Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1913/B

Business name: 
PORTIK spol. s r. o.
  (from: 12/12/1991)
Registered seat: 
Trnavská cesta 102
Bratislava 821 01
  (from: 09/24/2011)
Žellova 2
Bratislava 821 08
  (from: 08/23/2008 until: 09/23/2011)
Mierová 1
Bratislava 821 05
  (from: 12/22/1998 until: 08/22/2008)
Tomášikova 26
Bratislava 821 02
  (from: 10/06/1995 until: 12/21/1998)
Ružová dolina 6
Bratislava 824 70
  (from: 04/08/1993 until: 10/05/1995)
Ružová dolina 19
Bratislava
  (from: 12/12/1991 until: 04/07/1993)
Identification number (IČO): 
17 333 113
  (from: 12/12/1991)
Date of entry: 
12/12/1991
  (from: 12/12/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/12/1991)
Objects of the company: 
Diagnostika stavieb modernými metódami nedeštruktívneho prieskumu.
  (from: 12/12/1991)
Stavebno technické prieskumy, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti modernizácie a rekonštruktcie bytových, občianskych priemyselných, inžinierskych, historických a iných objektov.
  (from: 12/12/1991)
Poradenská, projetková a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe.
  (from: 12/12/1991)
Poredenská a inžinierska činnosť pre posúdenie základovej pôdy zo stavebno-technického hľadiska.
  (from: 12/12/1991)
Vykonávanie nezávislej kontrolnej činnosti zameranej na kvalitu stavebných objektov, použitých materiálov a kvalitu stavebnoremeselných prác pre potreby zákazníka.
  (from: 12/12/1991)
Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti software, predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na objednávku.
  (from: 12/12/1991)
Vykonávanie dodávateľskej činnosti pre výstavbu bytových, občianskych, priemyselných, inžinierskych /vrátane technickej vybavenosti i sídlištných celkov/ a dopravných stavieb.
  (from: 12/12/1991)
Sprostredkovateľská á obchodná činnosť v oblasti dovozu a vývozu tovarov a služieb v rozsahu zákonných opatrení a platných predpisov štátnych orgánov.
  (from: 12/12/1991)
Marketing, výstavnícka a propagačná služba v rozsahu definovanom v predmete činnosti.
  (from: 12/12/1991)
Poskytovanie a sprostredovanie služieb pre zahraničných partnerov v rozsahu definovanom v predmete činnosti vrátane zastupovania a tlmočníckych výkonov na území ČSFR
  (from: 12/12/1991)
Partners: 
Ing. Pavol Skovajsa
Jilemnického 16
Pezinok 902 01
Slovak Republic
  (from: 01/30/2021)
Ing. Pavol Fabian
Bratislavská 413/41
Tomášov 900 44
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ing. Marián Jurči
Drieňová 11
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Slovak Republic
  (from: 01/30/2021)
Ing. Michal Bachynec
46
Mníchova Lehota 913 21
Slovak Republic
  (from: 01/30/2021)
Ing. Michal Bachynec
46
Mníchová Lehota 913 21
Slovak Republic
  (from: 01/05/2019 until: 01/29/2021)
Ing. Pavol Fabian
Bratislavská 413/41
Tomášov 900 44
Slovak Republic
  (from: 12/22/1998 until: 05/23/2022)
Ing. Pavol Fabian
Fr. Krála 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/12/1991 until: 12/21/1998)
Ing. Ľuboš Fussek
Sputnikova 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/12/1991 until: 12/21/1998)
Ing. Marián Jurči
Drieňová 11
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Slovak Republic
  (from: 06/16/2020 until: 01/29/2021)
Ing. Marián Jurči
Hlísno 379
Tvrdošín 027 44
Slovak Republic
  (from: 01/05/2019 until: 06/15/2020)
Ing. Vladimír Priechodský , CSc.
Smolenická 2
Bratislava 851 05
Slovak Republic
  (from: 12/22/1998 until: 08/22/2008)
Ing. Vladimír Priechodský , CSc.
