Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3443/B

Business name: 
KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.
  (from: 06/01/2023)
365.life, d. s. s., a. s.
  (from: 07/03/2021 until: 05/31/2023)
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.
  (from: 06/28/2011 until: 07/02/2021)
ČSOB d.s.s., a.s.
  (from: 10/20/2004 until: 06/27/2011)
Registered seat: 
Štefanovičova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
  (from: 06/01/2023)
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava 811 02
  (from: 06/28/2011 until: 05/31/2023)
Medená 22
Bratislava 811 02
  (from: 05/15/2010 until: 06/27/2011)
Kolárska 6
Bratislava 815 63
  (from: 02/22/2005 until: 05/14/2010)
Lehockého 3
Bratislava 812 25
  (from: 10/20/2004 until: 02/21/2005)
Identification number (IČO): 
35 904 305
  (from: 10/20/2004)
Date of entry: 
10/20/2004
  (from: 10/20/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/20/2004)
Objects of the company: 
vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného orgánom dohľadu Slovenskej republiky podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "ZoSDS")
  (from: 08/16/2014)
a) vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného Úradom pre finančný trh podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení
  (from: 10/20/2004 until: 10/31/2012)
b) riadenie investícii, ktorým sa rozumie zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde na základe rozhodnutia dôchodkovej správcovskej spoločnosti
  (from: 10/20/2004 until: 08/15/2014)
c) administrácia v zmysle § 47 ods. 2 písm.b/ body 1 až 14 zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení
  (from: 10/20/2004 until: 10/31/2012)
d) propagácia a reklama dôchodkových fondov
  (from: 10/20/2004 until: 08/15/2014)
a) vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného Úradom pre finančný trh podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej aj ako "zákon")
  (from: 11/01/2012 until: 08/15/2014)
c) administrácia v zmysle § 47 ods. 2 písm.b) zákona
  (from: 11/01/2012 until: 08/15/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/20/2004)
Ing. Matej Varga , PhD. - Chairman of the Board of Directors
Staré Grunty 3546/7A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 12/28/2022
  (from: 03/21/2023)
Ing. Viera Kubašová - člen
Magurská 8
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 12/28/2022
  (from: 06/07/2023)
Mgr. Blanka Hatalová
Homolova 8
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 12/28/2022
  (from: 03/21/2023)
Ing. Tatiana Balážová - členka
Rustaveliho 9544/15
Bratislava 831 06
From: 10/20/2004
  (from: 12/17/2005 until: 04/20/2007)
Ing. Tatiana Balážová - členka
Rustaveliho 9544/15
Bratislava 831 06
From: 10/20/2004 Until: 03/14/2007
  (from: 04/21/2007 until: 04/20/2007)
Ing. Tatiana Balážová - členka
Veternicova 11
Bratislava 841 04
From: 10/20/2004
  (from: 10/20/2004 until: 12/16/2005)
Ing. Tatiana Balážová - predsedkyňa
Rustaveliho 9544/15
Bratislava 831 06
From: 03/14/2007
  (from: 04/21/2007 until: 07/24/2008)
Ing. Tatiana Balážová - predsedkyňa
Rustaveliho 9544/15
Bratislava 831 06
From: 03/14/2007 Until: 06/30/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/24/2008)
Ing. Gabriel Balog - Chairman of the Board of Directors
Hany Zelinovej 4906/12
Senec 903 01
From: 05/01/2021
  (from: 05/27/2021 until: 03/20/2023)
Ing. Gabriel Balog - Chairman of the Board of Directors
Hany Zelinovej 4906/12
Senec 903 01
From: 05/01/2021 Until: 12/28/2022
  (from: 03/21/2023 until: 03/20/2023)
Ing. Josef Beneš - člen
U Kříže 631/20
Praha 5 - Jinonice 158 00
Česká republika
From: 04/04/2008
  (from: 04/25/2008 until: 02/01/2010)
Ing. Josef Beneš - člen
U Kříže 631/20
Praha 5 - Jinonice 158 00
Česká republika
From: 04/04/2008 Until: 12/30/2009
  (from: 02/02/2010 until: 02/01/2010)
Ing. Juraj Bielik - Member of the Board of Directors
Cabanova 2192/34
