Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2695/P

Business name: 
Technické služby, s.r.o. Kežmarok
  (from: 12/11/1995)
Registered seat: 
Hlavné námestie 1
Kežmarok 060 01
  (from: 03/26/2019)
Identification number (IČO): 
31 718 329
  (from: 12/11/1995)
Date of entry: 
12/11/1995
  (from: 12/11/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/11/1995)
Objects of the company: 
výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií a verejných priestranstiev, údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a vodorovného dopravného značenia, čistenie kanalizačných vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií
  (from: 12/11/1995)
správa a údržba verejného osvetlenia
  (from: 12/11/1995)
správa a údržba mestských trhovísk, parkovísk a verejných WC, vylepovacích verejných plôch, lepenie plagátov
  (from: 12/11/1995)
správa, údržba a výstavba verejnej zelene
  (from: 12/11/1995)
mechanizované a ručné čistenie miestnych a štátnych komunikácií a verejných priestranstiev
  (from: 12/11/1995)
práce mechanizované v poľnohospodárstve
  (from: 12/11/1995)
správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie cintorínskych služieb
  (from: 12/11/1995)
pohrebné služby vrátane prepravy zosnulých
  (from: 12/11/1995)
kamenárske práce
  (from: 03/30/1999)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi nie nebezpečnými
  (from: 04/14/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 04/14/2007)
sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
  (from: 04/14/2007)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 08/18/2009)
montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
  (from: 08/18/2009)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/01/2012)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/18/2015)
prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel
  (from: 03/18/2015)
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 11/03/2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/29/2016)
Partners: 
Mesto Kežmarok IČO: 00 326 283
Hlavné námestie 1
Kežmarok
Slovak Republic
  (from: 10/01/2012)
Contribution of each member: 
Mesto Kežmarok
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/01/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/19/2004)
Ing. Jela Bednárová
Letecká 1462/5
Spišská Nová Ves 052 01
From: 12/21/2018
  (from: 01/26/2019)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 11/17/2012)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/30/2009)
Supervisory board: 
Ing. Ján Zakucia
Zochova 1659/6
Kežmarok 060 01
From: 12/23/2022
  (from: 04/20/2023)
Jozef Juhász
Obrancov mieru 1509/1
Kežmarok 060 01
From: 12/23/2022
  (from: 04/20/2023)
Ing. Rastislav Polák
Komenského 1129/21
Kežmarok 060 01
From: 12/23/2022
  (from: 04/20/2023)
Juraj Švedlár
Priekopa 1391/15
Kežmarok 060 01
From: 12/23/2022
  (from: 04/20/2023)
Ing. Eleonóra Levická
Lanškrounská 1599/15
Kežmarok 060 01
From: 12/23/2022
  (from: 04/20/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 170/95, NZ 148/95 zo dňa 16.10.1995, spísanej JUDr. Helenou Gočovou, notárkou v Starej Ľubovni podľa zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7107
  (from: 12/11/1995)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 28/97, Nz 28/97 zo dňa 17.1.1997.
  (from: 08/12/1997)
Dodatok č. 2 zo dňa 2.7.1998, ktorým bola zakladateľská listina upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z. Dodatok č. 3 zo dňa 6.8.1998 k zakladateľskej listine. Dodatok č. 3 zo dňa 22.2.1999 k zakladateľskej listine.
  (from: 04/15/1999)
Dodatok č. 4 zo dňa 4.9.2003 k zakladateľskej listine.
  (from: 10/30/2003)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person