Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2728/P

Business name: 
Esc Ekontop, s.r.o. v likvidácii
  (from: 09/23/2002 until: 08/09/2004)
Esc Ekontop, s.r.o.
  (from: 12/18/1995 until: 09/22/2002)
Registered seat: 
Levočská 5
Prešov 080 01
  (from: 12/18/1995 until: 08/09/2004)
Identification number (IČO): 
31 719 121
  (from: 12/18/1995)
Date of entry: 
12/18/1995
  (from: 12/18/1995)
Person dissolved from: 
10. 8. 2004
  (from: 08/10/2004)
Date of deletion: 
08/10/2004
  (from: 08/10/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/18/1995)
Objects of the company: 
vedenie účtovníctva
  (from: 12/18/1995 until: 08/09/2004)
Partners: 
Ing. Vladimír Lipka
Ďumbierska 9
Prešov
Slovak Republic
  (from: 12/18/1995 until: 08/09/2004)
Ing. Marián Miko
Magurská 11
Prešov
Slovak Republic
  (from: 12/18/1995 until: 08/09/2004)
Ing. Stanislav Palgut
Karpatská 15
Prešov
Slovak Republic
  (from: 12/18/1995 until: 08/09/2004)
Ing. Ján Tokár
Ďumbierska 6
Prešov
Slovak Republic
  (from: 12/18/1995 until: 08/09/2004)
Contribution of each member: 
Ing. Vladimír Lipka
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/18/1995 until: 08/09/2004)
Ing. Marián Miko
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/18/1995 until: 08/09/2004)
Ing. Stanislav Palgut
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/18/1995 until: 08/09/2004)
Ing. Ján Tokár
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/18/1995 until: 08/09/2004)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/23/2002 until: 08/09/2004)
Individual managing director
  (from: 12/18/1995 until: 09/22/2002)
Ing. Alica Kundríková
17. Novembra 27
Prešov 080 01
  (from: 12/18/1995 until: 09/22/2002)
Ing. Alica Szieglová
17. novembra 25
Sabinov
  (from: 09/23/2002 until: 08/09/2004)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom označujúcim jeho funkciu.
  (from: 09/23/2002 until: 08/09/2004)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/18/1995 until: 09/22/2002)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 12/18/1995 until: 08/09/2004)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Alica Szieglová, od 15.5.2002
17. novembra 25
Sabinov
  (from: 09/23/2002 until: 08/09/2004)
Other legal facts: 
V y m a z u j e s a : Obchodné meno: Esc Ekontop s.r.o. v likvidácii Sídlo: Levočská 5, 080 01 Prešov IČO: 31 719 121 ako aj ostatné doteraz platné zápisy na základe ukončenej likvidácie, schválenej valným zhromaždením spoločníkov dňa 27.10.2003. Deň výmazu: 10.08.2004
  (from: 08/10/2004)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.11.1995 podľa § 105 a nasl. ust. zákona č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7169
  (from: 12/18/1995 until: 08/09/2004)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 7.5.2002 o zrušení spoločnosti s likvidáciou ku dňu 15.5.2002. Deň vstupu spoločnosti do likvidácie: 15.5.2002. Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie do obchodného registra: 23.9.2002.
  (from: 09/23/2002 until: 08/09/2004)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person