Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  46465/N

Business name: 
SKLÁDKY A ODPADY - HD a.s.
  (from: 04/26/2019)
Registered seat: 
Slávičie údolie 106
Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 04/26/2019)
Identification number (IČO): 
34 122 303
  (from: 06/06/1995)
Date of entry: 
06/06/1995
  (from: 06/06/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/26/2019)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/06/1995)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/06/1995)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 06/06/1995)
nákup, predaj a prenájom nehnuteľností vrátane bytov
  (from: 06/06/1995)
výroba betónových zmesí a stavebných materiálov
  (from: 06/06/1995)
agentúrna činnosť v oblasti reklamy a propagácie
  (from: 06/06/1995)
vydavateľská činnosť
  (from: 06/06/1995)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 06/06/1995)
prenájom predmetov dlhodobej spotreby
  (from: 06/06/1995)
finančný a operatívny leasing
  (from: 06/06/1995)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 10/02/2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/02/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestnej dopravy
  (from: 10/02/2013)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 10/02/2013)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 10/02/2013)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 10/02/2013)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 10/02/2013)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 01/27/2016)
výroba a predaj organických hnojív, ťažba rašeliny nebanským spôsobom v rozsahu voľnej živnosti, spracovanie a predaj rašeliny, výroba pestovateľských substrátov, záhradníckych zemín a záhradných kompostov
  (from: 01/27/2016)
zemné práce
  (from: 01/27/2016)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/05/2016)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t
  (from: 01/03/2017)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (from: 01/03/2017)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 01/03/2017)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri otvárke, príprave a dobývaní výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t, pri zriaďovaní, zabezpečovaní a likvidácii lomov a pri úprave a zušľachťovaní nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 01/03/2017)
zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel
  (from: 01/03/2017)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t
  (from: 01/03/2017)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 06/23/2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 06/23/2018)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/23/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/26/2019)
Ing. Pavel Strapec - predseda predstavenstva
Dunajská 7114/15
Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 08
From: 04/26/2019
  (from: 04/26/2019)
Ján Stanko - člen predstavenstva
Janka Kráľa 1009/7
Snina 069 01
From: 04/26/2019
  (from: 04/26/2019)
Ing. Adela Valach - člen predstavenstva
Brekov 121
Brekov 066 01
From: 04/26/2019
  (from: 04/26/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne vo všetkých veciach predseda predstavenstva, u ostatných členov predstavenstva je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva súčasne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 04/26/2019)
Procuration: 
Ing. Alexandra Végh
Brančská 3108/7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 04/26/2019
  (from: 04/26/2019)
Za spoločnosť koná a podpisuje prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis s dodatkom "pp" (per prokuram).
  (from: 04/26/2019)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 04/26/2019)
Supervisory board: 
JUDr. Eva Nováčková
Brančská 3108/7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 04/26/2019
  (from: 04/26/2019)
Lukáš Šarközy
Kováčska 132/7
Dunajská Lužná 900 42
From: 04/26/2019
  (from: 04/26/2019)
Ivona Šarközyová
Kováčska 132/7
Dunajská Lužná 900 42
From: 04/26/2019
  (from: 04/26/2019)
Other legal facts: 
Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 25.03.2019 bolo rozhodnuté o zmene právnej formy a to spoločnosti SKLÁDKY A ODPADY – HD s.r.o. so sídlom Hlavná 230/A, 951 48 Jarok, IČO: 34 122 303 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 46465/N na spoločnosť SKLÁDKY A ODPADY – HD a.s., pričom účinky zápisu zmeny právnej formy nastávajú dňom zápisu do obchodného registra t.j. ku dňu 26.04.2019.
  (from: 04/26/2019)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku spoločnosti SKLÁdky A ODPADY s.r.o., Vajnorská 40, 831 03 Bratislava, IČO : 34 122 303, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 75843/B, a to časti podniku označenej ako : 1. Prevádzka stavebnej výroby a prác, nachádzajúca sa v obci Hviezdoslavovo č. 63, 2. Prevádzky na spracovanie a likvidáciu odpadov nachádzajúce sa : - stredisko v obci Trstená, - stredisko v obci Bohdanovce nad Trnavou
  (from: 11/22/2012 until: 04/25/2019)
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku spoločnosti SKLÁDKY a ODPADY s. r. o., Vajnorská 40, 831 03 Bratislava, IČO: 34 122 303, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 75843/B, a to časti podniku označenej ako " Stavebné činnosti" kupujúcemu spoločnosti SaO stavby s.r.o., Vajnorská 40, 831 03 Bratislava, IČO: 50 591 983.
  (from: 01/03/2017 until: 04/25/2019)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person