Smolenická 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/12/1991 until: 12/21/1998)
Ing. Pavol Skovajsa
Jilemnického 16
Pezinok 902 01
Slovak Republic
  (from: 06/16/2020 until: 01/29/2021)
Ing. Pavol Skovajsa
Nálepkova 2348/24
Pezinok 902 01
Slovak Republic
  (from: 10/19/2007 until: 06/15/2020)
Ing. Pavol Skovajsa
Drobišova 33
Pezinok 902 01
Slovak Republic
  (from: 12/22/1998 until: 10/18/2007)
Ing. Pavol Skovajsa
Drobišova 33
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 12/12/1991 until: 12/21/1998)
Contribution of each member: 
Ing. Pavol Skovajsa
Amount of investment: 1 612 EUR Paid up: 1 612 EUR
  (from: 12/22/2023)
Ing. Pavol Fabian
Amount of investment: 1 068 EUR Paid up: 1 068 EUR
  (from: 12/22/2023)
Ing. Marián Jurči
Amount of investment: 2 760 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 760 EUR
  (from: 12/22/2023)
Ing. Michal Bachynec
Amount of investment: 2 760 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 760 EUR
  (from: 12/22/2023)
Ing. Pavol Skovajsa
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/12/1991 until: 12/21/1998)
Ing. Pavol Fabian
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/12/1991 until: 12/21/1998)
Ing. Ľuboš Fussek
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/12/1991 until: 12/21/1998)
Ing. Vladimír Priechodský , CSc.
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/12/1991 until: 12/21/1998)
Ing. Pavol Skovajsa
( peňažný vklad )
  (from: 12/22/1998 until: 10/18/2007)
Ing. Pavol Skovajsa
Amount of investment: 67 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 67 000 Sk
  (from: 10/19/2007 until: 08/22/2008)
Ing. Pavol Fabian
Amount of investment: 67 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 67 000 Sk
  (from: 12/22/1998 until: 08/22/2008)
Ing. Vladimír Priechodský , CSc.
Amount of investment: 67 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 67 000 Sk
  (from: 12/22/1998 until: 08/22/2008)
Ing. Pavol Skovajsa
Amount of investment: 121 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 121 000 Sk
  (from: 08/23/2008 until: 01/26/2010)
Ing. Pavol Fabian
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 08/23/2008 until: 01/26/2010)
Ing. Pavol Skovajsa
Amount of investment: 4 016,46 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 016,46 EUR
  (from: 01/27/2010 until: 01/04/2019)
Ing. Pavol Fabian
Amount of investment: 2 655,51 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 655,51 EUR
  (from: 01/27/2010 until: 01/04/2019)
Ing. Pavol Skovajsa
( peňažný vklad )
  (from: 01/05/2019 until: 06/15/2020)
Ing. Pavol Skovajsa
( peňažný vklad )
  (from: 06/16/2020 until: 01/29/2021)
Ing. Pavol Skovajsa
Amount of investment: 4 030 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 030 EUR
  (from: 01/30/2021 until: 01/04/2022)
Ing. Pavol Fabian
Amount of investment: 2 670 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 670 EUR
  (from: 01/05/2019 until: 01/04/2022)
Ing. Marián Jurči
( peňažný vklad )
  (from: 01/05/2019 until: 06/15/2020)
Ing. Marián Jurči
( peňažný vklad )
  (from: 06/16/2020 until: 01/29/2021)
Ing. Marián Jurči
Amount of investment: 750 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 750 EUR
  (from: 01/30/2021 until: 01/04/2022)
Ing. Michal Bachynec
( peňažný vklad )
  (from: 01/05/2019 until: 01/29/2021)
Ing. Michal Bachynec
Amount of investment: 750 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 750 EUR
  (from: 01/30/2021 until: 01/04/2022)
Ing. Pavol Skovajsa
Amount of investment: 3 224 EUR Paid up: 3 224 EUR
  (from: 01/05/2022 until: 02/03/2023)
Ing. Pavol Fabian
  (from: 01/05/2022 until: 05/23/2022)