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 11/01/2022
  (from: 12/28/2022 until: 03/20/2023)
Ing. Juraj Bielik - Member of the Board of Directors
Cabanova 2192/34
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 11/01/2022 Until: 12/28/2022
  (from: 03/21/2023 until: 03/20/2023)
Ing. Michal Hausner - člen
Koceľova 21
Bratislava 821 08
From: 10/05/2016
  (from: 10/18/2016 until: 05/10/2019)
Ing. Michal Hausner - člen
Koceľova 21
Bratislava 821 08
From: 10/05/2016 Until: 05/02/2019
  (from: 05/11/2019 until: 05/10/2019)
Ing. Martin Kaňa - predseda
Slovanské nábrežie 40
Bratislava 841 10
From: 04/01/2018
  (from: 04/18/2018 until: 05/26/2021)
Ing. Martin Kaňa - predseda
Slovanské nábrežie 40
Bratislava 841 10
From: 04/01/2018 Until: 04/30/2021
  (from: 05/27/2021 until: 05/26/2021)
PhDr. Viktor Kouřil - člen
Hraničná 13
Bratislava 821 05
From: 10/20/2004
  (from: 10/20/2004 until: 04/24/2008)
PhDr. Viktor Kouřil - člen
Hraničná 13
Bratislava 821 05
From: 10/20/2004 Until: 03/31/2008
  (from: 04/25/2008 until: 04/24/2008)
Mgr. Viera Kubašová - člen
Magurská 8
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 12/28/2022
  (from: 04/18/2023 until: 06/06/2023)
Mgr. Ivana Kubisová - člen
Magurská 8
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 12/28/2022
  (from: 03/21/2023 until: 04/17/2023)
Mgr. Ivana Kubisová - člen
Medveďovej 19
Bratislava 851 04
From: 05/02/2019
  (from: 05/11/2019 until: 03/20/2023)
Mgr. Ivana Kubisová - člen
Medveďovej 19
Bratislava 851 04
From: 05/02/2019 Until: 12/28/2022
  (from: 03/21/2023 until: 03/20/2023)
Mgr. Jaroslav Pilát - člen
Mierová 316/12
Bratislava 821 05
From: 11/09/1978
  (from: 05/25/2016 until: 07/26/2016)
Mgr. Jaroslav Pilát - člen
Mierová 316/12
Bratislava 821 05
From: 05/18/2011
  (from: 06/28/2011 until: 05/24/2016)
Mgr. Jaroslav Pilát - člen
Mierová 316/12
Bratislava 821 05
From: 05/18/2011 Until: 05/18/2016
  (from: 05/25/2016 until: 05/24/2016)
Mgr. Jaroslav Pilát - člen
Mierová 316/12
Bratislava 821 05
From: 05/19/2016
  (from: 07/27/2016 until: 11/24/2016)
Mgr. Jaroslav Pilát - predseda
Mierová 12
Bratislava 821 05
From: 10/05/2016
  (from: 10/18/2016 until: 11/24/2016)
Mgr. Jaroslav Pilát - predseda
Mierová 316/12
Bratislava 821 05
From: 05/19/2016
  (from: 11/25/2016 until: 04/17/2018)
Mgr. Jaroslav Pilát - predseda
Mierová 316/12
Bratislava 821 05
From: 05/19/2016 Until: 03/31/2018
  (from: 04/18/2018 until: 04/17/2018)
Mgr. Vladimír Ravinger - člen
Znievska 1
Bratislava 851 06
From: 12/30/2009
  (from: 02/02/2010 until: 02/14/2011)
Mgr. Vladimír Ravinger , PhD. - člen
Znievska 1
Bratislava 851 06
From: 12/30/2009
  (from: 02/15/2011 until: 02/19/2014)
Mgr. Vladimír Ravinger , PhD. - člen
Znievska 1
Bratislava 851 06
From: 12/30/2009 Until: 01/22/2014
  (from: 02/20/2014 until: 02/19/2014)
Ing. Vladimír Salkovič - člen
Plickova 7474/14
Bratislava 831 06
From: 02/12/2013
  (from: 03/06/2013 until: 02/19/2018)
Ing. Vladimír Salkovič - člen
Plickova 7474/14
Bratislava 831 06
From: 02/12/2013 Until: 02/12/2018
  (from: 02/20/2018 until: 02/19/2018)
Ing. Vladimír Salkovič - člen
Plickova 7474/14
Bratislava 831 06
From: 02/13/2018
  (from: 02/20/2018 until: 04/19/2018)
Ing. Vladimír Salkovič - člen
Plickova 7474/14
Bratislava 831 06
From: 02/13/2018 Until: 04/16/2018
  (from: 04/20/2018 until: 04/19/2018)
Ing. Radko Semančík - člen
Ardovo 59
Dlhá Ves 049 55
From: 07/18/2008
  (from: 12/01/2009 until: 06/27/2011)
Ing. Radko Semančík - člen
Ardovo 59
Dlhá Ves 049 55
From: 07/18/2008 Until: 05/18/2011
  (from: 06/28/2011 until: 06/27/2011)
Ing. Radko Semančík - člen
K lučinám 17
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 07/18/2008
  (from: 07/25/2008 until: 11/30/2009)
Mgr. Vladimír Šošovička - člen
I. Bukovčana 13
Bratislava 841 07
From: 03/14/2007
  (from: 04/21/2007 until: 01/29/2009)
Mgr. Vladimír Šošovička - predseda
Eisnerova 6968/6
Bratislava 841 07
