018)
V-Petrol, s.r.o.
Sokolovská 428/130
Praha 8 - Karlín 186 00
Czech Republic
  (from: 07/07/2017 until: 06/10/2022)
Georgi Vasilev Angelov
Elin Pelin 9
Gorna Oriahovitsa
Republic of Bulgaria
  (from: 01/19/2018 until: 06/10/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Andrej Kostka
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 04/28/2015 until: 12/22/2015)
Michal Čachan
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 04/28/2015 until: 12/22/2015)
Michal Čachan
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 12/23/2015 until: 07/06/2017)
Vladimír Mišura
Amount of investment: 1 000 EUR Paid up: 1 000 EUR
  (from: 07/07/2017 until: 01/18/2018)
V-Petrol, s.r.o.
Amount of investment: 4 000 EUR Paid up: 4 000 EUR
  (from: 07/07/2017 until: 06/10/2022)
Georgi Vasilev Angelov
Amount of investment: 1 000 EUR Paid up: 1 000 EUR
  (from: 01/19/2018 until: 06/10/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/28/2015 until: 06/10/2022)
Michal Čachan
Račianska 1568/56
Bratislava-Nové Mesto 831 02
From: 04/28/2015
  (from: 04/28/2015 until: 07/06/2017)
Michal Čachan
Račianska 1568/56
Bratislava-Nové Mesto 831 02
From: 04/28/2015 Until: 06/12/2017
  (from: 07/07/2017 until: 07/06/2017)
Ing. Andrej Kostka
Máj. Povst. Čes. Ľ. 1164/181
Galanta 924 01
From: 04/28/2015
  (from: 04/28/2015 until: 12/22/2015)
Ing. Andrej Kostka
Máj. Povst. Čes. Ľ. 1164/181
Galanta 924 01
From: 04/28/2015 Until: 12/11/2015
  (from: 12/23/2015 until: 12/22/2015)
Vladimír Mišura
Tulská 5354/23
Banská Bystrica 974 04
From: 06/13/2017
  (from: 07/07/2017 until: 01/18/2018)
Vladimír Mišura
Tulská 5354/23
Banská Bystrica 974 04
From: 06/13/2017 Until: 09/10/2017
  (from: 01/19/2018 until: 01/18/2018)
Georgi Vasilev Angelov
Elin Pelin 9
Gorna Oriahovitsa
Bulharská republika
From: 09/11/2017
  (from: 01/19/2018 until: 06/10/2022)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripojí aj svoj podpis.
  (from: 12/23/2015 until: 06/10/2022)
Konatelia v mene spoločnosti konajú a podpisujú každý samostatne, a to tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripoja aj svoj podpis.
  (from: 04/28/2015 until: 12/22/2015)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 04/28/2015 until: 06/10/2022)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 60Cbr/46/2020-25 zo dňa 19. 03. 2021, právoplatným dňa 18. 05. 2021 rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti A.M. 32 s.r.o., so sídlom Podlavická cesta 3695/26, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 48 146 111, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vo vložke číslo 35040/S z dôvodov podľa § 68b ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka a § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka. Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 60Cbr//2020-36 zo dňa 17. 03. 2022, právoplatným dňa 17. 03. 2022 rozhodol o výmaze obchodnej spoločnosti A.M. 32 s.r.o., so sídlom Podlavická cesta 3695/26, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 48 146 111, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vo vložke číslo 35040/S podľa § 309h ods. 1 Civilného mimosporového poriadku z obchodného registra bez likvidácie.
  (from: 06/11/2022)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person