Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  46465/N

Business name: 
SKLÁDKY A ODPADY - HD a.s.
  (from: 04/26/2019)
SKLÁDKY A ODPADY - HD s. r. o.
  (from: 08/07/2018 until: 04/25/2019)
SKLÁDKY a ODPADY - HD s. r. o.
  (from: 06/23/2018 until: 08/06/2018)
SKLÁDKY a ODPADY s. r. o.
  (from: 01/17/2012 until: 06/22/2018)
TRIADA ODPAD, s.r.o.
  (from: 06/06/1995 until: 01/16/2012)
Registered seat: 
Slávičie údolie 106
Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 04/26/2019)
Hlavná 230/A
Jarok 951 48
  (from: 06/23/2018 until: 04/25/2019)
Vajnorská 40
Bratislava 831 03
  (from: 01/17/2012 until: 06/22/2018)
Vajnorská 40
Bratislava 832 63
  (from: 08/31/2011 until: 01/16/2012)
351
Kvetoslavov 930 41
  (from: 06/06/1995 until: 08/30/2011)
Identification number (IČO): 
34 122 303
  (from: 06/06/1995)
Date of entry: 
06/06/1995
  (from: 06/06/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/26/2019)
Private limited liability company
  (from: 06/06/1995 until: 04/25/2019)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/06/1995)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/06/1995)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 06/06/1995)
nákup, predaj a prenájom nehnuteľností vrátane bytov
  (from: 06/06/1995)
výroba betónových zmesí a stavebných materiálov
  (from: 06/06/1995)
agentúrna činnosť v oblasti reklamy a propagácie
  (from: 06/06/1995)
vydavateľská činnosť
  (from: 06/06/1995)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 06/06/1995)
prenájom predmetov dlhodobej spotreby
  (from: 06/06/1995)
finančný a operatívny leasing
  (from: 06/06/1995)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 10/02/2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/02/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestnej dopravy
  (from: 10/02/2013)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 10/02/2013)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 10/02/2013)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 10/02/2013)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 10/02/2013)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 01/27/2016)
výroba a predaj organických hnojív, ťažba rašeliny nebanským spôsobom v rozsahu voľnej živnosti, spracovanie a predaj rašeliny, výroba pestovateľských substrátov, záhradníckych zemín a záhradných kompostov
  (from: 01/27/2016)
zemné práce
  (from: 01/27/2016)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/05/2016)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t
  (from: 01/03/2017)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (from: 01/03/2017)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 01/03/2017)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri otvárke, príprave a dobývaní výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t, pri zriaďovaní, zabezpečovaní a likvidácii lomov a pri úprave a zušľachťovaní nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 01/03/2017)
zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel
  (from: 01/03/2017)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t
  (from: 01/03/2017)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 06/23/2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 06/23/2018)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/23/2018)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-doprava, triedenie a zneškodňovanie odpadov ich spracovaním, likvidáciou a uložením
  (from: 06/23/1997 until: 01/26/2016)
Partners: 
ECDDP HOLDING B.V.
Cruquiuskade 251
Amsterdam 1018AM
Kingdom of the Netherlands
  (from: 01/03/2017 until: 12/12/2018)
Lunare Holding B.V.
Cruquiuskade 251
Amsterdam 1018AM
Kingdom of the Netherlands
  (from: 01/27/2016 until: 01/02/2017)
PREFEX s.r.o.
Miletičova 3/A
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 10/02/2013 until: 01/26/2016)
Ing. Miloš Ceconík
Lénardova 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/06/1995 until: 06/22/1997)
Ing.arch. Sergej Gulla
Drotárska 45
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/23/1997 until: 10/16/1997)
Ing.arch. Sergej Gulla
Drotárska 45
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/06/1995 until: 06/22/1997)
Ing.arch. Rudolf Kraščenič
Hviezdoslavov 32
Kvetoslavov 930 41
Slovak Republic
  (from: 08/23/2001 until: 10/01/2013)
Ing.arch. Rudolf Kraščenič
Hviezdoslavov 32
Kvetoslavov 930 41
Slovak Republic
  (from: 10/17/1997 until: 08/22/2001)
Ing.arch. Rudolf Kraščenič
Hviezdoslavov 32
Kvetoslavov 930 41
Slovak Republic
  (from: 06/23/1997 until: 10/16/1997)
Ing. Arpád Kraščenič
Hviezdoslavov 51
Kvetoslavov 930 41
Slovak Republic
  (from: 06/06/1995 until: 06/22/1997)
Ing.arch. Rudolf Kraščenič
Hviezdoslavov 32
Kvetoslavov 930 41
Slovak Republic
  (from: 06/06/1995 until: 06/22/1997)
Ing. Eva Kraščeničová
Hviezdoslavov 32
Kvetoslavov 930 41
Slovak Republic
  (from: 08/23/2001 until: 10/01/2013)
Ing. Milan Neklapil
Pavla Horova 28
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/06/1995 until: 06/22/1997)
Líniové stavby, a.s.
