Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4216/S

Business name: 
Mestské lesy Jelšava, s.r.o.
  (from: 03/04/1994)
Registered seat: 
Námestie republiky 500
Jelšava 049 16
  (from: 03/04/1994)
Identification number (IČO): 
31 686 541
  (from: 03/04/1994)
Date of entry: 
03/04/1994
  (from: 03/04/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/04/1994)
Objects of the company: 
lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
  (from: 03/04/1994)
služby v rámci lesníctva a tažby dreva
  (from: 03/04/1994)
výroba piliarska, drevených obalov a paliet
  (from: 03/04/1994)
veľkoobchod a maloobchod s drevom a výrobkami z dreva
  (from: 03/04/1994)
veľkoobchod a maloobchod s vianočnými stromčekmi a s čečinou
  (from: 03/04/1994)
veľkoobchod a maloobchod s okrasnými stromkami
  (from: 03/04/1994)
cestná nákladná doprava
  (from: 04/29/1997)
cestná osobná doprava
  (from: 04/29/1997)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 03/03/1999)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 03/03/1999)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 10/07/2011)
banská činnosť podľa banského Zák. č. 51/88 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v znení Zák. č. 499/91 Zb. a Zák. č. 154/95 Z.z. podľa § 3/a – dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov
  (from: 07/14/2018)
Partners: 
MESTO Jelšava IČO: 00 328 341
Námestie republiky 499
Jelšava
Slovak Republic
  (from: 08/31/2022)
MESTO Jelšava
Námestie republiky 499
Jelšava
Slovak Republic
  (from: 03/04/1994 until: 03/02/1999)
MESTO Jelšava
Námestie republiky 499
Jelšava
Slovak Republic
  (from: 03/03/1999 until: 08/30/2022)
Contribution of each member: 
MESTO Jelšava
  (from: 01/13/2010 until: 08/30/2022)
MESTO Jelšava
Amount of investment: 17 858,32 EUR Paid up: 17 858,32 EUR
  (from: 08/31/2022)
MESTO Jelšava
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/04/1994 until: 03/02/1999)
MESTO Jelšava
Amount of investment: 538 000 Sk Paid up: 538 000 Sk
  (from: 03/03/1999 until: 01/12/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/15/2023)
Individual managing director
  (from: 03/04/1994 until: 02/14/2023)
Ing. Michal Fulmek
Revúcka Lehota 137
Revúcka Lehota 049 18
From: 07/01/2018
  (from: 02/15/2023)
Ing. Peter Hrbáľ
270
Muráň
  (from: 03/04/1994 until: 07/21/2005)
Ing. Peter Hrbáľ
270
Muráň
Until: 04/08/2005
  (from: 07/22/2005 until: 07/21/2005)
Miroslav Mišanko
Armádna 704
Jelšava 049 16
From: 04/15/2010
  (from: 09/28/2010 until: 05/20/2015)
Miroslav Mišanko
Nandraž 9
Nandraž 049 61
From: 04/15/2010
  (from: 05/21/2015 until: 07/13/2018)
Miroslav Mišanko
Nandraž 9
Nandraž 049 61
From: 04/15/2010 Until: 06/30/2018
  (from: 07/14/2018 until: 07/13/2018)
Ing. Ján Sirko
Jilemnického 79/4
Revúca 050 01
From: 07/01/2005
  (from: 07/22/2005 until: 09/27/2010)
Ing. Ján Sirko
Jilemnického 79/4
Revúca 050 01
From: 07/01/2005 Until: 04/15/2010
  (from: 09/28/2010 until: 09/27/2010)
Ing. Michal Fulmek
Šivetice 88
Šivetice 049 15
From: 07/01/2018
  (from: 07/14/2018 until: 02/14/2023)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/14/2018)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/04/1994 until: 07/13/2018)
Capital: 
17 858,32 EUR Paid up: 17 858,32 EUR
  (from: 01/13/2010)
538 000 Sk
  (from: 03/03/1999 until: 01/12/2010)
100 000 Sk
