Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Firm Insert No.:  232/L

Business name: 
Gabriela Kullová - UNISTAV
  (from: 10/13/1992 until: 11/03/2020)
Place of business: 
Javorova 8
Žilina 010 01
  (from: 10/13/1992 until: 11/03/2020)
Particulars of an entrepreneur: 
Gabriela Kullová
  (from: 10/13/1992 until: 11/03/2020)
Place of residence: 
Javorova 8
Žilina
  (from: 10/13/1992 until: 11/03/2020)
Identification number (IČO): 
33 348 570
  (from: 10/13/1992)
Date of entry: 
10/13/1992
  (from: 10/13/1992)
Date of deletion: 
03/24/1993
  (from: 11/04/2020)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
Na základe žiadosti navrhovateľa Gabriely Kullovej, bytom Žilina, Javorová 8 o výmaz z obchodného registra, sa firma Gabriela Kullová - UNISTAV z obchodného registra dňom 24.3.1993 v y m a z u j e . Stary spis Firm. 2485
  (from: 11/04/2020)
Legal form: 
Self-employed individual
  (from: 10/13/1992)
Objects of the company: 
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (from: 10/13/1992 until: 11/03/2020)
veľkoobchod, maloobchod-spotrebný tovar, nápoje, tabak, textil
  (from: 10/13/1992 until: 11/03/2020)
maloobchod, veľkoobchod-kozmetika, elektrospotrebiče
  (from: 10/13/1992 until: 11/03/2020)
veľkoobchod, maloobchod s priemyselným tovarom, potravinami
  (from: 10/13/1992 until: 11/03/2020)
veľkoobchod so zeleninou, ovocím, zemiakmi, rybami
  (from: 10/13/1992 until: 11/03/2020)
veľkoobchod so stavebnými materiálmi
  (from: 10/13/1992 until: 11/03/2020)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/13/1992 until: 11/03/2020)
prípravné práce pre stavbu, demolácia a zemné práce
  (from: 10/13/1992 until: 11/03/2020)
pozemné a inžinierské stavby
  (from: 10/13/1992 until: 11/03/2020)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 10/13/1992 until: 11/03/2020)
Management body: 
Ing. Dušan K u l l a - Zástupca podnikateľky:
Javorova 8
Žilina
  (from: 10/13/1992 until: 02/01/2004)
Gabriela K u l l o v á - Podnikateľka:
Javorova 8
Žilina
  (from: 10/13/1992 until: 02/01/2004)
Procuration: 
JUDr. Štefan S c h n e l l y
Kubínska 2
Žilina
  (from: 10/13/1992 until: 11/03/2020)
Other legal facts: 
Podnikateľ Oprávnenie k podnikateľskej činnosti bolo vydané živn.listom OÚ Žilina dňa 6.10.1992, č.j. Žo 5719/1992 Má podľa § 47 ods.2 zák.č. 455/91 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
  (from: 10/13/1992 until: 11/03/2020)
Na základe žiadosti navrhovateľa Gabriely Kullovej, bytom Žilina, Javorová 8 o výmaz z obchodného registra, sa firma Gabriela Kullová - UNISTAV z obchodného registra dňom 24.3.1993 v y m a z u j e . Stary spis Firm. 2485
  (from: 03/24/1993 until: 11/03/2020)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person