Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3444/B

Business name: 
Sympatia - Pohoda, d.s.s., a.s.
  (from: 10/21/2004 until: 12/30/2005)
Registered seat: 
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
  (from: 03/18/2005 until: 12/30/2005)
Identification number (IČO): 
35 904 437
  (from: 10/21/2004)
Date of entry: 
10/21/2004
  (from: 10/21/2004)
Date of deletion: 
12/31/2005
  (from: 12/31/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/31/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/21/2004)
Capital: 
300 000 000 Sk Paid up: 300 000 000 Sk
  (from: 10/21/2004 until: 12/30/2005)
Other legal facts: 
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti Sympatia- pohoda, d.s.s., a.s. zo dňa 09.12.2005 osvedčené vo forme notárskej zápisnice N 2083/05, Nz 61935/05 o zrušení spoločnosti bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 2085/2005, Nz 62115/2005 dňa 09.12.2005. Vymazuje sa z obchodného registra spoločnosť Sympatia- pohoda, d.s.s., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 904 437, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3444/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C , 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sa, Vložka č. 3434/B, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti a preberá všetky jej práva, povinnosti, záväzky a pohľadávky, známe i neznáme.
  (from: 12/31/2005)
Legal successor: 
ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 35902981 ,
Jesenského
4/C
  (from: 12/31/2005)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person