Slávičie údolie 106
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 12/13/2018 until: 04/25/2019)
Rudolf Kraščenič
49
Zděchov
Česká republika
  (from: 06/23/1997 until: 10/16/1997)
Rudolf Kraščenič
49
Zděchov
Česká republika
  (from: 06/06/1995 until: 06/22/1997)
Contribution of each member: 
Ing.arch. Rudolf Kraščenič
Amount of investment: 135 000 Sk Paid up: 40 500 Sk
  (from: 06/06/1995 until: 06/22/1997)
Ing.arch. Sergej Gulla
Amount of investment: 135 000 Sk Paid up: 40 500 Sk
  (from: 06/06/1995 until: 06/22/1997)
Rudolf Kraščenič
Amount of investment: 90 000 Sk Paid up: 27 000 Sk
  (from: 06/06/1995 until: 06/22/1997)
Ing. Arpád Kraščenič
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 06/06/1995 until: 06/22/1997)
Ing. Milan Neklapil
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 06/06/1995 until: 06/22/1997)
Ing. Miloš Ceconík
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 12 000 Sk
  (from: 06/06/1995 until: 06/22/1997)
Ing.arch. Rudolf Kraščenič
Amount of investment: 275 000 Sk Paid up: 275 000 Sk
  (from: 06/23/1997 until: 10/16/1997)
Ing.arch. Sergej Gulla
Amount of investment: 135 000 Sk Paid up: 135 000 Sk
  (from: 06/23/1997 until: 10/16/1997)
Rudolf Kraščenič
Amount of investment: 90 000 Sk Paid up: 90 000 Sk
  (from: 06/23/1997 until: 10/16/1997)
Ing.arch. Rudolf Kraščenič
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 10/17/1997 until: 08/22/2001)
Ing.arch. Rudolf Kraščenič
Amount of investment: 300 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 300 000 Sk
  (from: 08/23/2001 until: 07/27/2011)
Ing. Eva Kraščeničová
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/23/2001 until: 07/27/2011)
Ing.arch. Rudolf Kraščenič
Amount of investment: 9 960 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 9 960 EUR
  (from: 07/28/2011 until: 08/30/2011)
Ing. Eva Kraščeničová
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 07/28/2011 until: 08/30/2011)
Ing.arch. Rudolf Kraščenič
Amount of investment: 9 960 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 9 960 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 8.8.2011 sa zriaďuje záložné právo v prospech veriteľa DSC, a.s., IČO: 35 811 790, 845 44 Bratislava, Slávičie údolie 106.
  (from: 08/31/2011 until: 12/13/2012)
Ing. Eva Kraščeničová
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 8.8.2011 sa zriaďuje záložné právo v prospech veriteľa DSC, a.s., IČO: 35 811 790, 845 44 Bratislava, Slávičie údolie 106.
  (from: 08/31/2011 until: 12/13/2012)
Ing.arch. Rudolf Kraščenič
Amount of investment: 9 960 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 9 960 EUR
  (from: 12/14/2012 until: 10/01/2013)
Ing. Eva Kraščeničová
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/14/2012 until: 10/01/2013)
PREFEX s.r.o.
Amount of investment: 16 600 EUR Paid up: 16 600 EUR
  (from: 10/02/2013 until: 01/26/2016)
Lunare Holding B.V.
  (from: 01/27/2016 until: 01/02/2017)
ECDDP HOLDING B.V.
Amount of investment: 16 600 EUR Paid up: 16 600 EUR
  (from: 01/03/2017 until: 12/12/2018)
Líniové stavby, a.s.
