Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  170/S

Business name: 
TEKOZ spol. s r.o.
  (from: 10/17/1991 until: 12/21/2016)
Registered seat: 
Dolná ul. 83/34
Kremnica 967 01
  (from: 08/20/2013 until: 12/21/2016)
Pod Donátom 1
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 10/20/2005 until: 08/19/2013)
Chrásteka 25
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 04/17/1996 until: 10/19/2005)
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 10/17/1991 until: 04/16/1996)
Identification number (IČO): 
00 616 052
  (from: 10/17/1991)
Date of entry: 
10/17/1991
  (from: 10/17/1991)
Person dissolved from: 
29.11.2016
  (from: 12/22/2016)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím jediného spoločníka o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 12/22/2016)
Date of deletion: 
12/22/2016
  (from: 12/22/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/22/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/17/1991)
Objects of the company: 
montáž a údržba telefónnych ústrední, telefónnych rozvodov, telefonických prístrojov, sekretárskych zariadení, telefaxov a modemov
  (from: 10/17/1991 until: 04/16/1996)
montáž a údržba kancelárskej techniky
  (from: 10/17/1991 until: 04/16/1996)
montáž a údržba zabezpečovacích zariadení
  (from: 10/17/1991 until: 04/16/1996)
sprostredkovanie, kúpa a predaj hnuteľných i nehnuteľných vecí a servis s tým spojený
  (from: 10/17/1991 until: 04/16/1996)
konzultačné a poradenské služby
  (from: 10/17/1991 until: 04/16/1996)
montáž a údržba telefónnych ústrední, telefónnych rozvodov, telefónnych prístrojov, sekretárskych zariadení, telefaxov a modemov a s tým súvisiaca konzultačná a poradenská služba
  (from: 04/17/1996 until: 12/21/2016)
montáž a údržba kancelárskej a výpočtovej techniky
  (from: 04/17/1996 until: 12/21/2016)
sprostredkovanie, kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí a s tým spojený servis
  (from: 04/17/1996 until: 12/21/2016)
konzultačné, poradenské služby týkajúce sa predmetu činnosti
  (from: 04/17/1996 until: 12/21/2016)
inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 09/06/2002 until: 12/21/2016)
poľnohospdárstvo a lesníctvo v čítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja
  (from: 09/06/2002 until: 12/21/2016)
poskytovanie technických služieb na ochranu majektu a osôb - predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo opravy zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov
  (from: 09/06/2002 until: 12/21/2016)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/03/2004 until: 12/21/2016)
pohostinská činnosť
  (from: 04/13/2005 until: 12/21/2016)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 05/17/2007 until: 12/21/2016)
demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
  (from: 05/17/2007 until: 12/21/2016)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 05/17/2007 until: 12/21/2016)
montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 05/17/2007 until: 12/21/2016)
Partners: 
Ing. Alena Buzáková
Nám. Ľ. Štúra 11
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/18/2002 until: 04/16/2003)
Ing. Alena Buzáková
Nám. Ľ. Štúra 11
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/28/1998 until: 11/17/2002)
Ing. Alena Buzáková
Nám. Ľ. Štúra 11
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/17/1996 until: 12/27/1998)
Alena Buzáková
Nám. Ľ. Štúra 11
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/17/1991 until: 04/16/1996)
Marian Kapusta
Krahule 77
Kremnica
Slovak Republic
  (from: 11/18/2002 until: 04/16/2003)
Marian Kapusta
Krahule 77
Kremnica
Slovak Republic
  (from: 12/28/1998 until: 11/17/2002)
Marian Kapusta
J. Horvátha 903/36
Kremnica
Slovak Republic
  (from: 04/17/1996 until: 12/27/1998)
Marian Kapusta
J. Horvátha 903/36
Kremnica
Slovak Republic
  (from: 10/17/1991 until: 04/16/1996)
Anton Patsch
Hviezdoslavova 44/14
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 04/17/1996 until: 12/27/1998)
Anton Patsch
Hviezdoslavova 44/14
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 10/17/1991 until: 04/16/1996)
Marian Kapusta
Krahule 77
Kremnica
Slovak Republic
  (from: 04/17/2003 until: 12/21/2016)
Contribution of each member: 
Anton Patsch
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 10/17/1991 until: 04/16/1996)
Marian Kapusta
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 10/17/1991 until: 04/16/1996)
Alena Buzáková
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 10/17/1991 until: 04/16/1996)