From: 03/15/2011
  (from: 03/26/2011 until: 06/27/2011)
Mgr. Vladimír Šošovička - predseda
Eisnerova 6968/6
Bratislava 841 07
From: 03/15/2011 Until: 05/18/2011
  (from: 06/28/2011 until: 06/27/2011)
Mgr. Vladimír Šošovička - predseda
Eisnerova 6968/6
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
From: 03/14/2007
  (from: 05/21/2009 until: 03/25/2011)
Mgr. Vladimír Šošovička - predseda
Eisnerova 6968/6
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
From: 03/14/2007 Until: 03/14/2011
  (from: 03/26/2011 until: 03/25/2011)
Mgr. Vladimír Šošovička - predseda
I. Bukovčana 13
Bratislava 841 07
From: 03/14/2007
  (from: 01/30/2009 until: 05/20/2009)
Ing. Matej Varga , PhD.
Staré Grunty 3546/7A
Bratislava 841 04
From: 04/16/2018
  (from: 04/20/2018 until: 09/28/2018)
Ing. Matej Varga , PhD. - člen
Staré Grunty 3546/7A
Bratislava 841 04
From: 04/16/2018
  (from: 09/29/2018 until: 12/27/2022)
Ing. Matej Varga , PhD. - člen
Staré Grunty 3546/7A
Bratislava 841 04
From: 04/16/2018 Until: 10/31/2022
  (from: 12/28/2022 until: 12/27/2022)
Ing. Stanislav Žofčák - predseda
Hornádska 5120/30
Bratislava 821 07
From: 05/18/2011
  (from: 06/28/2011 until: 05/24/2016)
Ing. Stanislav Žofčák - predseda
Hornádska 5120/30
Bratislava 821 07
From: 05/18/2011 Until: 05/18/2016
  (from: 05/25/2016 until: 05/24/2016)
Ing. Stanislav Žofčák - predseda
Hornádska 5120/30
Bratislava 821 07
From: 05/19/2016
  (from: 05/25/2016 until: 10/17/2016)
Ing. Stanislav Žofčák - predseda
Hornádska 5120/30
Bratislava 821 07
From: 05/19/2016 Until: 10/05/2016
  (from: 10/18/2016 until: 10/17/2016)
Ing. Josef Beneš - predseda
Bedřichov 9
Špindleruv Mlyn 543 51
Česká republika
From: 10/20/2004
  (from: 10/20/2004 until: 04/20/2007)
Ing. Josef Beneš - predseda
Bedřichov 9
Špindleruv Mlyn 543 51
Česká republika
From: 10/20/2004 Until: 03/14/2007
  (from: 04/21/2007 until: 04/20/2007)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať a písomné právne úkony sú oprávnení robiť najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti sa podpíšu vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 05/28/2022)
Členovia predstavenstva konajú samostatne, s výnimkou nasledujúcej vety. Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať a písomné právne úkony sú oprávnení robiť najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti sa podpíšu vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 05/27/2021 until: 05/27/2022)
Členovia predstavenstva konajú samostatne, s výnimkou nasledujúcej vety. Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať a písomné právne úkony sú oprávnení robiť najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti sa podpíšu vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 08/16/2014 until: 05/26/2021)
Samostatne, s výnimkou nasledujúcej vety. Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať a písomné právne úkony sú oprávnení robiť najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti sa podpíšu vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 04/21/2007 until: 08/15/2014)
Samostatne, s výnimkou nasledujúcej vety. Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať a písomné právne úkony sú oprávnení robiť najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti sa podpíšu vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 10/20/2004 until: 04/20/2007)
Capital: 
11 949 810,48 EUR Paid up: 11 949 810,48 EUR
  (from: 01/13/2009)
360 000 000 Sk Paid up: 360 000 000 Sk
  (from: 12/17/2005 until: 01/12/2009)
350 000 000 Sk Paid up: 350 000 000 Sk
  (from: 10/20/2004 until: 12/16/2005)
Shares: 
Number of shares: 36
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 331 939,18 EUR
  (from: 01/12/2023)
Number of shares: 36
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 331 939,18 EUR
Limitation of transferability of registered shares: akcie sú prevoditeľné len so súhlasom dozornej rady.