Amount of investment: 16 600 EUR Paid up: 16 600 EUR
  (from: 12/13/2018 until: 04/25/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/26/2019)
konatelia
  (from: 08/31/2011 until: 04/25/2019)
Individual managing director
  (from: 06/06/1995 until: 08/30/2011)
Ing. Pavel Strapec - predseda predstavenstva
Dunajská 7114/15
Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 08
From: 04/26/2019
  (from: 04/26/2019)
Ján Stanko - člen predstavenstva
Janka Kráľa 1009/7
Snina 069 01
From: 04/26/2019
  (from: 04/26/2019)
Ing. Adela Valach - člen predstavenstva
Brekov 121
Brekov 066 01
From: 04/26/2019
  (from: 04/26/2019)
Ing. Ladislav Čábi
Mierová 12/51
Želiezovce 937 01
From: 06/14/2012
  (from: 06/28/2012 until: 10/01/2013)
Ing. Ladislav Čábi
Mierová 12/51
Želiezovce 937 01
From: 06/14/2012 Until: 09/12/2013
  (from: 10/02/2013 until: 10/01/2013)
Ing. Ladislav Čábi
Mierová 12/51
Želiezovce 937 01
From: 12/03/2014
  (from: 12/11/2014 until: 01/26/2016)
Ing. Ladislav Čábi
Mierová 12/51
Želiezovce 937 01
From: 12/03/2014 Until: 12/14/2015
  (from: 01/27/2016 until: 01/26/2016)
Ing.arch. Rudolf Kraščenič
Hviezdoslavov 32
Kvetoslavov 930 41
  (from: 06/06/1995 until: 10/01/2013)
Ing.arch. Rudolf Kraščenič
Hviezdoslavov 32
Kvetoslavov 930 41
From: 06/06/1995 Until: 09/12/2013
  (from: 10/02/2013 until: 10/01/2013)
Ing. Eduard Kucej
Stromová 10482/38
Bratislava 831 01
From: 08/05/2011
  (from: 08/31/2011 until: 06/27/2012)
Ing. Eduard Kucej
Stromová 10482/38
Bratislava 831 01
From: 08/05/2011 Until: 06/14/2012
  (from: 06/28/2012 until: 06/27/2012)
Ing. Michal Oravec
Žehrianska 14
Bratislava 851 07
From: 12/12/2016
  (from: 01/03/2017 until: 06/22/2018)
Ing. Michal Oravec
Žehrianska 14
Bratislava 851 07
From: 12/12/2016 Until: 06/23/2018
  (from: 06/23/2018 until: 06/22/2018)
Ing. Marián Školník
Tamaškovičova 12
Trnava 917 01
From: 09/12/2013
  (from: 10/02/2013 until: 01/02/2017)
Ing. Marián Školník
Tamaškovičova 12
Trnava 917 01
From: 09/12/2013 Until: 12/12/2016
  (from: 01/03/2017 until: 01/02/2017)
Andrej Thiel
Nezvalova 287/1
Žilina-Bánová 010 04
From: 12/03/2014
  (from: 12/11/2014 until: 01/02/2017)
Andrej Thiel
Nezvalova 287/1
Žilina-Bánová 010 04
From: 12/03/2014 Until: 12/12/2016
  (from: 01/03/2017 until: 01/02/2017)
Mgr. Ľuboš Tinák
Horný Ohaj 399
Vráble 952 01
From: 06/23/2018 Until: 04/26/2019
  (from: 04/26/2019 until: 04/25/2019)
Beáta Bojkovská Tekeliová
Jurkovičova 392/23
Nitra 949 11
From: 06/23/2018 Until: 04/26/2019
  (from: 04/26/2019 until: 04/25/2019)
Mgr. Ľuboš Tinák
Horný Ohaj 399
Vráble 952 01
From: 06/23/2018
  (from: 06/23/2018 until: 04/25/2019)
Beáta Bojkovská Tekeliová
Jurkovičova 392/23
Nitra 949 11
From: 06/23/2018
  (from: 06/23/2018 until: 04/25/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne vo všetkých veciach predseda predstavenstva, u ostatných členov predstavenstva je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva súčasne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 04/26/2019)
Menom spoločnosti koná, spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, každý samostatne.
  (from: 06/23/2018 until: 04/25/2019)
Menom spoločnosti koná, spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 01/03/2017 until: 06/22/2018)
Menom spoločnosti konajú, spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú dvaja konatelia spoločne.
  (from: 01/27/2016 until: 01/02/2017)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne, a to tak, že každý konateľ k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky spoločnosti a k podpisu druhého konateľa pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/11/2014 until: 01/26/2016)
V mene spoločnosti koná, spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje každý konateľ samostatne.
  (from: 10/02/2013 until: 12/10/2014)
Menom spoločnosti koná a podpisuje konateľ.
