Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1912/B

Business name: 
Reichspfarrer s. r. o.
  (from: 07/07/2022)
Reichspfarrer spol. s r.o.
  (from: 12/04/1991 until: 07/06/2022)
Registered seat: 
Polianky 7B
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
  (from: 07/07/2022)
Na vrátkach 5139
Bratislava 840 02
  (from: 06/30/2007 until: 07/06/2022)
Gelnická 2
Bratislava
  (from: 12/04/1991 until: 06/29/2007)
Identification number (IČO): 
17 336 813
  (from: 12/04/1991)
Date of entry: 
12/04/1991
  (from: 12/04/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/04/1991)
Objects of the company: 
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
  (from: 03/16/1993)
organizovanie výstav a veľtrhov tovarov a technoloógií
  (from: 03/16/1993)
reklamná činnosť
  (from: 03/16/1993)
vydavateľská činnosť
  (from: 03/16/1993)
sprostredkovanie výkonu služieb
  (from: 03/16/1993)
a/ obchod s tovarom každého druhu podľa platných právnych predpisov vrátane dovozu a vývozu
  (from: 12/04/1991 until: 03/15/1993)
b/ montážne práce podľa platných právnych predpisov
  (from: 12/04/1991 until: 03/15/1993)
c/ organizovanie výstav, veľtrhov, reklamná agentúra a činnosti s tým spojené
  (from: 12/04/1991 until: 03/15/1993)
d/ vydavateľská činnosť
  (from: 12/04/1991 until: 03/15/1993)
e/ sprostredkovanie obchodov podľa platných právnych predpisov.
  (from: 12/04/1991 until: 03/15/1993)
Partners: 
Ing. Jozef Csizmazia
Hurbanova 43
Malacky 901 01
Slovak Republic
  (from: 07/07/2022)
Ing. Pavel Murányi
Polianky 7G
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Slovak Republic
  (from: 07/07/2022)
Rudolf Kovár
Koprivnícka 11
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 05/20/2004 until: 08/08/2019)
Rudolf Kovár
Koprivnícka 11
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 08/07/2000 until: 05/19/2004)
Ing. Pavel Murányi
M. Schneidera Trnavského 22
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 05/20/2004 until: 02/24/2010)
Ing. Pavel Murányi
M. Schneidera Trnavského 22
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 08/07/2000 until: 05/19/2004)
Jozef Pitel
Gelnická 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/10/1998 until: 05/19/2004)
Jozef Pitel
Gelnická 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/04/1991 until: 11/09/1998)
Ing. Ľubica Pitlová
Gelnická 2
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 05/20/2004 until: 06/29/2007)
Ing. Jozef Csizmazia
Hurbanova 43
Malacky 901 01
Slovak Republic
  (from: 06/30/2007 until: 07/06/2022)
Ing. Pavel Murányi
Hurbanova 610/40
Malacky 901 01
Slovak Republic
  (from: 02/25/2010 until: 07/06/2022)
Gerhardt Friedrich Gruber
Wassergasse 12
Wien
Rakúsko
  (from: 11/10/1998 until: 08/06/2000)
Gerhardt Friedrich Gruber
Wassergasse 12
Wien
Rakúsko
  (from: 12/04/1991 until: 11/09/1998)
Robert Lille
Keplergasse 9/10
Wien
Rakúsko
  (from: 11/10/1998 until: 05/19/2004)
Robert Lille
Keplergasse 9/10
Wien
Rakúsko
  (from: 12/04/1991 until: 11/09/1998)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Csizmazia
Amount of investment: 3 500 EUR Paid up: 3 500 EUR
  (from: 07/07/2022)
Ing. Pavel Murányi
Amount of investment: 3 500 EUR Paid up: 3 500 EUR
  (from: 07/07/2022)
Gerhardt Friedrich Gruber
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 12/04/1991 until: 11/09/1998)
Robert Lille
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 12/04/1991 until: 11/09/1998)
Jozef Pitel
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 12/04/1991 until: 11/09/1998)
Gerhardt Friedrich Gruber
Amount of investment: 68 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 68 000 Sk
  (from: 11/10/1998 until: 08/06/2000)
Robert Lille
Amount of investment: 68 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 68 000 Sk
  (from: 11/10/1998 until: 05/19/2004)
Jozef Pitel
Amount of investment: 68 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 68 000 Sk
  (from: 11/10/1998 until: 05/19/2004)
Ing. Pavel Murányi
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 08/07/2000 until: 05/19/2004)
Rudolf Kovár
