Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3443/B

Business name: 
KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.
  (from: 06/01/2023)
Registered seat: 
Štefanovičova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
  (from: 06/01/2023)
Identification number (IČO): 
35 904 305
  (from: 10/20/2004)
Date of entry: 
10/20/2004
  (from: 10/20/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/20/2004)
Objects of the company: 
vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného orgánom dohľadu Slovenskej republiky podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "ZoSDS")
  (from: 08/16/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/20/2004)
Ing. Matej Varga , PhD. - Chairman of the Board of Directors
Staré Grunty 3546/7A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 12/28/2022
  (from: 03/21/2023)
Ing. Viera Kubašová - člen
Magurská 8
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 12/28/2022
  (from: 06/07/2023)
Mgr. Blanka Hatalová
Homolova 8
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 12/28/2022
  (from: 03/21/2023)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať a písomné právne úkony sú oprávnení robiť najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti sa podpíšu vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 05/28/2022)
Capital: 
11 949 810,48 EUR Paid up: 11 949 810,48 EUR
  (from: 01/13/2009)
Shares: 
Number of shares: 36
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 331 939,18 EUR
  (from: 01/12/2023)
Stockholder: 
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
Bratislava - mestská časť Staré mesto 816 23
  (from: 03/21/2023)
Supervisory board: 
Ing. Vladimír Bakeš , PhD.
Staré Grunty 3571/262
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 12/28/2022
  (from: 03/21/2023)
Mgr. Zdenko Gossányi
Čerešňová 1484/63
Chorvátsky Grob 900 25
From: 12/28/2022
  (from: 03/21/2023)
Dr. Franz Kosyna
Gallmeyergasse 5b/3/11
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 12/28/2022
  (from: 03/21/2023)
Mag. Harald Friedl
Getreidegasse 5
Pixendorf 3451
Rakúska republika
From: 04/26/2023
  (from: 06/07/2023)
Péter Kadocsa
Árpád sétany 2
Budajenő 2093
Maďarsko
From: 11/13/2023
  (from: 11/23/2023)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 28.06.2004 spísanou do notárskej zápisnice N 152/04, Nz 54920/04 JUDr. Máriou Malíkovou v znení dodatku k zakladateľskej listine spísaného dňa 24.09.2004 do not. zápisnice N 703/04, Nz 71880/04 Mgr. Tomášom Leškovským not. kandidátom notára JUDr. Ľubomíra Vlhu v zmysle ust. §§ 154 - 220a Obchodného zákonníka.
  (from: 10/20/2004)
Notárska zápisnica N 115/2006, 37870/2006, NCRls 37738/2006 zo dňa 29.09.2006. Notárska zápisnica N 36/2007, 1510/2007, NCRls 1512/2007 zo dňa 12.01.2007.
  (from: 02/10/2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.03.2007.
  (from: 04/21/2007)
Výpis zo zápisnice č. 1 zo zasadania dozornej rady zo dňa 20.03.2008. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK - 4002/2008 - PLP zo dňa 03.04.2008 - predchádzajúci súhlas na voľbu člena predstavenstva.
  (from: 04/25/2008)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 06.06.2008 a zo dňa 18.07.2008.
  (from: 07/25/2008)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.09.2008.
  (from: 12/05/2008)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2008. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2008.
  (from: 01/30/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.04.2009.
  (from: 05/21/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.10.2009.
  (from: 12/01/2009)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.12.2009.
  (from: 02/02/2010)
Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.05.2010.
  (from: 05/15/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.09.2010
  (from: 11/06/2010)
Zápisnica valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2010.
  (from: 02/15/2011)
Zápisnica č. 2 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 04.03.2011.
  (from: 03/26/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 906/2011, Nz 20132/2011, NCRls 20632/2011 zo dňa 02.06.2011. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.04.2011. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.03.2011. Zmena obchodného mena z pôvodného ČSOB d.s.s., a.s. na nové Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.
  (from: 06/28/2011)
Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.06.2011 N 906/2011, Nz 20132/2011, NCRIs 20632/2011- zmena obchodného mena spoločnosti.
  (from: 03/28/2012)
Rozhodnutie NBS SR č. ODT 13870/2011 - 1, ktorým sa povoľuje vytvorenie a spravovanie dôchodkového fondu s názvom: Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d. s. s., a. s. PERSPEKTÍVA, indexový d. f.
  (from: 03/28/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 696/2012, Nz 27288/2012, NCRls 27900/2012 zo dňa 30.07.2012.
  (from: 11/01/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2013.
  (from: 10/22/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.01.2014.
  (from: 02/20/2014)
Notárska zápisnica č. N 509/2004, NZ 15106/2014, NCRls 15433/2014 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia o zmene o zmene stanov spoločnosti zo dňa 22.04.2014.
  (from: 08/16/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára z 22.09.2015.
  (from: 10/10/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.05.2016.
  (from: 05/25/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.02.2018.
  (from: 02/20/2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.03.2018.
  (from: 04/18/2018)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person