Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  33415/B

Business name: 
CarWay Assistance SK s. r. o. „v likvidácii“
  (from: 03/26/2009 until: 10/28/2011)
CarWay Assistance SK s. r. o.
  (from: 02/26/2008 until: 03/25/2009)
GLOBAL CAR CHECK, s.r.o.
  (from: 10/12/2004 until: 02/25/2008)
Registered seat: 
Budatínska 10
Bratislava 851 04
  (from: 03/26/2009 until: 10/28/2011)
Panónska cesta 17
Bratislava 851 04
  (from: 10/12/2004 until: 03/25/2009)
Identification number (IČO): 
35 903 198
  (from: 10/12/2004)
Date of entry: 
10/12/2004
  (from: 10/12/2004)
Date of deletion: 
10/29/2011
  (from: 10/29/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/29/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/12/2004)
Objects of the company: 
Automatizované spracovanie dát
  (from: 10/12/2004 until: 02/25/2008)
Reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/12/2004 until: 10/28/2011)
Činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 10/12/2004 until: 10/28/2011)
Činnosť technických poradcov v oblasti motorizmu
  (from: 10/12/2004 until: 10/28/2011)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti dopravy - zisťovanie pravosti identifikačných znakov motorových vozidiel
  (from: 03/17/2005 until: 10/28/2011)
zisťovanie pravosti čísel motora a karosérie /podvozku motorových vozidiel technickými prostriedkami
  (from: 03/17/2005 until: 10/28/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/17/2005 until: 10/28/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/17/2005 until: 10/28/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/17/2005 until: 10/28/2011)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/26/2008 until: 10/28/2011)
nákup a predaj motorových vozidiel a ich príslušenstva
  (from: 02/26/2008 until: 10/28/2011)
poradenská činnosť v oblasti hardware a software
  (from: 02/26/2008 until: 10/28/2011)
predaj a prenájom zvukových a zvukovo obrazových záznamov a ich nosičov so súhlasom autora
  (from: 02/26/2008 until: 10/28/2011)
Partners: 
CarWay Holding B.V.
Van Heuven Goedhartlaan 937
Amstelveen 1181LD
Holandsko
  (from: 02/26/2008 until: 03/25/2009)
GLOBAL DIRECT s.r.o.
Lucemburská 1496/8
Praha 3 130 00
Czech Republic
  (from: 11/11/2004 until: 03/25/2009)
Global Automotive Holding B.V.
Van Heuven Goedhartlaan 937
Amstelveen 1181LD
Holandsko
  (from: 11/11/2004 until: 02/25/2008)
CarWay Holding B.V.
Kingsfordweg 151
Amsterdam 1043GR
Kingdom of the Netherlands
  (from: 03/26/2009 until: 10/28/2011)
GLOBAL DIRECT s.r.o.
Dopraváků 749/3
Praha 8 184 00
Czech Republic
  (from: 03/26/2009 until: 10/28/2011)
Anthony James Denny
Lucemburská 8
Praha 3 130 00
Česká republika
  (from: 10/12/2004 until: 11/10/2004)
Contribution of each member: 
Anthony James Denny
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/12/2004 until: 11/10/2004)
Global Automotive Holding B.V.
  (from: 11/11/2004 until: 02/25/2008)
CarWay Holding B.V.
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 02/26/2008 until: 02/02/2009)
GLOBAL DIRECT s.r.o.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/11/2004 until: 02/02/2009)
CarWay Holding B.V.
  (from: 02/03/2009 until: 03/25/2009)
CarWay Holding B.V.
Amount of investment: 5 642,966209 EUR Paid up: 5 642,966209 EUR
  (from: 03/26/2009 until: 10/28/2011)
GLOBAL DIRECT s.r.o.
  (from: 02/03/2009 until: 03/25/2009)
GLOBAL DIRECT s.r.o.