  (from: 01/13/2009 until: 01/11/2023)
Number of shares: 36
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: akcie sú prevoditeľné len so súhlasom dozornej rady.
  (from: 12/17/2005 until: 01/12/2009)
Number of shares: 35
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: akcie sú prevoditeľné len so súhlasom dozornej rady.
  (from: 10/20/2004 until: 12/16/2005)
Stockholder: 
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
Bratislava - mestská časť Staré mesto 816 23
  (from: 03/21/2023)
365.bank, a. s.
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
  (from: 09/18/2021 until: 03/20/2023)
Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18
Bratislava 815 63
  (from: 02/19/2008 until: 06/27/2011)
Československá obchodní banka, a.s.
Na Příkopě 854/14
Praha 1 - Nové Město 115 20
Česká republika
  (from: 10/20/2004 until: 02/18/2008)
Poštová banka, a. s.
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava 811 02
  (from: 06/28/2011 until: 09/17/2021)
Supervisory board: 
Ing. Vladimír Bakeš , PhD.
Staré Grunty 3571/262
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 12/28/2022
  (from: 03/21/2023)
Mgr. Zdenko Gossányi
Čerešňová 1484/63
Chorvátsky Grob 900 25
From: 12/28/2022
  (from: 03/21/2023)
Dr. Franz Kosyna
Gallmeyergasse 5b/3/11
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 12/28/2022
  (from: 03/21/2023)
Ing. Zuzana Adamová
Laténska 26
Bratislava 851 10
From: 11/16/2016
  (from: 11/25/2016 until: 07/10/2019)
Ing. Zuzana Adamová
Laténska 26
Bratislava 851 10
From: 11/16/2016 Until: 06/20/2019
  (from: 07/11/2019 until: 07/10/2019)
Marc Bautmans
Hoogvorstweg 40
Tervuren 3080
Belgicko
From: 10/14/2008
  (from: 12/05/2008 until: 11/30/2009)
Marc Bautmans
Hoogvorstweg 40
Tervuren 3080
Belgicko
From: 10/14/2008 Until: 10/15/2009
  (from: 12/01/2009 until: 11/30/2009)
Johan De Ryck
Na Okraji 25/2031
Praha 162 00
Česká republika
From: 01/12/2007
  (from: 06/22/2007 until: 02/14/2011)
Johan De Ryck
Na Okraji 25/2031
Praha 162 00
Česká republika
From: 01/12/2007 Until: 01/12/2011
  (from: 02/15/2011 until: 02/14/2011)
Johan De Ryck
Na Okraji 25/2031
Praha 162 00
Česká republika
From: 01/13/2011
  (from: 02/15/2011 until: 06/27/2011)
Johan De Ryck
Na Okraji 25/2031
Praha 162 00
Česká republika
From: 01/13/2011 Until: 05/18/2011
  (from: 06/28/2011 until: 06/27/2011)
Johan De Ryck
Norbertov 4
Praha 162 00
From: 01/12/2007
  (from: 02/10/2007 until: 06/21/2007)
Stefan Duchateau
Steenhovenstraat 53-3530
Houthalen-Helchteren
Belgické kráľovstvo
From: 01/12/2007
  (from: 02/10/2007 until: 12/04/2008)
Stefan Duchateau
Steenhovenstraat 53-3530
Houthalen-Helchteren
Belgické kráľovstvo
From: 01/12/2007 Until: 10/11/2008
  (from: 12/05/2008 until: 12/04/2008)
Ing. Roman Fečík
Ferienčikova 6/2432
Bratislava 811 08
From: 05/18/2011