Ing. Pavol Fabian
Amount of investment: 2 136 EUR Paid up: 2 136 EUR
  (from: 05/24/2022 until: 02/03/2023)
Ing. Marián Jurči
Amount of investment: 1 420 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 420 EUR
  (from: 01/05/2022 until: 02/03/2023)
Ing. Michal Bachynec
Amount of investment: 1 420 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 420 EUR
  (from: 01/05/2022 until: 02/03/2023)
Ing. Pavol Skovajsa
Amount of investment: 2 418 EUR Paid up: 2 418 EUR
  (from: 02/04/2023 until: 12/21/2023)
Ing. Pavol Fabian
Amount of investment: 1 602 EUR Paid up: 1 602 EUR
  (from: 02/04/2023 until: 12/21/2023)
Ing. Marián Jurči
Amount of investment: 2 090 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 090 EUR
  (from: 02/04/2023 until: 12/21/2023)
Ing. Michal Bachynec
Amount of investment: 2 090 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 090 EUR
  (from: 02/04/2023 until: 12/21/2023)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/06/1995)
konatelia
  (from: 12/12/1991 until: 10/05/1995)
Ing. Michal Bachynec
46
Mníchova Lehota 913 21
From: 06/02/2020
  (from: 06/16/2020)
Ing. Marián Jurči
Drieňová 11
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 01/01/2021
  (from: 01/30/2021)
Ing. Pavol Fabian - zástupca riaditeľa
Fr. Krála 17
Bratislava
  (from: 10/06/1995 until: 12/21/1998)
Ing. Pavol Fabian - zástupca riaditeľa
Bratislavská 413/41
Tomášov 900 44
  (from: 12/22/1998 until: 09/23/2011)
Ing. Pavol Fabian - zástupca riaditeľa
Bratislavská 413/41
Tomášov 900 44
From: 10/06/1995
  (from: 09/24/2011 until: 06/15/2020)
Ing. Pavol Fabian - zástupca riaditeľa
Bratislavská 413/41
Tomášov 900 44
From: 10/06/1995 Until: 06/02/2020
  (from: 06/16/2020 until: 06/15/2020)
Ing. Pavol Skovajsa - riaditeľ
Drobišova 33
Pezinok
  (from: 10/06/1995 until: 12/21/1998)
Ing. Pavol Skovajsa - riaditeľ
Drobišova 33
Pezinok 902 01
  (from: 12/22/1998 until: 10/18/2007)
Ing. Pavol Skovajsa - riaditeľ
Nálepkova 2348/24
Pezinok 902 01
  (from: 10/19/2007 until: 09/23/2011)
Ing. Pavol Skovajsa - riaditeľ
Nálepkova 2348/24
Pezinok 902 01
From: 12/12/1991
  (from: 09/24/2011 until: 02/10/2015)
Ing. Pavol Skovajsa - riaditeľ
Nálepkova 2348/24
Pezinok 902 01
From: 12/12/1991
  (from: 02/11/2015 until: 01/29/2021)
Ing. Pavol Skovajsa - riaditeľ
Nálepkova 2348/24
Pezinok 902 01
From: 12/12/1991 Until: 01/01/2021
  (from: 01/30/2021 until: 01/29/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý z nich samostatne.
  (from: 10/06/1995)
Spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu: Ing. Pavol Skovajsa - riaditeľ
  (from: 12/12/1991 until: 10/05/1995)
Capital: 
8 200 EUR Paid up: 8 200 EUR
  (from: 01/05/2019)
6 671,97 EUR Paid up: 6 671,97 EUR
  (from: 01/27/2010 until: 01/04/2019)
201 000 Sk
  (from: 12/22/1998 until: 01/26/2010)
100 000 Sk
  (from: 12/12/1991 until: 12/21/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30. 10. 1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a doľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3604
  (from: 12/12/1991)
Spoločenská zmluva zo dňa 30.6.1995 v súlade s ust. §§ 105-153 zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 3604
  (from: 10/06/1995)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 25.6.1998. Dodatkom č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.11.1998 bola spoločenská zmluva upravená v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 12/22/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2008.
  (from: 08/23/2008)
Date of updating data in databases:  06/12/2024
Date of extract :  06/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person