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 03/26/2009 until: 10/28/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/12/2004 until: 10/28/2011)
Matyáš Kořínek
Chorvatská 12
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 09/15/2005
  (from: 09/30/2005 until: 08/12/2008)
Matyáš Kořínek
Chorvatská 12
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 09/15/2005 Until: 07/28/2008
  (from: 08/13/2008 until: 08/12/2008)
Petr Mareš
U Císařské cesty 169
Praha 10 103 00
Česká republika
From: 02/07/2008
  (from: 02/26/2008 until: 08/12/2008)
Petr Mareš
U Císařské cesty 169
Praha 10 103 00
Česká republika
From: 02/07/2008 Until: 07/28/2008
  (from: 08/13/2008 until: 08/12/2008)
Pavel Straka
Dykova 1158/17
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 02/01/2005
  (from: 03/17/2005 until: 09/29/2005)
Pavel Straka
Dykova 1158/17
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 02/01/2005 Until: 09/14/2005
  (from: 09/30/2005 until: 09/29/2005)
Ing. Jiří Trnka
Wuchterlova 1607/12
Praha 160 00
ČR
From: 07/28/2008
  (from: 08/13/2008 until: 10/28/2011)
Gary Wheatley Mazzotti - Individual managing director
Kamenická 204
Horoměřice 252 62
Česká republika
From: 10/12/2004
  (from: 10/12/2004 until: 07/16/2007)
Gary Wheatley Mazzotti - Individual managing director
Kamenická 204
Horoměřice 252 62
Česká republika
From: 10/12/2004 Until: 07/02/2007
  (from: 07/17/2007 until: 07/16/2007)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ prípadne konatelia, každý v plnom rozsahu vždy samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/13/2008 until: 10/28/2011)
Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov. Ak má spoločnosť viac konateľov, potom konatelia v právnych úkonoch, ktorých ekonomická hodnota prevyšuje v jednotlivých prípadoch čiastku 500.000.-Sk a alebo v prípade postupného plnenia vzťahujúceho sa k rovnakému predmetu v celkovom súčte plnení prevyšujúceho čiastku 500.000.-Sk, ďalej vo všetkých právnych úkonoch týkajúcich sa nadobúdania, scudzovania, zaťažovania a nájmu a podnájmu nehnuteľností, a v právnych úkonoch týkajúcich sa prijímania a vydávania zmeniek, uznávania záväzkov a poskytovania záruk a sľubov odškodnenia a ďalej konanie v mene spoločnosti voči daňovým orgánom, konajú a podpisujú za spoločnosť spoločne, v ostatných prípadoch konajú a podpisujú konatelia samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo vypísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/26/2008 until: 08/12/2008)
V mene spoločnosti koná a podpisuje vždy konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému a vytlačenému obchodnému menu, menu a priezvisku, funkcii, pripojí svoj podpis.
  (from: 07/17/2007 until: 02/25/2008)
Vo veciach obchodného vedenia spoločnosti je oprávnený konať každý konateľ samostatne. Zaväzovať spoločnosť do 500 000,-Sk vrátane, je oprávnený každý konateľ samostatne. Zaväzovať spoločnosť nad 500 000,-Sk, a vždy vo veciach týkajúcich sa nehnuteľností, najmä ich nadobúdania a scudzovania, a dalej vždy vo veciach vystavovania zmeniek, konajú a podpisujú v mene spoločnosti konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu, menu a priezvisku, funkcii, pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 03/17/2005 until: 07/16/2007)
Capital: 
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 02/03/2009 until: 10/28/2011)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/12/2004 until: 02/02/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/01/2009
  (from: 10/29/2011)
Date of entry into voluntary liquidation: 03/01/2009
  (from: 03/26/2009 until: 10/28/2011)
 Liquidators:
Ing. Jiří Trnka
Wuchterlova 1607/12
Praha 160 00
Česká republika
From: 03/01/2009 Until: 10/29/2011
  (from: 03/26/2009)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za spoločnosť koná likvidátor v plnom rozsahu samostatne.
  (from: 03/26/2009)
Date of completion of voluntary liquidation: 09/22/2011
  (from: 10/29/2011)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.10.2011, ktorým schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti ku dňu skončenia likvidácie a konečnú správu o priebehu a skončení likvidácie s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Správa o priebehu a skončení likvidácie zo dňa 22.09.2011. Súhlas Daňového úradu Bratislava V zo dňa 24.08.2011 s výmazom spoločnosti CarWay Assistance SK s.r.o. v likvidácii z obchodného registra. Obchodná spoločnosť CarWay Assistance s.r.o. v likvidácii, Budatínska 10, 851 04 Bratislava, IČO : 35 903 198, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vl. číslo 33415/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 10/29/2011)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.09.2004 podľa ustanovení § 105 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 10/12/2004 until: 10/28/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.01.2005.
  (from: 03/17/2005 until: 10/28/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.09.2005. Pavel Straka, funkcia konateľa od 01.02.2005 do 14.09.2005.
  (from: 09/30/2005 until: 10/28/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 02.07.2007 - odvolanie konateľa spoločnosti, zmena spôsobu konania za spoločnosť.
  (from: 07/17/2007 until: 10/28/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.2.2008. Zmena obchodného mena z GLOBAL CAR CHECK, s.r.o. na nové CarWay Assistance SK s. r. o.
  (from: 02/26/2008 until: 10/28/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.07.2008.
  (from: 08/13/2008 until: 10/28/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.02.2009.
  (from: 03/26/2009 until: 10/28/2011)
Date of updating data in databases:  04/18/2024
Date of extract :  04/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person