Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4208/S

Business name: 
Brantner Revúca s.r.o.
  (from: 03/23/2004 until: 12/31/2005)
VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
  (from: 06/27/2003 until: 03/22/2004)
VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY spoločnosť s ručením obmedzeným Revúca
  (from: 05/09/1993 until: 06/26/2003)
Registered seat: 
Šafárikova 330/3
Revúca 050 01
  (from: 06/27/2003 until: 12/31/2005)
Šafárikova 333
Revúca 050 01
  (from: 05/09/1993 until: 06/26/2003)
Identification number (IČO): 
31 671 721
  (from: 05/09/1993)
Date of entry: 
05/09/1993
  (from: 05/09/1993)
Person dissolved from: 
1. 1. 2006
  (from: 01/01/2006)
Date of deletion: 
01/01/2006
  (from: 01/01/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/01/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/09/1993)
Objects of the company: 
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 05/09/1993 until: 06/26/2003)
spracovanie nekovového starého materiálu a zbytkového materiálu
  (from: 05/09/1993 until: 06/26/2003)
odstraňovanie odpadu
  (from: 05/09/1993 until: 06/26/2003)
projektovanie stavieb - vodohospodárske stavby, zdravotno- hospodárske stavbny, skládky odpadov
  (from: 02/24/1999 until: 06/26/2003)
projektovanie stavieb - inžinierske konštrukcie a mosty, statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
  (from: 02/24/1999 until: 06/26/2003)
výroba stavebno-stolárska a tesárska - stolárstvo
  (from: 05/09/1993 until: 12/31/2005)
výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry
  (from: 05/09/1993 until: 12/31/2005)
výroba transportného betónu
  (from: 05/09/1993 until: 12/31/2005)
zámočníctvo
  (from: 05/09/1993 until: 12/31/2005)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 05/09/1993 until: 12/31/2005)
demolácia a zemné práce
  (from: 05/09/1993 until: 12/31/2005)
pozemné a inžinierske stavby
  (from: 05/09/1993 until: 12/31/2005)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 05/09/1993 until: 12/31/2005)
stavebné inštalácie
  (from: 05/09/1993 until: 12/31/2005)
vnútorné stavebné práce
  (from: 05/09/1993 until: 12/31/2005)
predaj dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 05/09/1993 until: 12/31/2005)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 05/09/1993 until: 12/31/2005)
sprostredkovanie obchodu s palivom a drevom
  (from: 05/09/1993 until: 12/31/2005)
sprostredkovanie obchodu so zmiešaným tovarom
  (from: 05/09/1993 until: 12/31/2005)
veľkoobchod s drevom a stavebnými mate- riálmi
  (from: 05/09/1993 until: 12/31/2005)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 05/09/1993 until: 12/31/2005)
prevádzk. telových. zariadení a zariadení slúžiacich regener.
  (from: 05/09/1993 until: 12/31/2005)
veľko a maloobchod s potrebami a strojmi pre KS
  (from: 05/09/1993 until: 12/31/2005)
vnútroštátna cestná nákladná doprava
  (from: 05/09/1993 until: 12/31/2005)
pohrebníctvo
  (from: 05/09/1993 until: 12/31/2005)
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
  (from: 05/09/1993 until: 12/31/2005)
bufet
  (from: 05/09/1993 until: 12/31/2005)
stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 05/09/1993 until: 12/31/2005)
montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 09/07/1994 until: 12/31/2005)
vykonávanie odborných kvalifikačných školení a kurzov
  (from: 09/07/1994 until: 12/31/2005)
prenájom nebytových priestorov, vrátane požičiavania výrobných zariadení a spotrebných predmetov
  (from: 02/24/1999 until: 12/31/2005)
prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 02/24/1999 until: 12/31/2005)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 02/24/1999 until: 12/31/2005)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 02/24/1999 until: 12/31/2005)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 02/24/1999 until: 12/31/2005)
sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami
  (from: 02/24/1999 until: 12/31/2005)
zabezpečovanie inžinierskej činnosti (zabezpečovanie podkladov a povolení pre rzealizáciu stavieb)
  (from: 02/24/1999 until: 12/31/2005)
činnosť stavebného dozoru pre pozemné stavby a vodohospodárske stavby
  (from: 02/24/1999 until: 12/31/2005)
činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 02/24/1999 until: 12/31/2005)
vykonávanie pozemných, vodohospodárskych, inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb, vrátane vybavenosti sídliskových celkov
  (from: 02/24/1999 until: 12/31/2005)
čistenie nádrží a kotlov
  (from: 02/24/1999 until: 12/31/2005)
výroba zariadení a ich doplnkov pre separovaný zber odpadov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/24/1999 until: 12/31/2005)
záhradnícke a sadovnícke služby
  (from: 02/24/1999 until: 12/31/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/27/2003 until: 12/31/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 02/24/2004 until: 12/31/2005)
Partners: 
Brantner Walter Gesellschaft m.b.H.
Brennaustrasse 10
Krems an der Donau
  (from: 10/31/2001 until: 02/23/2004)
MESTO Revúca
Námestie slobody 13
Revúca
Slovak Republic
  (from: 10/31/2001 until: 02/23/2004)
EKORA s.r.o. IČO: 36 031 747
Jilemnického 92/36
Revúca
Slovak Republic
  (from: 02/24/1999 until: 10/30/2001)
MESTO Revúca
Šafárikova 333
Revúca
Slovak Republic
  (from: 02/24/1999 until: 10/30/2001)
MESTO Revúca
Šafárikova 333
Revúca
Slovak Republic
  (from: 01/19/1999 until: 02/23/1999)
MESTO Revúca
Šafárikova 333
Revúca
Slovak Republic
  (from: 05/09/1993 until: 01/18/1999)
Brantner Walter Gesellschaft m.b.H.