  (from: 06/28/2011 until: 03/05/2013)
Ing. Roman Fečík
Ferienčikova 6/2432
Bratislava 811 08
From: 05/18/2011 Until: 02/12/2013
  (from: 03/06/2013 until: 03/05/2013)
Ing. Peter Hajko
Štefánikova 4649/25B
Senec 903 01
From: 10/31/2017
  (from: 12/03/2017 until: 11/07/2022)
Ing. Peter Hajko
Štefánikova 4649/25B
Senec 903 01
From: 10/31/2017 Until: 10/31/2022
  (from: 11/08/2022 until: 11/07/2022)
Ing. Peter Hajko
Štefánikova 4649/25B
Senec 903 01
From: 11/01/2022
  (from: 11/08/2022 until: 03/20/2023)
Ing. Peter Hajko
Štefánikova 4649/25B
Senec 903 01
From: 11/01/2022 Until: 12/28/2022
  (from: 03/21/2023 until: 03/20/2023)
Ing. Michal Holík
Martinengova 6
Bratislava 811 02
From: 05/18/2011
  (from: 06/28/2011 until: 03/05/2013)
Ing. Michal Holík
Martinengova 6
Bratislava 811 02
From: 05/18/2011 Until: 12/17/2012
  (from: 03/06/2013 until: 03/05/2013)
John A. Hollows
Vlaamse Gaaienlaan 11
Tervuren 3080
Belgicko
From: 10/14/2008
  (from: 12/05/2008 until: 05/14/2010)
John A. Hollows
Vlaamse Gaaienlaan 11
Tervuren 3080
Belgicko
From: 10/14/2008 Until: 05/05/2010
  (from: 05/15/2010 until: 05/14/2010)
Ing. Dana Kondrótová
Páričková 19
Bratislava 821 08
From: 02/12/2013
  (from: 03/06/2013 until: 06/26/2015)
Ing. Dana Kondrótová
Páričková 19
Bratislava 821 08
From: 02/12/2013 Until: 06/16/2015
  (from: 06/27/2015 until: 06/26/2015)
Ing. Pavol Lipovský
Gercenova 3640/2
Bratislava 851 01
From: 05/18/2011
  (from: 06/28/2011 until: 03/05/2013)
Ing. Pavol Lipovský
Gercenova 3640/2
Bratislava 851 01
From: 05/18/2011 Until: 02/12/2013
  (from: 03/06/2013 until: 03/05/2013)
Ing. Dávid Lupták , PhD.
Karola Adlera 20
Bratislava 841 02
From: 06/20/2019
  (from: 07/11/2019 until: 09/18/2019)
Ing. Dávid Lupták , PhD.
Karola Adlera 20
Bratislava 841 02
From: 06/20/2019 Until: 09/11/2019
  (from: 09/19/2019 until: 09/18/2019)
JUDr. Ján Nosko
Horská 13029/9
Bratislava 831 52
From: 10/01/2013
  (from: 10/22/2013 until: 06/26/2015)
JUDr. Ján Nosko
Horská 13029/9
Bratislava 831 52
From: 10/01/2013 Until: 06/16/2015
  (from: 06/27/2015 until: 06/26/2015)
Ing. Daniela Pápaiová
Záhradnícka 74
Bratislava 821 02
From: 12/17/2012
  (from: 03/06/2013 until: 12/02/2017)
Ing. Daniela Pápaiová
Záhradnícka 74
Bratislava 821 02
From: 12/17/2012 Until: 10/31/2017
  (from: 12/03/2017 until: 12/02/2017)
Mgr. Jozef Salaj
Ul. 29. augusta 2263/15
Bratislava 811 09
From: 05/18/2011
  (from: 06/28/2011 until: 03/05/2013)
Mgr. Jozef Salaj
Ul. 29. augusta 2263/15
Bratislava 811 09
From: 05/18/2011 Until: 12/12/2013
  (from: 03/06/2013 until: 03/05/2013)
Erwin Schoeters
Verbrandelei 21 B
Wommelgem 2160
Belgicko
From: 11/19/2008
  (from: 01/30/2009 until: 05/20/2009)
Erwin Schoeters
Verbrandelei 21 B
Wommelgem 2160
Belgicko
From: 11/19/2008 Until: 04/23/2009
  (from: 05/21/2009 until: 05/20/2009)
Ing. Branislav Straka , PhD.