  (from: 03/04/1994 until: 03/02/1999)
Supervisory board: 
Ján Jurek
Jesenského 345/23
Jelšava 049 16
From: 12/14/2022
  (from: 02/15/2023)
Bc. Anna Hudačeková
Armádna 704/19
Jelšava 049 16
From: 12/14/2022
  (from: 02/15/2023)
Mgr. Eva Přibylová
Armádna 280/7
Jelšava 049 16
From: 12/14/2022
  (from: 02/15/2023)
Peter Benčö
Železničná 235
Jelšava 049 16
From: 07/29/2011
  (from: 10/07/2011 until: 05/20/2015)
Peter Benčö
Železničná 235
Jelšava 049 16
From: 07/29/2011 Until: 05/13/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/20/2015)
Jozef Gurský
Armádna 278
Jelšava 049 16
From: 07/29/2011
  (from: 10/07/2011 until: 05/20/2015)
Jozef Gurský
Armádna 278
Jelšava 049 16
From: 07/29/2011 Until: 05/13/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/20/2015)
Jozef Gurský
Armádna 278
Jelšava 049 16
From: 05/13/2015
  (from: 05/21/2015 until: 01/30/2019)
Jozef Gurský
Armádna 278
Jelšava 049 16
From: 05/13/2015 Until: 01/09/2019
  (from: 01/31/2019 until: 01/30/2019)
Mgr. Michal Kolodziejský
Jesenského 347
Jelšava 049 16
From: 05/13/2015
  (from: 05/21/2015 until: 01/30/2019)
Mgr. Michal Kolodziejský
Jesenského 347
Jelšava 049 16
From: 05/13/2015 Until: 01/09/2019
  (from: 01/31/2019 until: 01/30/2019)
Ladislav Koto
Armádna 280
Jelšava 049 16
From: 03/23/2017
  (from: 07/27/2017 until: 01/30/2019)
Ladislav Koto
Armádna 280
Jelšava 049 16
From: 03/23/2017 Until: 01/09/2019
  (from: 01/31/2019 until: 01/30/2019)
Ľubomír Miklo
Tomášikova 388
Jelšava 049 16
From: 07/29/2011
  (from: 10/07/2011 until: 03/15/2013)
Ľubomír Miklo
Tomášikova 388
Jelšava 049 16
From: 07/29/2011 Until: 02/29/2012
  (from: 03/16/2013 until: 03/15/2013)
Mgr. Ondrej Mladší
34
Revúcka Lehota 049 18
From: 07/29/2011
  (from: 10/07/2011 until: 05/20/2015)
Mgr. Ondrej Mladší
34
Revúcka Lehota 049 18
From: 07/29/2011 Until: 05/13/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/20/2015)
Mgr. Ondrej Mladší
34
Revúcka Lehota 049 18
From: 05/13/2015
  (from: 05/21/2015 until: 07/26/2017)
Mgr. Ondrej Mladší
34
Revúcka Lehota 049 18
From: 05/13/2015 Until: 03/23/2017
  (from: 07/27/2017 until: 07/26/2017)
Ing. Pavol Zapletal
9. mája 324/45
Jelšava 049 16
From: 01/09/2019 Until: 12/14/2022
  (from: 02/15/2023 until: 02/14/2023)
Ing. Pavol Zapletal
9. mája 324/45
Jelšava 049 16
From: 01/09/2019
  (from: 01/31/2019 until: 02/14/2023)
Jozef Gurský
Armádna 278
Jelšava 049 16
From: 01/09/2019 Until: 12/14/2022
  (from: 02/15/2023 until: 02/14/2023)
Ladislav Koto
Armádna 280
Jelšava 049 16
From: 01/09/2019 Until: 12/14/2022
  (from: 02/15/2023 until: 02/14/2023)
Ladislav Koto
Armádna 280
Jelšava 049 16
From: 01/09/2019
  (from: 01/31/2019 until: 02/14/2023)
Jozef Gurský
Armádna 278
Jelšava 049 16
From: 01/09/2019
  (from: 01/31/2019 until: 02/14/2023)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice čílo N 27/94, NZ 15/94 zo dňa 26.1.1994 napí- sanej notárom JUDr. Jozefom Farkašovským v Revúcej podľa zákona č. 513/91 Zb. . Stary spis: S.r.o. 4326 . Stary spis: S.r.o. 10683
  (from: 03/04/1994)
. Rozhodnutím zakladateľa zo dňa 25.2.1997 bola schválená zmena zakladateľskej listiny.
  (from: 04/29/1997)
. Rozhodnutím spoločníka zo dňa 29.07.1998, bola schvá- lená zmena zakladateľskej listiny v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 03/03/1999)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person