Brennaustrasse 10
Krems an der Donau
  (from: 02/24/2004 until: 12/31/2005)
Contribution of each member: 
MESTO Revúca
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/09/1993 until: 01/18/1999)
MESTO Revúca
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/19/1999 until: 02/23/1999)
MESTO Revúca
Amount of investment: 2 200 000 Sk Paid up: 2 200 000 Sk
  (from: 02/24/1999 until: 10/30/2001)
EKORA s.r.o.
Amount of investment: 4 000 000 Sk Paid up: 4 000 000 Sk
  (from: 02/24/1999 until: 10/30/2001)
MESTO Revúca
Amount of investment: 2 660 000 Sk Paid up: 2 660 000 Sk
  (from: 10/31/2001 until: 02/23/2004)
Brantner Walter Gesellschaft m.b.H.
Amount of investment: 4 140 000 Sk Paid up: 4 140 000 Sk
  (from: 10/31/2001 until: 02/23/2004)
Brantner Walter Gesellschaft m.b.H.
Amount of investment: 6 800 000 Sk Paid up: 6 800 000 Sk
  (from: 02/24/2004 until: 12/31/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/31/2001 until: 12/31/2005)
konatelia
  (from: 02/24/1999 until: 10/30/2001)
Individual managing director
  (from: 05/09/1993 until: 02/23/1999)
Ing. Imrich Héžel
Daxnerova 10
Revúca
  (from: 09/07/1994 until: 06/26/2003)
Ing. Imrich Héžel
Daxnerova 10
Revúca
From: 12/22/1993
  (from: 06/27/2003 until: 06/22/2005)
Ing. Imrich Héžel
Daxnerova 10
Revúca
From: 12/22/1993 Until: 06/09/2005
  (from: 06/23/2005 until: 06/22/2005)
Edmund Koczman
Letná 13
Revúca
  (from: 05/09/1993 until: 09/06/1994)
Ing. Oliver Čelko
Šoltésovej 22/2832
Nové Zámky 940 59
From: 01/30/2004
  (from: 03/23/2004 until: 12/31/2005)
Ing. František Mačuga
Žitná 3/A
Bratislava 831 06
From: 03/15/2005
  (from: 04/21/2005 until: 12/31/2005)
Wilhelm Salzer
Bachgasse 154
Stratzing
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Kollárova 10
Spišská Nová Ves
  (from: 02/24/1999 until: 06/26/2003)
Wilhelm Salzer
Bachgasse 154
Stratzing
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Sadová 2336/13
Spišská Nová Ves
From: 11/20/1998 Until: 01/30/2004
  (from: 06/27/2003 until: 03/22/2004)
Acting in the name of the company: 
Ak je vymenovaný jeden konateľ, bude zastupovaná spoločnosť samostatne týmto konateľom, ak sú vymenovaní dvaja alebo viacerí konatelia, bude spoločnosť zastupovaná dvoma z týchto konateľov spoločne.
  (from: 04/21/2005 until: 12/31/2005)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia spoločne alebo prokurista spoločne s jedným konateľom.
  (from: 10/31/2001 until: 04/20/2005)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia spoločne.
  (from: 02/24/1999 until: 10/30/2001)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/09/1993 until: 02/23/1999)
Procuration: 
Ing. Július Szabo
573
Ožďany
  (from: 10/31/2001 until: 06/29/2003)
DI Alexander Simader
Forsthausgasse 16-20/7/10
Viedeň
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Jána Sambucusa 3432/27
Trnava
  (from: 06/30/2003 until: 04/20/2005)
DI Alexander Simader
Forsthausgasse 16-20/7/10
Viedeň
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Jána Sambucusa 3432/27
Trnava
Until: 03/15/2005
  (from: 04/21/2005 until: 04/20/2005)
Capital: 
6 800 000 Sk Paid up: 6 800 000 Sk
  (from: 06/27/2003 until: 12/31/2005)
6 800 000 Sk
  (from: 10/31/2001 until: 06/26/2003)
6 200 000 Sk
  (from: 02/24/1999 until: 10/30/2001)
200 000 Sk
  (from: 01/19/1999 until: 02/23/1999)
100 000 Sk
  (from: 05/09/1993 until: 01/18/1999)
Supervisory board: 
Ing. Ľudovít Albíny
T.Vansovej 1176/18
Revúca
  (from: 10/15/1997 until: 06/26/2003)
Ing. Milan Brdársky
Bottova VA-6-1141/
Revúca
  (from: 10/15/1997 until: 06/26/2003)
Ing. Jozef Drugda
J.Bottu 1137/7
Revúca
  (from: 10/15/1997 until: 06/26/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladacou listinou zo dňa 14.4.1993 podľa § 105 a nasl.ust. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 10673
  (from: 05/09/1993 until: 12/31/2005)
. Zakladateľ schválil zmenu zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice NZ 333/98 zo dňa 28.7.1998, ktorou bola upravená zakladateľská listina v zmysle zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 01/19/1999 until: 12/31/2005)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zakladateľa zo dňa 9.7.1998 a Dodatok č. 2.
  (from: 02/24/1999 until: 12/31/2005)
. Uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.2.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 1/2001.
  (from: 10/31/2001 until: 12/31/2005)
. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 06/27/2003 until: 12/31/2005)
. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2003.
  (from: 06/30/2003 until: 12/31/2005)
. Zapisujú sa zmeny podľa rozhodnutia valného zhromažde- nia zo dňa 14.12.2003.
  (from: 02/24/2004 until: 12/31/2005)
Legal successor: 
Brantner Gemer s.r.o. 36021211 ,
Košická cesta
344
  (from: 01/01/2006)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person