Vazovova 15
Bratislava 811 07
From: 10/11/2008
  (from: 12/05/2008 until: 06/27/2011)
Ing. Branislav Straka , PhD.
Vazovova 15
Bratislava 811 07
From: 10/11/2008 Until: 05/18/2011
  (from: 06/28/2011 until: 06/27/2011)
JUDr. Marek Tarda
Rubínova 4
Bratislava 831 05
From: 05/18/2011
  (from: 06/28/2011 until: 10/21/2013)
JUDr. Marek Tarda
Rubínova 4
Bratislava 831 05
From: 05/18/2011 Until: 10/01/2013
  (from: 10/22/2013 until: 10/21/2013)
JUDr. Marek Tarda
Rubínova 413029/9
Bratislava 831 05
From: 06/16/2015
  (from: 06/27/2015 until: 10/09/2015)
JUDr. Marek Tarda
Rubínova 413029/9
Bratislava 831 05
From: 06/16/2015 Until: 09/22/2015
  (from: 10/10/2015 until: 10/09/2015)
Ing. Slavomír Varcholík
Záporožská 2
Bratislava 851 01
From: 06/16/2015
  (from: 06/27/2015 until: 10/17/2016)
Ing. Slavomír Varcholík
Záporožská 2
Bratislava 851 01
From: 06/16/2015 Until: 10/05/2016
  (from: 10/18/2016 until: 10/17/2016)
Nik Vincke
Štrbská 8
Bratislava 841 01
From: 01/12/2007
  (from: 02/10/2007 until: 12/04/2008)
Nik Vincke
Štrbská 8
Bratislava 841 01
From: 01/12/2007 Until: 10/14/2008
  (from: 12/05/2008 until: 12/04/2008)
Ing. Andrej Zaťko
Holubyho 1311/38
Bratislava 811 03
From: 09/22/2015
  (from: 10/10/2015 until: 10/23/2020)
Ing. Andrej Zaťko
Holubyho 1311/38
Bratislava 811 03
From: 09/22/2015 Until: 09/22/2020
  (from: 10/24/2020 until: 10/23/2020)
Ing. Andrej Zaťko
Holubyho 1311/38
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 09/23/2020
  (from: 10/24/2020 until: 03/20/2023)
Ing. Andrej Zaťko
Holubyho 1311/38
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 09/23/2020 Until: 12/28/2022
  (from: 03/21/2023 until: 03/20/2023)
RNDr. Zuzana Žemlová
Stará Stupavská 4
Bratislava 831 06
From: 09/11/2019
  (from: 09/19/2019 until: 03/20/2023)
RNDr. Zuzana Žemlová
Stará Stupavská 4
Bratislava 831 06
From: 09/11/2019 Until: 12/28/2022
  (from: 03/21/2023 until: 03/20/2023)
Mag. Harald Friedl
Getreidegasse 5
Pixendorf 3451
Rakúska republika
From: 04/26/2023
  (from: 06/07/2023)
Péter Kadocsa
Árpád sétany 2
Budajenő 2093
Maďarsko
From: 11/13/2023
  (from: 11/23/2023)
Ing. Petr Beneš
U kříže 609/2
Praha 150 00
Česká republika
From: 10/20/2004
  (from: 10/20/2004 until: 02/09/2007)
Ing. Petr Beneš
U kříže 609/2
Praha 150 00
Česká republika
From: 10/20/2004 Until: 01/12/2007
  (from: 02/10/2007 until: 02/09/2007)
Peter Marchand
Zavelstraat 120
Geraardsbergen 9500
Belgicko
From: 10/20/2010
  (from: 11/06/2010 until: 06/27/2011)
Peter Marchand
Zavelstraat 120
Geraardsbergen 9500
Belgicko
From: 10/20/2010 Until: 05/18/2011
  (from: 06/28/2011 until: 06/27/2011)
Philippe Moreels
residence in the Slovak Republic :
Tatranská 7212/42
Prešov 080 01
From: 10/20/2004
  (from: 12/17/2005 until: 02/09/2007)
Philippe Moreels
residence in the Slovak Republic :
Tatranská 7212/42
Prešov 080 01
From: 10/20/2004 Until: 01/12/2007
  (from: 02/10/2007 until: 02/09/2007)
Philippe Moreels
Pařížská 128/22
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 10/20/2004
  (from: 10/20/2004 until: 12/16/2005)
Luc Popelier
Voosdonk 21
Mechelen 2801
Belgické kráľovstvo
From: 04/23/2009
  (from: 05/21/2009 until: 05/14/2010)
Luc Popelier
Voosdonk 21
Mechelen 2801
Belgické kráľovstvo
From: 04/23/2009 Until: 05/05/2010
  (from: 05/15/2010 until: 05/14/2010)
Erwin Schoeters
Mechelsesteenweg 155/4
Antverpy B-2018
Belgicko
From: 10/20/2004 Until: 10/20/2008
  (from: 01/30/2009 until: 01/29/2009)
Erwin Schoeters
Mechelsesteenweg 155/4
Antverpy B-2018
Belgicko
From: 10/20/2004
  (from: 10/20/2004 until: 01/29/2009)
Evert Vandenbussche
residence in the Slovak Republic :
Štítova 18
Bratislava 841 10
