Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  33462/B

Business name: 
TOWNS - WADEY & Co., s.r.o., v konkurze
  (from: 07/01/2009 until: 01/04/2011)
TOWNS - WADEY & Co., s.r.o.
  (from: 10/14/2004 until: 06/30/2009)
Registered seat: 
Obchodná 37
Bratislava 811 06
  (from: 10/14/2004 until: 01/04/2011)
Identification number (IČO): 
35 903 724
  (from: 10/14/2004)
Date of entry: 
10/14/2004
  (from: 10/14/2004)
Person dissolved from: 
6.11.2010
  (from: 01/05/2011)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutie konkurzného súdu o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku.
  (from: 01/05/2011)
Date of deletion: 
01/05/2011
  (from: 01/05/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/05/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/14/2004)
Objects of the company: 
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 10/14/2004 until: 01/04/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/14/2004 until: 01/04/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 10/14/2004 until: 01/04/2011)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/14/2004 until: 01/04/2011)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 10/14/2004 until: 01/04/2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/14/2004 until: 01/04/2011)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 10/14/2004 until: 01/04/2011)
výkon činnosti vedenia uskutočňovanie stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 10/14/2004 until: 01/04/2011)
Partners: 
Gerald De ´ Ath
Stowe House, Beech Waye
Gerrards Cross, Bucks Sh9 8BL
Veľká Británia
  (from: 10/14/2004 until: 01/04/2011)
Jerome Anthony Egan
37 Horseshoe Lane
Garston, Herts WD 25 OLN
Veľká Británia
  (from: 10/14/2004 until: 01/04/2011)
Colin Glover
151
Horní Bezděkov, Unhošť 273 51
Česká republika
  (from: 10/14/2004 until: 01/04/2011)
Contribution of each member: 
Gerald De ´ Ath
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 10/14/2004 until: 01/04/2011)
Jerome Anthony Egan
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 10/14/2004 until: 01/04/2011)
Colin Glover
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/14/2004 until: 01/04/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/14/2004 until: 01/04/2011)
Gerald De ´Ath
Stowe House, Beech Waye
Gerrards Cross, Bucks Sh9 8BL
Veľká Británia
From: 10/14/2004
  (from: 10/14/2004 until: 01/04/2011)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná za spoločnosť samostatne.
  (from: 10/14/2004 until: 01/04/2011)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/14/2004 until: 01/04/2011)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/18/2007
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.1.2007, sp.zn. 4K 36/2006-87, právoplatné dňa 19.1.2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka TOWNS - WADEY & Co., s.r.o. Obchodná 37, Bratislava, IČO: 35 903 724 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Rastislav Posluch so sídlom kancelárie Bazová 9, Bratislava.
  (from: 07/01/2009)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Rastislav Posluch
Bazová 9
Bratislava 821 08
From: 01/18/2007
  (from: 07/01/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/06/2006
  (from: 08/26/2006)
 Liquidators:
Magdaléna Kollárová
Šustekova 31
Bratislava 851 04
From: 06/06/2006 Until: 01/05/2011
  (from: 08/26/2006)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť počas likvidácie zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 08/26/2006)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava č. k. 4K/36/2006 zo dňa 13.10.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.11.2010 bol zrušený konkurz voči úpadcovi TOWNS – WADEY & Co., s.r.o., v konkurze, so sídlom Obchodná 37, 811 06 Bratislava, IČO: 35 903 724, pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť TOWNS – WADEY & Co., s.r.o., v konkurze, so sídlom Obchodná 37, 811 06 Bratislava, IČO: 35 903 724, zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 33462/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 01/05/2011)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.9.2004 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka.
  (from: 10/14/2004 until: 01/04/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2006 - vstup spoločnosti do likvidácie ku dňu 06.06.2006.
  (from: 08/26/2006 until: 01/04/2011)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.5.2009, sp.zn. 33Exre/1072/2009, právoplatné dňa 15.6.2009
  (from: 07/01/2009 until: 01/04/2011)
Date of updating data in databases:  01/13/2022
Date of extract :  01/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person