Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3441/B

Business name: 
UNIQA d.s.s., a.s.
  (from: 01/15/2021)
Registered seat: 
Krasovského 3986/15
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (from: 01/15/2021)
Identification number (IČO): 
35 903 821
  (from: 10/15/2004)
Date of entry: 
10/15/2004
  (from: 10/15/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/15/2004)
Objects of the company: 
vytváranie a správa dôchodkových fondov za účelom vykonávania starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 10/15/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/15/2004)
Mgr. Rastislav Havran - Member of the Board of Directors
Trnavská cesta 74/B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 821 02
From: 01/15/2021
  (from: 01/27/2021)
Ing. Peter Socha - Chairman of the Board of Directors
Hečkova 7461/16
Bratislava - mestská časť Rača 831 05
From: 06/01/2021
  (from: 06/25/2021)
Ing. Martin Žáček , CSc. - Member of the Board of Directors
Pujmanové 882/25
Praha 4 - Podolí 140 00
Česká republika
From: 01/15/2021
  (from: 01/27/2021)
Ing. Lucie Urválková - Member of the Board of Directors
Trytova 1120/6
Praha 9 - Černý Most 198 00
Česká republika
From: 01/15/2021
  (from: 01/27/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 02/21/2019)
Capital: 
47 924 980 EUR Paid up: 47 924 980 EUR
  (from: 05/30/2015)
Shares: 
Number of shares: 23620
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 029 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska, ak tak ustanoví zákon, na základe článku IV ods. 6 stanov.
  (from: 05/30/2015)
Stockholder: 
UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 810/136
Praha 6 - Vokovice 160 00
Česká republika
  (from: 01/12/2022)
Supervisory board: 
Dr. Mag. Peter Eichler
Myrthengasse 11-13
Viedeň 1070
Rakúska republika
From: 06/10/2021
  (from: 06/25/2021)
Dr. Andreas Bertl
Dr. Teichmann-Gasse 9
Klosterneuburg 3400
Rakúska republika
From: 06/10/2021
  (from: 06/25/2021)
RNDr. Martin Rotkovský , PhD.
Šlejnická 1019/15
Praha 6 - Dejvice 160 00
Česká republika
From: 12/29/2022
  (from: 03/17/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 173/2004, NZ 58075/2004 zo dňa 14.07.2004, v zmysle ust. §§ 57, 154 a nasl. Obchodného zákonníka, a v zmysle ust. zákona č. 43/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/15/2004)
Notárska zápisnica N 112/2005, Nz 12408/2005, NCRls 12265/2005 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení zakladného imania a zmene stanov spoločnosti.
  (from: 03/30/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.05.2005.
  (from: 06/02/2005)
Notárska zápisnica N 242/2005, Nz 34037/2005, NCRls 33569/2005 zo dňa 22.07.2005 - osvedčenie rozhodnutí jediného akcionára - zvýšenie základného imania, zmena sídla, menovanie člena dozornej rady.
  (from: 08/02/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.8.2005.
  (from: 08/19/2005)
Notárska zápisnica N 14/2006, Nz 1414/2006, NCRls 1390/2006 zo dňa 16.1.2006.
  (from: 02/02/2006)
Notárska zápisnica N 69/2007, Nz 6713/2007, NCRls 6746/2007 z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.02.2007 - zmena obchodného mena spoločnosti.
  (from: 03/15/2007)
Čestné prehlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti zo dňa 12.06.2007 o jedinom akcionárovi spoločnosti. Zápisnica z mimoriadneho orgánu spoločnosti zo dňa 19.06.2007 - menovanie nového člena dozornej rady, vzdanie sa funkcie člena dozornej rady.
  (from: 07/03/2007)
Notárska zápisnica č. N 542/2007, Nz 50871/2007, NCRls 50484/2007 zo dňa 30.11.2007.
  (from: 01/15/2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-4753/2008 zo dňa 18.04.2008 - predchádazajúci súhlas na voľbu člena dozornej rady. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.06.2008.
  (from: 06/18/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.11.2008.
  (from: 11/22/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2009.
  (from: 10/10/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2009.
  (from: 01/13/2010)
Notárska zápisnica N 189/2010, Nz 21867/2010 zo dňa 17.06.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 07/01/2010)
Notárska zápisnica N 100/2011, Nz 9666/2011 zo dňa 17.03.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 03/31/2011)
Notárska zápisnica N 242/2011, Nz 24013/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2011
  (from: 07/19/2011)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 23.03.2012, ktorým sa mení povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udelené rozhodnutím Úradu pre finančný trh dňa 07.10.2004.
  (from: 03/31/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2012.
  (from: 05/19/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.06.2012.
  (from: 07/28/2012)
Notárska zápisnica N 858/2012, Nz 40454/2012 zo dňa 30.10.2012 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 12/06/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.01.2013.
  (from: 03/01/2013)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia č. N 446/2013, Nz 21646/2013, NCR1s 22071/2013 zo dňa 26.06.2013.
  (from: 07/25/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.12.2013.
  (from: 03/14/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.12.2014.
  (from: 12/31/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.11.2015.
  (from: 12/02/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.06. 2016.
  (from: 07/02/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2017 a zo dňa 31.08.2017.
  (from: 11/03/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.06.2018.
  (from: 07/10/2018)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person