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 08/07/2000 until: 05/19/2004)
Ing. Ľubica Pitlová
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 05/20/2004 until: 06/29/2007)
Ing. Pavel Murányi
Amount of investment: 51 000 Sk Paid up: 51 000 Sk
  (from: 05/20/2004 until: 02/24/2010)
Rudolf Kovár
Amount of investment: 51 000 Sk Paid up: 51 000 Sk
  (from: 05/20/2004 until: 02/24/2010)
Ing. Jozef Csizmazia
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 06/30/2007 until: 02/24/2010)
Rudolf Kovár
Amount of investment: 1 692,89 EUR Paid up: 1 692,89 EUR
  (from: 02/25/2010 until: 08/08/2019)
Ing. Jozef Csizmazia
Amount of investment: 3 385,78 EUR Paid up: 3 385,78 EUR
  (from: 02/25/2010 until: 08/08/2019)
Ing. Pavel Murányi
Amount of investment: 1 692,89 EUR Paid up: 1 692,89 EUR
  (from: 02/25/2010 until: 08/08/2019)
Ing. Jozef Csizmazia
Amount of investment: 3 390 EUR Paid up: 3 390 EUR
  (from: 08/09/2019 until: 07/06/2022)
Ing. Pavel Murányi
Amount of investment: 3 390 EUR Paid up: 3 390 EUR
  (from: 08/09/2019 until: 07/06/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/07/2022)
Individual managing director
  (from: 08/07/2000 until: 07/06/2022)
Individual managing director
  (from: 03/16/1993 until: 08/06/2000)
konatelia
  (from: 12/04/1991 until: 03/15/1993)
Ing. Pavel Murányi
Polianky 7G
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
  (from: 07/07/2022)
Ing. Jozef Csizmazia
Hurbanova 43
Malacky 901 01
From: 06/25/2007
  (from: 06/30/2007)
Rudolf Kovár
Koprivnícka 11
Bratislava 841 01
  (from: 08/07/2000 until: 08/08/2019)
Rudolf Kovár
Koprivnícka 11
Bratislava 841 01
Until: 08/02/2019
  (from: 08/09/2019 until: 08/08/2019)
Ing. Pavel Murányi
M. Schneidera Trnavského 22
Bratislava 841 01
  (from: 08/07/2000 until: 02/24/2010)
Ľubica Pitlová
Gelnická 2
Bratislava
  (from: 03/16/1993 until: 11/09/1998)
Ľubica Pitlová
Gelnická 2
Bratislava
  (from: 11/10/1998 until: 06/29/2007)
Ľubica Pitlová
Gelnická 2
Bratislava
Until: 06/25/2007
  (from: 06/30/2007 until: 06/29/2007)
Ing. Pavel Murányi
Hurbanova 610/40
Malacky 901 01
  (from: 02/25/2010 until: 07/06/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 06/30/2007)
V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne, pričom jedným z nich je vždy Ing. Ľubica Pitlová, r.č. XXXXXXX/XXXXX, bytom Gelnická 2, 831 06 Bratislava.
  (from: 08/07/2000 until: 06/29/2007)
Spoločnosť zastupuje konateľ.
  (from: 03/16/1993 until: 08/06/2000)
Spoločnosť zastupujú a v jej mene podpisujú ustanovení jednatelia spoločnosti Gerhardt Friedrich Gruber, Robert Lille, a to každý z nich samostatne.
  (from: 12/04/1991 until: 03/15/1993)
Capital: 
7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 07/07/2022)
6 780 EUR Paid up: 6 780 EUR
  (from: 08/09/2019 until: 07/06/2022)
6 771,56 EUR Paid up: 6 771,56 EUR
  (from: 02/25/2010 until: 08/08/2019)
204 000 Sk
  (from: 11/10/1998 until: 02/24/2010)
102 000 Sk
  (from: 12/04/1991 until: 11/09/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.11.1991 podľa § 106a ods.l a § 106n ods.l Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník a v zmysle Zákona č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších právnych predpisov. Stary spis: S.r.o. 3603
  (from: 12/04/1991)
Vnútorné pomery spoločnosti upravené v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. a 455/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 3603
  (from: 03/16/1993)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.7.1998 v zmysle zákona č. 11/1998 Z.z. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 2.7.1998, na ktorom bolo zvýšené základné imanie.
  (from: 11/10/1998)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.6.2000. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 26.6.2000. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.6.2000.
  (from: 08/07/2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.1.2004. Rozhodnutie spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 27.2.2004.
  (from: 05/20/2004)
Date of updating data in databases:  10/02/2023
Date of extract :  10/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person