Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2896/N

Business name: 
PORSKOL, spol. s.r.o.
  (from: 12/31/1991 until: 11/30/1993)
Registered seat: 
Hodžova 46
Nitra 949 01
  (from: 11/13/1992 until: 11/30/1993)
Nitra
  (from: 12/31/1991 until: 11/12/1992)
Identification number (IČO): 
31 103 561
  (from: 12/31/1991)
Date of entry: 
12/31/1991
  (from: 12/31/1991)
Person dissolved from: 
1.12.1993
  (from: 12/01/1993)
Date of deletion: 
12/01/1993
  (from: 10/13/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/31/1991)
Objects of the company: 
organizovanie kurzov, seminárov, konferencií, sympózií a kongresov
  (from: 12/31/1991 until: 11/30/1993)
konzulačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, podnikania a managementu
  (from: 12/31/1991 until: 11/30/1993)
obchodná činnosť s tovarom, na ktorý sa nevyžaduje osobitné povolenie
  (from: 12/31/1991 until: 11/30/1993)
Partners: 
Karol Gunda
Zvolenská 19
Nitra
Slovak Republic
  (from: 11/13/1992 until: 11/30/1993)
Karol Gunda
Zvolenská 19
Nitra
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 11/12/1992)
Ing. Monika Hercegová
593
Pata
Slovak Republic
  (from: 11/13/1992 until: 11/30/1993)
Dr. Teodora Kaňová
Štefánikova 41
Nitra
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 11/30/1993)
Peter Mužila
Dlhá 84
Nitra
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 11/12/1992)
Contribution of each member: 
Dr. Teodora Kaňová
Amount of investment: 41 200 Sk Paid up: 41 200 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 11/30/1993)
Karol Gunda
Amount of investment: 41 200 Sk Paid up: 41 200 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 11/12/1992)
Peter Mužila
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 11/12/1992)
Karol Gunda
Amount of investment: 41 210 Sk Paid up: 41 210 Sk
  (from: 11/13/1992 until: 11/30/1993)
Ing. Monika Hercegová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/13/1992 until: 11/30/1993)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná: Karol Gunda Dr. Teodora Kaňová Ing. Monika Hercegová
  (from: 11/13/1992 until: 11/30/1993)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Karol Gunda, riaditeľ spoločnosti, bytom Zvolenská 19, 949 01 Nitra. V jeho neprítomnosti zastupujú spoločnosť a podpisujú za ňu Dr. Teodora Kaňová, bytom Štefánikova 41, 949 01 Nitra alebo Peter Mužila, bytom Dlhá 84, 949 01 Nitra.
  (from: 12/31/1991 until: 11/12/1992)
Capital: 
102 410 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 11/30/1993)
Other legal facts: 
Na základe zápisnice zo zasadnutia Zboru spoločníkov zo dňa 20.12.1992 zrušuje sa spoločnosť PORSKOL s.r.o. zapísaná v obchodnom odd. Sro vo vložke č. 4226. Všetky práva, záväzky a majetok prechádzajú na spoločnosť PORSKOL v.o.s. Spoločnosť PORSKOL s.r.o. sa zrušuje v zmysle § 69 Obchodného registra bez likvidácie.
  (from: 12/01/1993)
Spoloťnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.12.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 4226
  (from: 12/31/1991 until: 11/30/1993)
Date of updating data in databases:  11/26/2021
Date of extract :  11/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person