Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2922/N

Business name: 
I T A L K U P s.r.o.
  (from: 03/10/1992 until: 06/10/2022)
Registered seat: 
Štefánikova 47
Nitra 949 01
  (from: 03/10/1992 until: 06/10/2022)
Identification number (IČO): 
31 409 369
  (from: 03/10/1992)
Date of entry: 
03/10/1992
  (from: 03/10/1992)
Person dissolved from: 
15.6.2021
  (from: 11/05/2021)
Legal ground(s) for dissolution: 
§68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka
  (from: 11/05/2021)
Date of deletion: 
06/11/2022
  (from: 06/11/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/11/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/10/1992)
Objects of the company: 
veľkoobchod a maloobchod s kvetmi, rastlinami, tabakom, tabakovými výrobkami, potravinami, cukrom, čokoládou a cukrovinkami, kávou, čajom, kakaom, korením
  (from: 03/10/1992 until: 06/10/2022)
tovarom pre domácnosť, textilom, odevami a obuvou
  (from: 03/10/1992 until: 06/10/2022)
elektrickými prístrojmi pre domácnosť, kozmetickými výrobkami
  (from: 03/10/1992 until: 06/10/2022)
palivami, drevom a stavebným materiálom, železiarskym a inštalačným tovarom, so stavebnými strojmi, strojmi pre textilný priemysel, šijacie a pletacie stroje a priemyselný tovar
  (from: 03/10/1992 until: 06/10/2022)
požičiavanie a leasing automobilov, rent a car service
  (from: 03/10/1992 until: 06/10/2022)
obchod s nehnuteľnosťami, leasing a prenájom nehnuteľností, ich údržba, opravy na spracovanie.
  (from: 03/10/1992 until: 06/10/2022)
živočíšna výroba
  (from: 09/27/2000 until: 06/10/2022)
rastlinná výroba
  (from: 09/27/2000 until: 06/10/2022)
Partners: 
Convalexius s.r.o.
Štefánikova 47
Nitra
Slovak Republic
  (from: 03/10/1992 until: 01/18/1998)
CONVALEXIUS, spol. s r.o. IČO: 17 317 291
Hlohovská 2
Nitra
Slovak Republic
  (from: 01/19/1998 until: 06/10/2022)
Juraj Vanek
Burgundská 11
Nitra
Slovak Republic
  (from: 01/19/1998 until: 06/10/2022)
Giuseppe Greco
Via Madonna di Fatima 26
Gravina di Catania 951 00
Taliansko
  (from: 03/10/1992 until: 01/18/1998)
Gaetano Palermo
Via del Sole 35
Maculatia 951 00
Taliansko
  (from: 03/10/1992 until: 01/18/1998)
Leo Sicurelli
Via Vecchia Ferriera 25
Vincenza 361 00
Taliansko
  (from: 01/19/1998 until: 06/10/2022)
Contribution of each member: 
Convalexius s.r.o.
Amount of investment: 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 250 Sk
  (from: 03/10/1992 until: 01/18/1998)
Gaetano Palermo
Amount of investment: 250 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 125 000 Sk
  (from: 03/10/1992 until: 01/18/1998)
Giuseppe Greco
Amount of investment: 250 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 125 000 Sk
  (from: 03/10/1992 until: 01/18/1998)
CONVALEXIUS, spol. s r.o.
Amount of investment: 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 250 000 Sk
  (from: 01/19/1998 until: 06/10/2022)
Juraj Vanek
Amount of investment: 250 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 125 000 Sk
  (from: 01/19/1998 until: 06/10/2022)
Leo Sicurelli
Amount of investment: 250 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 125 000 Sk
  (from: 01/19/1998 until: 06/10/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/19/1998 until: 06/10/2022)
Individual managing director
  (from: 03/10/1992 until: 01/18/1998)
Ing. Mária SPORINOVÁ
ul. Janka Kráľa 56
Solčany
  (from: 03/10/1992 until: 01/18/1998)
Juraj Vanek
Burgundská 11
Nitra
  (from: 01/19/1998 until: 05/17/2017)
Juraj Stanislav Vanek
Mikovíniho 4
Nitra 949 11
  (from: 05/18/2017 until: 06/10/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje k o n a t e ľ .
  (from: 01/19/1998 until: 06/10/2022)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje k o n a t e ľ .
  (from: 03/10/1992 until: 01/18/1998)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 03/10/1992 until: 06/10/2022)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 29CbR/60/2020 – 37 zo dňa 19.05.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.05.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti I T A L K U P s.r.o., so sídlom Štefánikova 47, 949 01 Nitra, IČO: 31 409 369, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 2922/N, bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 2922/N sa v y m a z u j e dňom 11.06.2022 obchodná spoločnosť I T A L K U P s.r.o., so sídlom Štefánikova 47, 949 01 Nitra, IČO: 31 409 369.
  (from: 06/11/2022)
Spoločenská zmluva zo dňa 03.03.1992 bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 11.12.1997.
  (from: 01/19/1998 until: 06/10/2022)
Dodatok č. 3 zo dňa 18.2.1999 k spoločenskej zmluve, ktorým boli ustanovenia spoločenskej zmluvy dané do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 03/12/1999 until: 06/10/2022)
Dodatok č. 4 zo dňa 7.8.2000 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/27/2000 until: 06/10/2022)
Na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 29CbR/60/2020 začalo dňa 09.12.2020 konanie o zrušení obchodnej spoločnosti: I T A L K U P s.r.o., IČO: 31 409 369.
  (from: 04/10/2021 until: 06/10/2022)
OS Nitra uznesením č.k. 29CbR/60/2020-21 zo dňa 05.05.2021, právoplatným dňa 15.06.2021, rozhodol o zrušení spoločnosti: I T A L K U P s.r.o. so sídlom Štefánikova 47 , 949 01 Nitra , IČO: 31 409 369.
  (from: 11/05/2021 until: 06/10/2022)
Date of updating data in databases:  10/03/2023
Date of extract :  10/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person