Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3442/B

Business name: 
PEGASOS GROUP, a.s.
  (from: 11/03/2003)
Registered seat: 
Zámocká 3
Bratislava 811 01
  (from: 01/19/2010)
Maróthyho 6
Bratislava 811 06
  (from: 02/26/2004 until: 01/18/2010)
Horná 21
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/03/2003 until: 02/25/2004)
Identification number (IČO): 
36 621 366
  (from: 11/03/2003)
Date of entry: 
11/03/2003
  (from: 11/03/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/03/2003)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/2003)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/03/2003)
organizovanie výstav v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/2003)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/2003)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 11/03/2003)
prenájom strojov, prístrojv, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
  (from: 11/03/2003)
administratívne práce
  (from: 11/03/2003)
reprografické a kopírovacie práce
  (from: 11/03/2003)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/03/2003)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 11/03/2003)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/03/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/03/2003)
Maxim Pavlov - predseda
Jedľová 2
Bratislava 821 07
From: 12/18/2003
  (from: 06/24/2017)
Ing. Boris Beniak - predseda
Hviezdoslavova 33
Žiar nad Hronom
From: 11/03/2003 Until: 12/17/2003
  (from: 11/03/2003 until: 02/25/2004)
Maxim Pavlov - predseda
Jedľová 2
Bratislava 821 07
From: 12/18/2003
  (from: 02/26/2004 until: 06/23/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
  (from: 11/03/2003)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 10/17/2012)
33 193,9189 EUR Paid up: 33 193,9189 EUR
  (from: 04/30/2009 until: 10/16/2012)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 11/03/2003 until: 04/29/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevod akcií je možné uskutočniť len so súhlasom predstavenstva
  (from: 10/17/2012)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevod akcií je možné uskutočniť len so súhlasom predstavenstva
  (from: 04/30/2009 until: 10/16/2012)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: prevod akcií je možné uskutočniť len so súhlasom predstavenstva
  (from: 11/03/2003 until: 04/29/2009)
Stockholder: 
NSD Consulting, s.r.o.
Horná 21
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/03/2003 until: 02/25/2004)
Supervisory board: 
Marina Pavlova - predseda
Pribinova 26
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 07
From: 12/18/2003
  (from: 07/02/2022)
Ľudmila Šivalinová - člen
Továrenská 7937/12
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 821 07
From: 12/18/2003
  (from: 07/02/2022)
Vladimir Zhuze - člen
Jedľová 2
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 12/18/2003
  (from: 07/02/2022)
Ing. Denisa Matušáková - člen
J. Francisciho 726/11
Prievidza II - Píly 971 01
From: 11/03/2003 Until: 12/17/2003
  (from: 11/03/2003 until: 02/25/2004)
Ing. Marek Morgenštern - predseda
Trubín 89
Lovčica-Trubín 966 23
From: 11/03/2003 Until: 12/17/2003
  (from: 11/03/2003 until: 02/25/2004)
Ľuboš Priehoda - člen
Svätoplukova 1240/34
Bánovce nad Bebravou
From: 11/03/2003 Until: 12/17/2003
  (from: 11/03/2003 until: 02/25/2004)
Marina Pavlova - predseda
Jedľová 2
Bratislava 821 07
From: 12/18/2003
  (from: 02/26/2004 until: 07/01/2022)
Lyudmila Shivalina - člen
Jedľová 2
Bratislava 821 07
From: 12/18/2003
  (from: 02/26/2004 until: 07/01/2022)
Vladimír Jouze - člen
Centralna 20-125
Trojsk, Moskovská oblasť
Ruská federácia
From: 12/18/2003
  (from: 02/26/2004 until: 10/04/2004)
Vladimir Jouze - člen
Centralna 20-125
Trojsk, Moskovská oblasť
Ruská federácia
From: 12/18/2003
  (from: 10/05/2004 until: 07/01/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.10.2003 vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 95366/2003 a rozhodnutím zakladateľa podľa §§ 154, 172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 11/03/2003)
Rozhodnutia z mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 1/2010, Nz 403/2010 zo dňa 10.1.2010.
  (from: 01/19/2010)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 722/2012, Nz 24344/2012, NCRls 24882/2012 zo dňa 05.07.2012
  (from: 10/17/2012)
Date of updating data in databases:  10/06/2022
Date of extract :  10/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person