Anton Patsch
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 04/17/1996 until: 12/27/1998)
Marian Kapusta
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 04/17/1996 until: 12/27/1998)
Ing. Alena Buzáková
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 04/17/1996 until: 12/27/1998)
Marian Kapusta
Amount of investment: 122 000 Sk Paid up: 62 000 Sk
  (from: 12/28/1998 until: 11/17/2002)
Ing. Alena Buzáková
Amount of investment: 78 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/28/1998 until: 11/17/2002)
Marian Kapusta
Amount of investment: 122 000 Sk Paid up: 122 000 Sk
  (from: 11/18/2002 until: 04/16/2003)
Ing. Alena Buzáková
Amount of investment: 78 000 Sk Paid up: 78 000 Sk
  (from: 11/18/2002 until: 04/16/2003)
Marian Kapusta
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/17/2003 until: 01/29/2010)
Marian Kapusta
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/30/2010 until: 12/21/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/03/2003 until: 12/21/2016)
konatelia
  (from: 04/17/2003 until: 06/02/2003)
konatelia
  (from: 04/17/1996 until: 04/16/2003)
konatelia
  (from: 10/17/1991 until: 04/16/1996)
Alena Buzáková - zástupca
Nám. Ľ. Štúra 11
Banská Bystrica
  (from: 10/17/1991 until: 04/16/1996)
Ing. Alena Buzáková
Nám. Ľ. Štúra 11
Banská Bystrica
  (from: 04/17/1996 until: 09/05/2002)
Ing. Alena Buzáková
Nám. Ľ. Štúra 11
Banská Bystrica
From: 12/09/1992 Until: 12/06/2002
  (from: 09/06/2002 until: 04/16/2003)
Branislav Kapusta
Jula Horvátha 903/36
Kremnica
From: 02/20/2003
  (from: 06/03/2003 until: 03/02/2004)
Marian Kapusta
J. Horvátha 903/36
Kremnica
  (from: 04/17/1996 until: 09/05/2002)
Marian Kapusta
Krahule 77
Kremnica
From: 12/09/1992
  (from: 09/06/2002 until: 03/02/2004)
Marian Kapusta - zástupca
J. Horvátha 903/36
Kremnica
  (from: 10/17/1991 until: 04/16/1996)
Branislav Kapusta
Jula Horvátha 903/36
Kremnica
From: 02/20/2003
  (from: 03/03/2004 until: 05/26/2015)
Branislav Kapusta
Krahule 92
Kremnica 967 01
From: 02/20/2003 Until: 05/25/2015
  (from: 05/27/2015 until: 05/26/2015)
Anton Patsch
Hviezdoslavova 44/14
Žiar nad Hronom
  (from: 04/17/1996 until: 12/27/1998)
Anton Patsch - riaditeľ
Hviezdoslavova 44/14
Žiar nad Hronom
  (from: 10/17/1991 until: 04/16/1996)
Marian Kapusta
Krahule 77
Kremnica
From: 12/09/1992
  (from: 03/03/2004 until: 12/21/2016)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/03/2003 until: 12/21/2016)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 04/17/2003 until: 06/02/2003)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 04/17/1996 until: 04/16/2003)
Riaditeľ má právo zastupovať spoločnosť voči tretím osobám a podpisovať za ňu. Zástupca riaditeľa má počas zastupovania tie isté práva a povinnosti ako riaditeľ.
  (from: 10/17/1991 until: 04/16/1996)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/30/2010 until: 12/21/2016)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/18/2002 until: 01/29/2010)
200 000 Sk
  (from: 12/28/1998 until: 11/17/2002)
102 000 Sk
  (from: 10/17/1991 until: 12/27/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.9.1991 v zmysle § 106n zák. č. 103/90 Zb. Starý spis: S.r.o. 631
  (from: 10/17/1991 until: 12/21/2016)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 9.12.1992 bol schválený Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č.513/91 Zb.
  (from: 04/17/1996 until: 12/21/2016)
. Mimoriadne valné zhromaždenia, konané 13.2.1998, 26.10.1998 a 6.11.1998 schválili Dodatok č. 2 k spolo- čenskej zmluve v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 12/28/1998 until: 12/21/2016)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.1.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a bolo vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 09/06/2002 until: 12/21/2016)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 6.12.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a jej úplné znenie.
  (from: 04/17/2003 until: 12/21/2016)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.2.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a bolo vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 06/03/2003 until: 12/21/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/22/2016)
Legal successor: 
POMPIDOU s.r.o.
Sedmokrásková 6
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 06
  (from: 12/22/2016)
Date of updating data in databases:  12/07/2022
Date of extract :  12/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person