  (from: 06/06/1995 until: 10/01/2013)
Procuration: 
Ing. Alexandra Végh
Brančská 3108/7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 04/26/2019
  (from: 04/26/2019)
Ing. Ladislav Čábi
Mierová 12/51
Želiezovce 937 01
From: 10/02/2013
  (from: 10/02/2013 until: 12/10/2014)
Ing. Ladislav Čábi
Mierová 12/51
Želiezovce 937 01
From: 10/02/2013 Until: 12/03/2014
  (from: 12/11/2014 until: 12/10/2014)
Ing. Michal Oravec
Žehrianska 14
Bratislava 851 07
From: 12/14/2015
  (from: 01/27/2016 until: 01/02/2017)
Ing. Michal Oravec
Žehrianska 14
Bratislava 851 07
From: 12/14/2015 Until: 12/12/2016
  (from: 01/03/2017 until: 01/02/2017)
Za spoločnosť koná a podpisuje prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis s dodatkom "pp" (per prokuram).
  (from: 04/26/2019)
V mene spoločnosti koná, spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje prokurista samostane.
  (from: 10/02/2013 until: 01/02/2017)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 04/26/2019)
16 600 EUR Paid up: 16 600 EUR
  (from: 07/28/2011 until: 04/25/2019)
500 000 Sk
  (from: 06/06/1995 until: 07/27/2011)
Supervisory board: 
JUDr. Eva Nováčková
Brančská 3108/7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 04/26/2019
  (from: 04/26/2019)
Lukáš Šarközy
Kováčska 132/7
Dunajská Lužná 900 42
From: 04/26/2019
  (from: 04/26/2019)
Ivona Šarközyová
Kováčska 132/7
Dunajská Lužná 900 42
From: 04/26/2019
  (from: 04/26/2019)
Other legal facts: 
Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 25.03.2019 bolo rozhodnuté o zmene právnej formy a to spoločnosti SKLÁDKY A ODPADY – HD s.r.o. so sídlom Hlavná 230/A, 951 48 Jarok, IČO: 34 122 303 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 46465/N na spoločnosť SKLÁDKY A ODPADY – HD a.s., pričom účinky zápisu zmeny právnej formy nastávajú dňom zápisu do obchodného registra t.j. ku dňu 26.04.2019.
  (from: 04/26/2019)
Spoločenská zmluva o založení spoločnosti uzavretá dňa 30.3.1995 podľa ust. § 24 ods.1, §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák.č.513/1991 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 3871
  (from: 06/06/1995 until: 04/25/2019)
Kúpnopredajná zmluva o prevode podielov zo dňa 18.12.1996.
  (from: 06/23/1997 until: 04/25/2019)
Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 22.05.1997 a zo dňa 10.09.1997.
  (from: 10/17/1997 until: 04/25/2019)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2011 - zmena obchodného mena na SKLÁDKY a ODPADY s. r. o.
  (from: 01/17/2012 until: 04/25/2019)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.06.2012.
  (from: 06/28/2012 until: 04/25/2019)
Zápisnica z rokovania mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 08.11. 2012.
  (from: 12/04/2012 until: 04/25/2019)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.09.2013.
  (from: 10/02/2013 until: 04/25/2019)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2014.
  (from: 12/11/2014 until: 04/25/2019)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2015.
  (from: 01/27/2016 until: 04/25/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.03.2016.
  (from: 04/05/2016 until: 04/25/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.12.2016.
  (from: 01/03/2017 until: 04/25/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.06.2018. Zmluva o zlúčení zo dňa 13.06.2018 vo forme notárskej zápisnice č. N 1378/2018, Nz 19325/2018, NCRls 19694/2018.
  (from: 06/23/2018 until: 04/25/2019)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/23/2018 until: 04/25/2019)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
HOLTI DESTROY, s.r.o. 50262297 ,
Hlavná
230/A
  (from: 06/23/2018 until: 04/25/2019)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku spoločnosti SKLÁdky A ODPADY s.r.o., Vajnorská 40, 831 03 Bratislava, IČO : 34 122 303, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 75843/B, a to časti podniku označenej ako : 1. Prevádzka stavebnej výroby a prác, nachádzajúca sa v obci Hviezdoslavovo č. 63, 2. Prevádzky na spracovanie a likvidáciu odpadov nachádzajúce sa : - stredisko v obci Trstená, - stredisko v obci Bohdanovce nad Trnavou
  (from: 11/22/2012 until: 04/25/2019)
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku spoločnosti SKLÁDKY a ODPADY s. r. o., Vajnorská 40, 831 03 Bratislava, IČO: 34 122 303, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 75843/B, a to časti podniku označenej ako " Stavebné činnosti" kupujúcemu spoločnosti SaO stavby s.r.o., Vajnorská 40, 831 03 Bratislava, IČO: 50 591 983.
  (from: 01/03/2017 until: 04/25/2019)
Date of updating data in databases:  06/21/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person