Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3456/B

Business name: 
POLUS, a.s.
  (from: 11/05/2004)
Registered seat: 
Vajnorská 100
Bratislava 831 04
  (from: 11/05/2004)
Identification number (IČO): 
35 906 294
  (from: 11/05/2004)
Date of entry: 
11/05/2004
  (from: 11/05/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/05/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 11/05/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 11/05/2004)
činnosť realitnej kancelárie (sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností)
  (from: 11/05/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/05/2004)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich pre umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 11/05/2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/05/2004)
rozvod plynu
  (from: 01/19/2005)
dodávka elektriny
  (from: 12/17/2005)
distribúcia elektriny
  (from: 12/17/2005)
poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
  (from: 03/16/2013)
správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
  (from: 08/20/2016)
prieskum trhu
  (from: 07/01/2018)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 12/31/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/05/2004)
Radka Doehring - Chairman of the Board of Directors
Mozartova 25
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 07/25/2022
  (from: 09/10/2022)
Richard Bauer - Member of the Board of Directors
Wienerbergstraße 9
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 07/25/2022
  (from: 09/10/2022)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti budú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú spoločným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/05/2004)
Capital: 
7 393 636,73 EUR Paid up: 7 393 636,73 EUR
  (from: 03/11/2009)
Shares: 
Number of shares: 222767
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 03/11/2009)
Stockholder: 
IMMOFINANZ Services Slovak republic, s.r.o.
Vajnorská 100/B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 09/10/2022)
Supervisory board: 
Christian Bauer
Wienerbergstrasse 9
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 12/07/2022
  (from: 12/24/2022)
Pavel Měchura
Tálínská 689
Liberec 8 - Dolní Hanychov 460 08
Česká republika
From: 08/28/2023
  (from: 09/09/2023)
Dr. Lucia Kautzky
Wienerbergstraße 9
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 07/25/2022
  (from: 09/10/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 263/2004, Nz 66368/2004 dňa 24.08.2004 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine - N 272/2004, Nz 68166/2004 zo dňa 06.09.2004. Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine - N 332/2004, Nz 77281/2004 zo dňa 22.10.2004. Spoločnosť vznikla v dôsledku splynutia spoločností PÓLUS INV., a.s., IČO: 35 783 923 a ACORP a.s., IČO: 35 885 416.
  (from: 11/05/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka spísané do not. zápisnice N 11/2005 Nz 1335/2005 NCRls 1297/2005 dňa 14.01.2005 notárskou kandidátkou JUDr. Máriou Kucharovičovou na základe poverenia notára JUDr. Soni Böhmovej.
  (from: 01/19/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.03.2005 vo forme notárskej zápisnice č. N 10/2005, Nz 9786/2005, NCRls 9696/2005. Funkcia členky predstavenstva M.Batíkovej skončila 07.03.2005.
  (from: 04/08/2005)
Zápisnica zo schôdze dozornej rady konanej dňa 1.5.2006. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.6.2006.
  (from: 06/14/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.04.2008 a zo dňa 17.12.2008.
  (from: 03/11/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.03.2009.
  (from: 08/07/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.07.2010.
  (from: 09/04/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 5.3.2012
  (from: 04/04/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.02.2013.
  (from: 03/12/2013)
Notárska zápisnica č. N 169/2013, Nz 4807/2013 zo dňa 13.02.2013.
  (from: 03/16/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2013 a 24.07.2013.
  (from: 08/09/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.03.2014.
  (from: 03/26/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.12.2014.
  (from: 01/23/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.10.2015.
  (from: 11/11/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.1.2016.
  (from: 02/20/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.05.2016.
  (from: 06/09/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.10.2016.
  (from: 11/05/2016)
Zmluva o zlúčení.
  (from: 07/01/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/01/2018)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
POLUS Tower 2, a.s.
Vajnorská 100/B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 07/01/2018)
POLUS Tower 3, a.s.
Vajnorská 100/B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 12/31/2018)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/25/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person