From: 10/15/2009
  (from: 12/01/2009 until: 06/27/2011)
Evert Vandenbussche
residence in the Slovak Republic :
Štítova 18
Bratislava 841 10
From: 10/15/2009 Until: 05/18/2011
  (from: 06/28/2011 until: 06/27/2011)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 28.06.2004 spísanou do notárskej zápisnice N 152/04, Nz 54920/04 JUDr. Máriou Malíkovou v znení dodatku k zakladateľskej listine spísaného dňa 24.09.2004 do not. zápisnice N 703/04, Nz 71880/04 Mgr. Tomášom Leškovským not. kandidátom notára JUDr. Ľubomíra Vlhu v zmysle ust. §§ 154 - 220a Obchodného zákonníka.
  (from: 10/20/2004)
Notárska zápisnica N 115/2006, 37870/2006, NCRls 37738/2006 zo dňa 29.09.2006. Notárska zápisnica N 36/2007, 1510/2007, NCRls 1512/2007 zo dňa 12.01.2007.
  (from: 02/10/2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.03.2007.
  (from: 04/21/2007)
Výpis zo zápisnice č. 1 zo zasadania dozornej rady zo dňa 20.03.2008. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK - 4002/2008 - PLP zo dňa 03.04.2008 - predchádzajúci súhlas na voľbu člena predstavenstva.
  (from: 04/25/2008)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 06.06.2008 a zo dňa 18.07.2008.
  (from: 07/25/2008)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.09.2008.
  (from: 12/05/2008)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2008. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2008.
  (from: 01/30/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.04.2009.
  (from: 05/21/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.10.2009.
  (from: 12/01/2009)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.12.2009.
  (from: 02/02/2010)
Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.05.2010.
  (from: 05/15/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.09.2010
  (from: 11/06/2010)
Zápisnica valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2010.
  (from: 02/15/2011)
Zápisnica č. 2 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 04.03.2011.
  (from: 03/26/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 906/2011, Nz 20132/2011, NCRls 20632/2011 zo dňa 02.06.2011. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.04.2011. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.03.2011. Zmena obchodného mena z pôvodného ČSOB d.s.s., a.s. na nové Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.
  (from: 06/28/2011)
Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.06.2011 N 906/2011, Nz 20132/2011, NCRIs 20632/2011- zmena obchodného mena spoločnosti.
  (from: 03/28/2012)
Rozhodnutie NBS SR č. ODT 13870/2011 - 1, ktorým sa povoľuje vytvorenie a spravovanie dôchodkového fondu s názvom: Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d. s. s., a. s. PERSPEKTÍVA, indexový d. f.
  (from: 03/28/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 696/2012, Nz 27288/2012, NCRls 27900/2012 zo dňa 30.07.2012.
  (from: 11/01/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2013.
  (from: 10/22/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.01.2014.
  (from: 02/20/2014)
Notárska zápisnica č. N 509/2004, NZ 15106/2014, NCRls 15433/2014 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia o zmene o zmene stanov spoločnosti zo dňa 22.04.2014.
  (from: 08/16/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára z 22.09.2015.
  (from: 10/10/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.05.2016.
  (from: 05/25/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.02.2018.
  (from: 02/20/2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.03.2018.
  (from: 04/18/2018)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person